Etiquetas

, , , ,

 JUAN DE LA CRUZ 1

Îl onorăm astăzi pe San Juan de la Cruz, Sfântul Ioan al Crucii (marele mistic spaniol ce pare ieșit dintr-un tablou al lui El Greco) cu unul din poemele sale cele mai pline de pathos și de eros divin:

 

Llama de amor viva

1

¡Oh llama de amor viva

que tiernamente hieres

de mi alma en el más profundo centro!

Pues ya no eres esquiva

acaba ya si quieres,

¡rompe la tela de este dulce encuentro!

2

¡Oh cauterio suave!

¡Oh regalada llaga!

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado

que a vida eterna sabe

y toda deuda paga!

Matando, muerte en vida has trocado.

3

¡Oh lámparas de fuego

en cuyos resplandores

las profundas cavernas del sentido,

que estaba oscuro y ciego,

con estraños primores

color y luz dan junto a su querido!

4

¡Cuán manso y amoroso

recuerdas en mi seno

donde secretamente solo moras,

y en tu aspirar sabroso

de bien y gloria lleno,

cuán delicadamente me enamoras!

 

 SAN JUAN DE LA CRUZ

San Juan de la Cruz, anonim din sec. XVII

SAN JUAN DE LA CRUZ DETALIU

detaliu

Văpaia de iubire, vie

1.

O, văpaie de iubire, vie,

Ce atât de dulce sufletu-mi rănești

Adânc, în locu-i cel mai tainic, fie !

Cum împotrivă nu-mi mai esti,

Ajunge, rogu-te, și rupe vălul ce ne ține

Departe de-astă preadulce întâlnire.

2

O, rană ce mângâie, nu doare !

O, rană atotdesfătătoare !

O, mână blândă ! O, atingere ușoară,

Ce viața veșnic vie pari că ești.

Cea care păcatele-mi răscumpără, pe toate, fără de dojană !

Omorând moartea, în viață ai (pre)schimbat-o (fiindcă viață ești) !

3

O, lămpi de foc, scânteietoare,

În strălucirea voastră orbitoare,

Simțirea-mi ce fuse cufundată în peșteri fără fund,

Ce a fost întunecată și oarbă, atât de mult,

Acum, prin măiestria cea divină,

Celui Drag îi dăruie culoare și lumină.

4

Ce blând și cu ce iubire nesfârșită

În pieptu-mi Te deștepți,

Acolo unde, în taină, Tu singur locuiești;

Cu înmiresmata-Ți răsuflare mie-mpărtășită

Din care se revarsă mărirea și binele ceresc,

O, pe cât Tu mi Te dăruiești, pe atât mă faci de Tine să mă îndrăgostesc !

                                                                  Granada, înainte de 1584

PADRE JUAN DE LA CRUZ

San Juan de la Cruz, portret de Francisco Pacheco (1564-1644) în El libro de descripción de verdaderos retratos, ilustres y memorables varones/ Cartea bărbaților iluștri, Sevilla, Real Academia de la Historia, Madrid

AUTOR  ȘI TRADUCĂTOR ZENAIDA ANAMARIA  LUCA

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării suresei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: ZENAIDA  ANAMARIA  LUCA… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.