Etiquetas

, , , , ,

Diana Negre  s-a născut la București

Vorbește multe limbi, ca și cum ar fi limbile ei materne: catalană, spaniolă, franceză…română…(printre altele)…și, desigur, engleza, deoarece, ca jurnalistă, s-a consacrat în  Statele Unite ale Americii, unde locuiește de mulți ani.

Este foarte bine cunoscută și în Cuba : vocea ei e foarte familiară în insulă  grație emisiunilor pe care le transmite postul de radio JOSE MARTI. (Echivalentul a ceea ce a fost Radio Europa Liberă).

Obișnuiește să vină în România pentru a ține conferințe pe teme de politică americană  și pentru a preda lecții de jurnalism.

Este un mare privilegiu să beneficiem de colaborarea Dianei Negre!

obama-trump-3

 Cum se mută președinții                             Washington,            Diana Negre

În timp ce americanilor li se oferă tot felul de detalii despre ceremoniile se înscăunare și schimbările dorite sau temute care se apropie, puțină lume se gândește la cât de  complicată și exigentă este operația de mutare a președinților, care, desigur, conduc destinele țării și influențează considerabil și restul lumii, dar, sunt și ei oameni ca noi toți, și au nevoie de o casă în care să stea.

Când se schimbă președinții, este nevoie ca reședința oficială să se transforme imediat : familia Obama se trezește la Casa Albă în dimineața zilei de 20 ianuarie, dar, în aceeași reședință este găzduit Donald Trump cu famila sa care va dormi acolo în noaptea următoare.

Mutarea trebuie să fie rapidă, astfel încât efectele personale ale unuia să dispară și cele ale succesorului să fie deja la locurile lor, în aceeași zi. Sunt echipe speciale care planifică și execută totul, în puținele ore în care familia noului președinte încă nu a sosit la noua locuință.

Aceasta nu înseamnă că toată mutarea se efectuază în ultimul moment, dar, aceste echipe o vor face foarte rapid, astfel încât noul președinte să nu găsească cutii nedeschise sau să nu aibă cu ce să se îmbrace sau să-și facă toaleta.

Mutarea are două părți : cea mai ușoară este cea a documentelor oficiale, care a început chiar înainte de alegeri, deoarece aceste documente merg spre păstrare la Arhiva Națională. La fel se petrece și cu documentele pe care Obama dorește să le păstreze în arhivele sale private, pe care le-a trismis, treptat, din timp.

Mai complicată este mutarea persoanelor, cu toate că, în cazul lui Obama a fost mai ușoară, deoarece, spre deosebire de președinții anteriori, el a hotărât să rămână în Washington. În fața noii sale reședințe, cu 8 dormitoare, 9 băi și 820 metri pătrați, în elegantul cartier Kalorama, vecinii au putut să vadă, în ultimele zile, camioanele care i-au adus lucrurile, pentru ca și el, la fel ca succesorul său, să se poată instala comod, chiar în ziua în care a avut loc transferul puterii.

casa-lui-obama-1

casa-lui-obama-2Noua reședință a familiei Obama, Kalorama, Washington

Și mutarea noului președinte, Donald Trump, s-a simplificat puțin, deoarece, pentru o vreme, numai el va locui în reședința oficială, atâta timp cât soția sa va rămâne în New York, adică, până când fiul ei de 10 ani va termina anul școlar.

Întrebarea pe care și-o pune multă lume este dacă Trump va redecora Casa Albă și în ce fel. Noul președinte, care și-a câștigat miliardele cu ajutorul întreprinderilor din construcții și a cărui reședință personală este placată cu aur, a spus, deja, că la Washington se vor schimba foarte puține lucruri : Casa Albă, spune Trump, este o clădire specială și nu va fi imaginea sa personală, ci a țării.

obama-trump-2

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

Diana Negre es una periodista que nació en Bucarest, Rumanía. Habla muchos idomas, como si fueran… sus lenguas maternas: catalán, español, francés…rumano…(entre otros)…y, por supuesto, inglés, porque, como periodista, se consagró en EEUU, donde vive desde hace muchos años.

Es famosa también en Cuba : su voz ha llegado a ser muy familiar en la isla, a través de los programas emitidos por la emisora de radio JOSÉ MARTÍ.

Acude a Rumanía, a menudo, para dar conferencias sobre temas  de política norteamericana y para impartir clases de periodismo.

¡Es un gran privilegio contar con su colaboración!

obama-trump

Una mudanza especial                      Washington,  Diana Negre

Mientras los norteamericanos reciben todo tipo de detalles de las ceremonias inaugurales y de los cambios deseados o temidos que se avecinan, pocos piensan en la complicada y exigente operación que es la mudanza de los presidentes quienes, además de dirigir los destinos del país e influir en el resto del mundo, son también personas de carne y hueso que necesitan una casa.

Con el cambio de presidentes, es necesario que la residencia oficial se transforme de manera inmediata: la familia Obama se despierta en la Casa Blanca el 20 de enero, pero, en esa misma residencia, ha de estar ya aposentado Donald Trump con su familia, esa misma noche.

Esto exige una mudanza rápida, de forma que los efectos personales de los unos hayan desaparecido y los del sucesor estén ya en su lugar, todo en el mismo día.  Para ello, hay equipos que se dedican a planearlo todo y ejecutarlo en las pocas horas en que la familia del nuevo presidente todavía no ha llegado a su nueva casa.

Aunque esto no signifique que toda la mudanza se realice en el último momento, sí que les toca a estas personas hacer una buena parte – y hacerlo de forma rápida, para que el nuevo presidente no se encuentre cajas sin abrir, ni que le falte lo necesario para vestirse y asearse.

La mudanza tiene dos partes: la más fácil es la de los documentos oficiales, que empezó ya incluso antes de las elecciones, porque estos documentos han de ir al Archivo Nacional. Otro tanto sucede con documentos que Obama desee mantener en sus archivos privados, que puede haber ido mandando con suficiente antelación.

Más complicada es la personal, aunque en el caso de Obama resulta más sencilla porque, a diferencia de los presidentes anteriores, ha decidido quedarse en Washington. Delante de su nueva residencia de 8 dormitorios, 9 baños y 820 metros cuadrados, en el elegante barrio de Kalorama, los vecinos ya han podido ver en los últimos días los camiones de mudanza para que también él, igual que su sucesor, pudiera instalarse cómodamente el mismo día de la transferencia del poder.

trump-familieDonald Trump,  esposa e hijo

También la del nuevo presidente, Donald Trump, se simplifica un poco, porque de momento tan solo él piensa vivir de manera fija en la residencia oficial, toda vez que su mujer se queda en Nueva York, hasta que su hijo de 10 años acabe el curso escolar.

La gran pregunta que muchos se hacen es si Trump va a redecorar la Casa Blanca y de qué manera. El nuevo presidente, que ganó sus miles de millones en empresas de construcción y cuya residencia personal está chapada en oro, ha dicho ya que, en Washington, habrá pocos cambios: la Casa Blanca, asegura, es un edificio especial y no ha de ser su imagen personal, sino del país.

trump-melaniaDonald y Melania Trump en el baile de investidura de éste como presidente de EEUU

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

diana-molineaux