Etiquetas

, , ,

Clipboard01

Cadou de Crăciun             Washington, Diana Negre

După un an de eșecuri și decepții, președintele Trump a obținut, în sfârșit, o victorie politică: reforma fiscală, atât de importantă pentru partidul republican și pentru el însuși. Astfel, pentru prima dată, a auzit cuvinte de laudă și speranță pentru  viitoarea sa activitate la Casa Albă.

Cine nu urmărește actualitatea politică americană cu greu va înțelege ce înseamnă această nouă lege, deoarece pentru republicani ea este panaceul care va aduce creștere economică și va vindeca toate relele din țară, în timp ce democrații ne asigură că, pentru săraci, viața va deveni și mai  grea, iar pentru cei care au averi, va aduce tot felul de fericiri.

Va fi nevoie să așteptăm pentru a afla mai multe detalii și pentru a vedea ce efecte va avea această lege, care, în orice caz, este cea mai importantă reformă fiscală din ultimii 40 de ani, de când, în 1986, președintele Ronald Reagan a reușit să mai reducă din impozite. De la cel de al Doilea Război Mondial încoace, doar Reagan și Kennedy – acesta din urmă a scăzut impozitele cele mari de la 97 la 70% -, au reușit să efectueze reduceri importante.

REGANRonald Reagan

Tot atunci lui Reagan i-au venit un potop de critici și jigniri din partea democraților, cu toate că, spre deosebire de Trump, Reagan a avut și sprijinul unor democrați, în timp ce, acum,  Trump se izbește, zilnic, de o opoziție totală și inexpugnabilă, deoarece voturile au urmat linia partidului, pe care, pentru a se opune lui Trump, au încălcat-o doar câțiva republicani care reprezintă state unde reforma poate să cauzeze prejudicii în unele sectoare.

Este vorba de state mai bogate, cum sunt New York sau California, unde președințele costă milioane de dolari, iar proprietarii lor mai înstăriți urmează să plătească la cadastru impozite foarte mari, pe care, până acum, puteau să le deconteze din declarațiile lor de venituri. Cu toate că proclamau că îi neliniștește situația celor mai săraci, ceea ce îi preocupă într-adevăr pe acești congresmeni este campania electorală de anul viitor, când alegătorii îi vor putea pedepsi dacă facturile lor fiscale vor fi prea mari.

Desigur, cei care vor pierde cel mai mult din cauza acestei noi legi nu sunt marea majoritate a americanilor care o scot la capăt de pe o zi pe alta, ci cei mai bogați care, cu toate că nu însumează prea multe voturi, dispun, totuși, de forța donațiilor lor, cu care se finanțează campania electorală. Noua lege le permite să deducă doar primele zece milioane de dolari din acest tip de impozite, insuficiente pentru conacele care valorează milioane de dolari.

În Congres, senatorii și congresmenii republicani, care, de un an  poartă pe umeri eșecul reformei asigurărilor medicale, pe care au tot promis-o și lăudat-o în campania electorală, l-au elogiat public pe Trump, de care, până acum, se fereau de parcă era ciumat. I-au prezis o președinție extraordinară, elogii pe care președintele le-a mai auzit doar atunci când era un magnat miliardar și lumea vroia să facă afaceri cu el. După un an de critici, pentru el a fost un adevărat cadou de Crăciun.

În același timp, democrații au slobozit bocetul pentru săracii și neajutorații care vor fi lăsați de izbeliște, dar, realitatea ar putea să-i lase descoperiți, deoarece primele reacții din lumea întreprinzătorilor au fost de mare entuziasm: sute de mii de muncitori vor primi fiecare prime speciale de câte o mie de dolari pentru a se bucura de avantajele noii legi. În plus, din luna februarie, se vor aplica noile rețineri fiscale din salarii, care vor fi mai mici și vor însemna măriri de aproximativ 150 de euro, în fiecare lună.

Sunt și lucruri care nu se pot prevedea, cum ar fi riscul de inflație pe care ar putea să o aducă această îmbunătățire economică. Dacă rezultatele tot atât de pozitive ca primele reacții  se vor adăuga avântului spectaculos al burselor, care au urcat anul acesta peste 20%, reforma lui Trump va fi ca cea a lui Reagan. În 1986 legea promovată de Reagan nu era deloc populară, dar, pe măsură ce buzunarele populației se însănătoșeau, creștea și sprijinul pentru președintele care, astăzi, se află în panteonul oamenilor politici canonizați de opinia publică.

Nu există nicio îndoială că Trump va semna noua lege, dar, este posibil să nu o facă până în ianuarie, cu o ceremonie pregătită anume ca să-i servească  pentru a scoate în relief ce a obținut și să dea un impuls pentru noi reforme și promisiuni din campania electorală, cum ar fi ridicarea unui zid la frontera cu Mexicul sau desființarea reformei asigurărilor medicale, aprobată în timpul președinției lui Obama.

Este posibil ca Trump să-și amintească, acum, faimosul avertisment al lui Reagan: nimic nu va atrage mai mult succesul în viitor, decât succesul obținut până în prezent.

TRUMP 1

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

Regalo de Navidad             Washington, Diana Negre

Después de un año de fracasos y decepciones, el presidente Trump ha conseguido finalmente una victoria política con la reforma fiscal, tan importante para el partido republicano como para él que, por primera vez, ha oído palabras de elogio y de esperanza para su futura gestión.

Cualquier persona que no se dedique a seguir la actualidad política ha de tener dificultades a la hora de valorar esta nueva ley, pues según los republicanos es la panacea que traerá crecimiento económico y curará todos los males del país, mientras que los demócratas nos aseguran que hará todavía más dura la vida de los pobres y traerá todo tipo de bienaventuranzas a los más favorecidos por la fortuna.

Será necesario esperar a conocer más detalles y ver cuáles son sus repercusiones, pero en cualquier caso se trata de la reforma fiscal más importante de los últimos 40 años, desde que el entonces presidente Reagan consiguió recortar los impuestos en 1986. Desde la Segunda Guerra Mundial, tan solo Reagan y Kennedy, que recortó los impuestos máximos del 97 al 70%, propulsaron rebajas importantes.

John F. KennedyJohn F. Kennedy

También entonces le llovieron a Reagan las críticas y denuestos demócratas, aunque a diferencia de Trump, Reagan tuvo el apoyo de algunos demócratas mientras que ahora Trump se enfrenta diariamente a un muro de oposición inexpugnable y total, pues los votos han seguido la línea del partido que tan sólo han cruzado algunos republicanos para oponerse a Trump, pues representan a estados donde la reforma puede perjudicar a ciertos sectores.

Se trata de los estados más ricos, como Nueva York o California, donde las residencias cuestan millones de dólares y sus propietarios más adinerados han de pagar elevados impuestos al catastro, que hasta ahora han podido descontar en su declaración de renta. A pesar de las proclamaciones de que les inquieta la situación de los más pobres, lo que de verdad preocupa a estos congresistas es la campaña electoral del año próximo, si sus seguidores les castigan porque les llega una factura fiscal demasiado alta.

Naturalmente, quienes salen perjudicados con la nueva ley no es la mayoría que apenas va tirando, sino los más ricos que, si bien no suman tantos votos, tienen la fuerza de sus donaciones que financian la propaganda electoral. La nueva ley tan sólo les permite deducir los primeros diez mil dólares de este tipo de impuesto, insuficientes para las mansiones que valen millones de dólares.

En el Congreso, los senadores y congresistas republicanos que llevan casi un año arrastrando el fracaso de su reforma del seguro médico, que tanto habían prometido y cacareado en la campaña electoral, alabaron públicamente a Trump del que hasta ahora se alejaban como si estuviera apestado. Le vaticinaron una presidencia extraordinaria, elogios que el presidente tan sólo había oído cuando era un magnate millonario y la gente quería hacer negocios con él. Tras el año de críticas, ha sido para él todo un regalo de Navidad.

Al mismo tiempo, los demócratas entonan el llanto por los pobres y desvalidos que se verán abandonados a su suerte, pero la realidad podría dejarlos desmarcados, porque las primeras reacciones del mundo empresarial han sido de entusiasmo: cientos de miles de trabajadores recibirán primas especiales de mil dólares cada uno para celebrar las ventajas de la nueva ley. Además, en el mes de febrero, se aplicarán las nuevas retenciones fiscales a los salarios, que seguramente serán más bajas que hasta ahora y representarán aumentos de unos 150 euros en promedio en la paga mensual.

Hay muchos imponderables, como el riesgo de inflación que esta esperada bonanza económica puede traer, pero si los resultados son tan positivos como las primeras reacciones y se suman a la subida espectacular de las bolsas, que este año han ganado más del 20%, la reforma de Trump seguirá el camino de la de Reagan: en 1986, la ley impulsada por Reagan era muy impopular, pero, a medida que los bolsillos de la población se iban saneando, crecía el apoyo por el presidente que, hoy en día, está en el panteón de los políticos canonizados por la opinión pública.

No hay duda de que Trump firmará la nueva ley, pero es probable que no lo haga hasta enero, en una ceremonia elaborada que le sirva para poner de relieve lo conseguido y dar un impulso a más reformas y promesas electorales, como la construcción de un muro en la frontera mexicana o la eliminación de la reforma del seguro médico, aprobada bajo el presidente Obama.

Es probable que Trump recuerde ahora la famosa advertencia de Reagan, de que nada atrae al éxito como, precisamente, haber tenido éxito.

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA