Etiquetas

, , , , ,

Olaf Scholz 1Olaf Scholz

SCHOLZ, EMINENȚA GRI

Figura care se evidențiază din noul guvern German, este una dintre valorile cele mai statornice și ne-populare ale socialismului german: Olaf Scholz, de 60 de ani, până acum primar al orașului-stat Hamburg.

Este un personaj controversat căruia toată lumea îi recunoaște abilități politice excepționale, cunoștințe de economie deosebite și o loialitate de oțel față de partid… dar, pe care nimeni nu l-ar vrea în aripa stângă a SPD (Partidul Social Democrat German). Atât de nedorit este Scholz de către „progresiștii” partidului, încât, cu toată activitatea sa excelentă ca primar și a gestiunii sale de excepție în coordonarea finanțelor stalelor federate socialiste din Germania, la ultimul congres al partidului a fost reales cu umilitorul procentaj de 59% din voturi.

Însă, realitatea are și alte rațiuni pe care inimile nu le iau în considerare, și, când decepționanta președinție a fostului euro-deputat Martin Schulz a dus SPD la un eșec electoral, Olaf Scholz a fost numit, luna trecută, președinte provizoriu al partidului, până când Andrea Nahles, de 47 de ani, va fi aleasă, în mod oficial, ca nou președinte, o președinție care se tot anunță de la o vreme încoace.

Martin Schulz y Olaf ScholzOlaf Scholz y Martin Schulz

Desemnarea lui Scholz ca șef interimar se datorează, desigur, merituoasei traiectorii pe care a avut-o până acum, dar și faptului că în relațiile sale personale și politice s-a înțeles, intotdeauna, foarte bine cu Nahles, cu toată diferența de caractere aproape antagonică dintre ei : el, elegant, respectuos și discret, în timp ce ea este o persoană foarte voluntară, care obține orice fără menajamente,… zgârâind sensibilitatea celor din jur cu limbajul ei foarte puțin academic.

Din CV-ul politic al lui Scholz merită să amintim trecerea sa pe la Ministerul Muncii în timpul marii coaliții a Angelei Merkel, activitatea sa în Comisia Coordonatoare a finanțelor SPD pentru Camera Superioară și în Comisia pentru Compensații a Statului Federal – State Federate, unde, în mod frecvent, s-a înfruntat cu Wolfgang Schäuble, „trezorierul de fier” al ultimelor guverne conservatoare germane. Este arpoape o ironie faptul că Scholz va prelua portofoliul finanțelor în noua „mare coaliție”.

Soția lui Scholz, Britta Ernst, este și ea o social-democrată dedicată politicii trup și suflet; în prezent, este ministrul educației în guvernul local din Brandemburg.

Olaf Scholz y Britta Ernst 1Olaf Scholz y Britta Ernst

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

SCHOLZ, LA EMINENCIA GRIS

La figura emergente del nuevo Gobierno alemán es uno de los valores más firmes e impopulares del socialismo alemán: Olaf Scholz, de 60 años, alcalde saliente de la ciudad-Estado de Hamburgo.

Es un personaje controvertido al que nadie le niega ni unas habilidades políticas excepcionales, ni unos conocimientos de economía fuera de serie, ni una lealtad férrea al partido… y al que nadie quiere en el ala izquierda del SPD (Partido Socialdemócrata Alemán). Tan malquisto es Scholz por los “progres” del partido, que, pese a su excelente labor en la alcaldía y aún mejor gestión en la coordinación de las finanzas de los Estados federados socialistas de Alemania, en el último congreso del partido fue reelegido con un humillante 59% de los votos.

Pero, la realidad tiene razones que los corazones no conocen y, cuando la decepcionante presidencia del ex eurodiputado Martin Schulz llevó al SPD a un descalabro electoral, Olaf Scholz fue nombrado, el mes pasado, presidente provisional del partido en espera de que Andrea Nahles, de 47 años, sea oficialmente elegida nueva presidenta, una presidencia que se viene anunciando desde hace tiempo.

Olaf Scholz y Martin Schulz 2Olaf Scholz y Martin Schulz

La designación de Scholz como jefe interino se debe, evidentemente, a su hoja de servicios, pero también al hecho de que personal y políticamente se ha entendido siempre muy bien con Nahles, pese a una diferencia de caracteres casi antagónica: él, elegante, considerado y discreto, en tanto que ella es una mujer de rompe y rasga…, empezando por rasgar la sensibilidad de los oyentes con un lenguaje nada académico.

En el currículo político de Scholz hay que destacar su paso por el Ministerio de Trabajo en la primera gran coalición de Ángela Merkel, su gestión en la comisión coordinadora de finanzas del SPD para la Cámara Alta y en la comisión de compensaciones Estado Federal – Estados Federados, donde se enfrentó frecuentemente con Wolfgang Schäuble, el “tesorero de hierro” de los últimos Gobiernos conservadores alemanes. Es casi irónico que Scholz vaya a hacerse cargo de la cartera de Finanzas en la nueva “gran coalición”.

La esposa de Scholz, Britta Ernst, también es socialdemócrata y también se dedica en cuerpo y alma a la política; actualmente es ministra de Educación en el Gobierno de Brandemburgo.

Olaf Scholz y Britta Ernst 2Olaf Scholz y Britta Ernst

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU