Etiquetas

, , ,

LETONIA 1

LETONIA: LOVITURĂ… PENTRU A CONTINUA LA FEL

Alegerile parlamentare de la sfârșitul săptămânii trecute din această țărișoară baltică (65.000 km2, 2.000.000 de locuitori și un PIB anual pe cap de locuitor de 18.500 $) au însemnat o dură lovitură pentru partidele dintotdeauna…pentru ca totul să rămână, mai mult sau mai puțin, la fel ca până acum !

Pedeapsa urnelor a fost cam mare: coaliția guvernamentală, de centru-dreapta, are acum de abia 10% din fotolii în noul Parlament.

Cel mai mult a obținut partidul – „Armonia” – cu 18% din voturi, majoritar acum în Parlament, care este partidul marii minorități a rușilor, pe care nu o iubește nimeni nici în Parlament și nici în țară.

Pe locurile al doilea și al treilea se află– KPVLV (14%) și JKP (13,6%) – care au intrat ca grupări protestatare.

KPVLV, condus de un actor de la Televiziunea Națională – Artuss Kaimins -, nu are alt program sau ceva care să atragă, decât critica, denunțul și strigătul împotriva tuturor. Atât de mult se revarsă tot timpul, încât unii spun că este un Donald Trump leton, în timp ce alții afirmă că este un „autentic sociopat”…. Iar JKP („Noul Partid Conservator”), încearcă să fie o versiune baltică a Chinei: modelul economic liberal și valorile morale radical tradiționale. KPVLV a fost creat în 2016, iar JKP, în 2014.

Artuss Kaimiņš 1Artuss Kaimiņš

Rezultatele electorale, judecând după protagoniștii din Parlament, arată că la Riga a avut loc o mare schimbare care lasă lucrurile…exact ca înainte. Căci, din cauza amintirilor urâte lăsate de deceniile de ocupație rusească a Letoniei, nimeni din Parlament nu vrea să formeze o coaliție cu „Armonia”. Și din cauza activismului vecin cu patologia al partidului KPVLV, nimeni nu îndrăznește să-și lege destinul cu cel al deputaților acestei formațiuni. Și, în sfârșit, a forma un guvern cu JKP ar însemna să se încerce o nouă alternativă, însă mult mai radicalizată a fostului cabinet, pedepsit de urne.

Dar, toate arată că se va repeta o formulă asemănătoare cu cea din legislația trecută. Pentru ca guvernul să aibă un minimum de stabilitate și niște perspective cât de cât de succes pentru evoluția țării, se negociază repetarea coaliției care a guvernat până acum, ușor lărgită cu două partide minoritare, care să aducă fotolii pentru majoritatea parlamentară, dar, fără prea multe exigențe ideologice.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

LETONIA 2

LETONIA: VARAPALO PARA SEGUIR IGUAL

Las parlamentarias del pasado fin de semana en este pequeño país báltico ( 65.000 km2, 2.000.000 de habitantes y un PIB por habitante de 18.500 $ anuales) han significado un duro castigo a los partidos de siempre…¡ para que todo siga más o menos igual que siempre !

El castigo de las urnas ha sido descomunal: La coalición gubernamental saliente, de centro-derecha, tiene un 10% escaso de los escaños en el nuevo Parlamento. A más, el partido mayoritario del nuevo Parlamento – “Armonía” – con 18% de los votos, representa a la gran minoría rusa, una minoría malquista por el resto del país y del Parlamento. Y como 2ª y 3ª fuerza – KPVLV (14%) y JKP (13,6%), respectivamente – han entrado agrupaciones de protesta.

El KPVLV, que dirige un actor de la TV nacional – Artuss Kaimins -, no tiene más programa y aliciente que el de criticarlo todo, denunciarlo todo y clamar contra todo y todos. Tanto lo hace que unos le llaman el Donald Trump letón y otros, un “auténtico sociópata”… En cuanto al JKP (“Nuevo Partido Conservador”), intenta ser una versión báltica de la China actual: modelo económico liberal y valores morales radicalmente tradicionales. El KPVLV fue fundado en el 2016 y el JKP, en el 2014.

Artuss Kaimiņš 2Artuss Kaimiņš

El saldo electoral, dados los protagonistas parlamentarios, es el de que se ha producido en Riga un gran cambio que lo va a dejar todo igual que antes. Porque, en razón de los malos recuerdos dejados por los decenios de ocupación rusa de Letonia, nadie en el Parlamento quiere formar coalición con “Armonía”. Y en razón del activismo lindante en patología del KPVLV, nadie se atreve a ligar su destino al de sus diputados. Por último, formar Gobierno con el JKP es intentar una nueva alternativa, pero más radicalizada, del Gabinete que salió vapuleado de las urnas.

Pero, todo apunta a que esto, repetir una fórmula similar a la de la legislación pasada, es lo que va a pasar. Para que el nuevo Gobierno tenga un mínimo de estabilidad y un mínimo de perspectivas de éxito para el devenir del país, ya se está negociando una repetición de la coalición saliente, pero ampliada con dos partidos minoritarios que aporten escaños a la mayoría, pero pocas o ninguna exigencia ideológica.

LETONIA 4

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu

VALENTIN POPESCU