Etiquetas

, , , , , ,

Nicolás Maduro 1

Nicolás Maduro

AJUTORUL OBLIGATORIU AL RUSIEI PENTRU VENEZUELA   Washington, Diana Negre

Aparent, ajutorul Rusiei pentru guvernul lui Nicolás Maduro este eminamnte politic. În trecut, așa a și fost, atunci când Hugo Chávez a ajuns la putere, dar, acum, motivul principal pentru care Rusia sprijină actualul guvern venezolan este de natură economică: cel mai mare creditor al consorțiului petrolier statal din Venezuela este “Rosneft”–echivalentul său rusesc–căruia îi datorează  2 miliarde 300 de milioane de dolari.

Pentru Venezuela, petrolul este un fel de “mană cerească blestemată”: țara trăiește aproape exclusiv de pe urma petrolului (90% din exporturile Venezuelei îl formează hidrocarburile) iar, banii câștigați astfel, aparent ușor, i-au făcut pe guvernanți să nu mai dezvolte și alte industrii.

Situația s-a agravat catastrofal când a venit la putere Chávez, tocmai într-un moment în care petrolul atingea prețuri mari, deoarece acest militar comunist s-a folosit de conjunctura favorabilă a prețurilor înalte pentru a-și promova “socialismul secolului al XXI-lea” cu criterii exclusiv ideologice: a naționalizat mii de întreprinderi, demontând chiar și puținele întreprinderi pe care țara le avea în afara sectorului hidrocarburilor, tocmai în momentul în care, pe plan mondial, se prăbușea prețul petrolului.

Și, pentru ca răul socialismului chavist să fie și mai mare, Venezuela posedă cele mai mari rezerve de țiței din lume, un ţiţei care este, însă, foarte greu, vâscos și sulfuros, a cărui distilare costă mult și care nu se poate face în orice rafinărie. Pentru ca afacerea petrolului venezolan să meargă–ea se află în mâinile statului prin intermediul întreprinderii PDVSA–este nevoie de mari investiții pentru menținerea instalațiilor, dar, și de personal bine calificat, cu salarii mari. Decapitalizarea cauzată de programele economice ale socialismului chavist a lipsit țara de două lucruri: nu mai există capitaluri pentru a întreține exploatarea la nivelurile obișnuite și nici nu există în țară personal tehnic pregătit pentru această activitate. Și nici bani pentru a plăti specialiști străini.

Această criză economico-petrolieră a Venezuelei l-a înălțat la condiția de autentică eminență cenușie pe Igor Sechin, șeful cel mare al consorțiului “Rosneft”. Acesta este cel de al doilea om ca putere în Rusia și un susținător aprig al președintelui Vladimir Putin. Acum, când a face rentabilă afacerea este o chestiune de viață sau de moarte pentru Maduro și pentru țară, dar, și o problemă serioasă pentru “Rosneft” (în trimestrul trecut a obținut beneficii mai mici cu un miliard șase sute șaizeci de milioane față de cele trei luni anterioare), economia Rusiei și abilitățile de întreprinzător ele lui Sechin sunt decisive.

Igor Sechin 1

Igor Sechin

Ironia sorții face ca magnatul rus să fie un personaj cheie și pentru SUA. Căci Venezuela, în prăbușirea ei economică vertiginoasă își amanetează tot mai mult din resursele ei petroliere pentru a aduna de pe unde poate noi credite. Cu toate că “Rosneft” este de partea lui Maduro, deoarece așa îi convine lui Putin în încleștările cu SUA, totuși, el nu este dispus să se sinucidă tot împrumutând bani Venezuelei. Ultimul credit acordat de “Rosneft” întreprinderii PDVSA –  aproape un miliard și jumătate de dolari – l-a aprobat prin concesionarea a 49,9% din capitalul întreprinderii “Citgo”, formată dintr-o rafinărie și benzinării care se află în SUA. Și, dacă va fi cazul – care, în ziua de azi este mai mult decât probabil – ca “Citgo” să suspende plățile, principalul interlocutor al creditorilor americani va fi tocmai mâna dreaptă a lui Putin, adică, Igor Sechin.

VENEZUELA 2

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

LA OBLIGADA AYUDA RUSA A VENEZUELA   Washington, Diana Negre

Nicolás Maduro 2

Nicolás Maduro

A primera vista, la ayuda rusa al Gobierno de Nicolás Maduro es eminentemente política. Y si esto es cierto para el pasado, cuando Hugo Chávez asumió el poder, ahora, el motivo principal del apoyo ruso al actual Gobierno venezolano es económico: El mayor acreedor del consorcio estatal petrolero de Venezuela es “Rosneft” – su equivalente ruso – al que le debe 2.300 millones de dólares.

Para Venezuela, el petróleo es una especie de “maná maldito”: de él vive el país casi exclusivamente (el 90% de las exportaciones venezolanas son hidrocarburos) y ese dinero aparentemente fácil ha inducido a los gobernantes a no impulsar otras industrias.

La situación se agravó catastróficamente con la llegada de Chávez al poder, justo en un momento de altos precios del petróleo, ya que ese militar comunista aprovechó la coyuntura petrolera para impulsar su “socialismo del siglo XXI” con criterios exclusivamente ideológicos: nacionalizó miles de empresas, desmontando el mínimo entramado empresarial que tenía el país al margen de los hidrocarburos, en el mismo momento en que se desplomaba en el mundo el precio del crudo.

Para mayores males del socialismo chavista, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero, es un petróleo muy pesado, espeso y sulfuroso cuya destilación es cara y no está al alcance de cualquier refinería. Para el negocio petrolero venezolano – que está en manos del Estado a través de la empresa PDVSA – se necesitan grandes inversiones para el mantenimiento del material, así como personal muy cualificado, de altos sueldos. La descapitalización provocada por los programas económicos del socialismo chavista ha privado al país de las dos cosas; ya no hay capitales para mantener la explotación a los niveles habituales y tampoco hay en el país personal preparado técnicamente para ello. Ni dinero para pagar especialistas extranjeros.

Esta crisis económico-petrolera de Venezuela ha erigido en auténtica eminencia gris a Igor Sechin, el jefe máximo de “Rosneft”. Este es el segundo hombre más poderoso de Rusia y un seguidor de fidelidad numantina de Vladimir Putin, el presidente ruso. Ahora que hacer rentable este negocio es cuestión de vida o muerte para Maduro y su país y problema serio para “Rosneft” (el trimestre pasado tuvo 1.660 millones menos de beneficios que en los 3 meses anteriores) y la economía rusa, las habilidades empresariales de Sechin resultan decisivas.

Igor Sechin 2

Igor Sechin

Lo irónico de la situación es que esto hace del magnate ruso también un personaje clave para los Estados Unidos. Y es que Venezuela, en su vertiginoso declive económico empeña cada vez mayor parte de sus recursos petroleros en arañar nuevos créditos. Y si bien “Rosneft” está de parte de Maduro porque así le conviene a Putin en sus forcejeos con los EE.UU., tampoco está dispuesto a suicidarse a fuerza de prestarle dinero a Caracas. El último crédito de “Rosneft” a PDVSA – cercano a los mil quinientos millones de dólares – lo avaló con la concesión del 49,9% del capital de “Citgo”, una empresa de refinado y gasolineras que opera en los Estados Unidos. Si se diera el caso – que hoy en día parece más que posible – de que “Citgo” hiciera suspensión de pagos, el principal interlocutor de los acreedores norteamericanos sería el brazo derecho de Putin, Igor Sechin.

VENEZUELA

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA