Etiquetas

, , , , , , , , ,

DG 2Dominique Goerlitz

12 AUGUST 2019 – AMBARCAȚIUNE DE DE TIP KON-TIKI PENTRU MAREA EGEE

Dominique Goerlitz, un geo-biolog de 55 de ani, originar din Turingia, este un entuziast al arheologiei practice, care intenționează să navigheze, în vara aceasta, cu o ambarcațiune de stuf pe Marea Neagră și pe Marea Egee, pentru a demonstra că, acum șapte mii de ani, deja se practicau schimburi comerciale la mari distanțe. Și, vrea să demonstreze acest lucru, navigând de pe coasta bulgară, până în insula Santorini… sau chiar și mai departe, dacă ambarcațiunea sa rezistă.

Adevărul este că nu mai era nevoie de vreo demonstrație,deoarece cercetările arheologice și arhivele din antichitate au confirmat plenar acest lucru. Și nu numai comerțul la mare distanță, ci și talentul timpuriu al ființelor umane de acum 50 de mii de ani, care au ajuns, cu plute sau bărci, până în Australia, pornind din partea de sud-est a Asiei.

Domnul Goerlitz are sponsori generoși, o familie mai mult decât răbdătoare și o poftă de distracție care învinge orice obstacol. Căci, navigarea la mare distanță, cu ambarcațiuni din stuf și lemn de balsa, a practicat-o cu succes, în 1947, scandinavul Thor Heyerdahl, cu legendara „Kon-tiki”care l-a purtat din Insula Paștelui, până pe coastele Americii de Sud.

DG 5Abora IV

Goerlitz a urmat ceea ce a făcut Heyerdahl și a construit, până acum, patru ambarcațiuni de același tip (toate purtând același nume „Abora” și un număr, pentru a le distinge), a folosit material și meseriași din America tropicală, mai ales amer-indieni din Bolivia, experți în acest gen de ambarcațiuni. Mai bine zis, pentru primele trei „Abora”; căci pentru cea de a patra – cea pentru Marea Neagră și Egee – a fost nevoit să recurgă la lemn austriac, deoarece, importul de material sud-american ar fi încălcat normele comunitare pentru protecția naturii. Cu „Abora III” Goerlitz a vrut să ajungă din America de Nord în Europa, însă, a naufragiat în apropiere de insulele Azore.

DG 3Abora IV

Dacă Bruxelles-ul se zgârcea cu autorizația pentru importurile de materiale pentru „Abora IV”, autoritățile din Federația Rusă i-au amărât viața, refuzându-i autorizația de a naviga pe mare. Goerlitz a vrut, la început, să străbată toată Marea Neagră, pornind din orașul rusesc Soci. Ori, văzând piedicile birocratice, n-a mai stat pe gâduri: a obținut autorizațiile necesare din Bulgaria. Și-a montat în Varna șantierul naval, și-a format un echipaj din 12 membri de 4 naționalități diferite și a calculat ruta Varna – Santorini. Aceasta ar putea să se prelungească – dacă ambarcațiunea va fi în stare bună când va ajunge în insula grecească – eventual până în Alexandria, Egipt.

Însă, Goerlitz rămâne, în mod indiscutabil, pionier în tehnologia botezării.  Să spargi o sticlă de vin de prova unei ambarcațiuni din stuf pare a fi imposibil. Astfel că a comandat unei fabrici din Bulgaria să producă o sticlă foarte fragilă, pe care a umplut-o cu un vin șampanizat din această țară, iar, prova ambarcațiunii „Abora IV” a armat-o cu o bară de oțel de care a spart sticla botezătoare. Singurul lucru la care se pare că nu s-a gândit domnul Goerlitz pentru această aventură este lâna de aur; desigur că pe aceasta ar trebui să meargă să o caute în mitologia grecilor.

Autorul articolului: Valentín Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

12 VIII 2019 – UNA KON-TIKI PARA EL EGEO

DG 1Dominique Goerlitz

Dominique Goerlitz, un geo-biólogo de 55 años natural de Turingia, es un entusiasta de la arqueología práctica que pretende navegar, este verano, en una embarcación de cañas, por aguas del Mar Negro y el Egeo, para demostrar que, hace 7.000 años, ya se practicaba el intercambio comercial a largas distancias. Lo quiere demostrar navegando desde las costas búlgaras, hasta la isla de Santorín… o más lejos, si su nave aguanta.

La verdad es que no hace falta demostrarlo, ya que excavaciones arqueológicas y archivos de la Antigüedad lo ha ratificado con creces. Y no sólo el comercio de larga distancia, sino también el precoz talento navegante de los seres humanos, que, hace 50.000 años, llegaron, en balsas o canoas, a poblar Australia, partiendo del sureste asiático.

Pero, el señor Goerlitz tiene patrocinadores generosos, una familia más que paciente y unas ganas de divertirse a prueba de plagios y contratiempos. Porque lo de hacer grandes travesías en embarcaciones de cañas y madera de balsa ya lo practicó con éxito, en 1947, el escandinavo Thor Heyerdahl con la legendaria balsa “Kon-tiki”, que le llevó desde la isla de la Pascua, hasta las costas de América del Sur.

DG 6Abora IV

Goerlitz ha seguido la pauta de Heyerdahl y ha construido, hasta ahora, cuatro embarcaciones del mismo tipo (todas con el nombre “Abora” y un numeral para diferenciarlas), material y artesanos de la América tropical, especialmente indios bolivianos expertos en este tipo de embarcaciones. Mejor dicho, las tres primeras “Abora”; para la IV – la del Mar Negro y el Egeo – ha tenido que recurrir a maderas austríacas, ya que, la importación del material sudamericano chocaba con las normas comunitarias para la protección de la Naturaleza. Con la “Abora III”, Goerlitz quiso ir de Norteamérica a Europa, pero, naufragó cerca de las Azores.

DG 4Abora IV

Y si Bruselas cicateaba con los permisos de importación del material previsto para la “Abora IV”, las autoridades rusas le amargaban la vida con los permisos navieros. Goerlitz pensó en un principio en cruzar todo el Mar Negro y partir, para ello, de la ciudad rusa de Sochi. Como eso resultaba cada vez más complicado por las trabas burocráticas, cortó por lo sano: obtuvo los permisos pertinentes de Bulgaria. Montó allá – en Varna, concretamente, – sus atarazanas, enroló a los 12 tripulantes de 4 nacionalidades y calculó la ruta Varna – Santorín. Ésta puede alargarse, – si la nave aún está en condiciones cuando llegue a la isla griega – eventualmente, hasta Alejandría.

En lo que Goerlitz ha sido indiscutiblemente un pionero es en la tecnología de bautizo. Estrellar una botella de cava contra la proa de una nave de cañas, linda en lo imposible. Así que encargó a una fábrica búlgara un envase de una botella de un vidrio sumamente frágil que llenó de vino de aguja del país, e insertó en la proa de “Abora IV” una barra de hierro contra la que lanzó la botella bautizante. En lo único en que no parece haber pensado el señor Goerlitz, para esta aventura, es en un vellocino de oro; claro que ése tendría que irlo a buscar en la mitología griega.

Valentín Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU