ISLAM ȘI ISLAMISM

islam-1Islamul nu este islamism

Cu toate că s-a impus termenul de Stat Islamic, mult mai corectă ar fi denumirea de Stat Islamist, pentru a desemna formațiunea statală apărută pe teritoriile Irak-ului și Siriei, și care, literalmente, a incendiat lumea contemporană.

Este un foc pe care se străduiesc să-l stingă marile puteri ale lumii (dar și alte țări), precum și organizațiile politice, diplomatice și militare internaționale.

Ce este islamul și ce este islamismul ? 

ISLAMUL este credința musulmanilor în bunătatea – una dintre cele 99 de calități-denumiri ale lui Dumnezeu (Cel Milostiv, Supremul, Înțeleptul…), pe Care ei îl numesc Allah.

Muhammad (pe românește Mohamed), întemeietorul acestei religii, cât timp a stat la Ierusalim, a fost îngrijit – avea o sănătate șubredă – de un călugăr creștin, Bahira, care l-a inițiat în modul de viață al călugărilor asceți : hrană puțină/post, meditație, rugăciune.

mohamed-si-bahiraÎntâlnirea copilului Mohamed cu călugărul creștin Bahira, ilustrație din Jami’ al-Tawarikh aprox. 1315

Proorocii și sfinții din Vechiul și Noul Testament sunt  recunoscuți  și acceptați  de musulmani: Abraham este IBRAHIM, Moise este MUSA, iar Iisus este ISA.

Dar, în timp ce creștinii consideră că Revelația Căii spre Dumnezeu (Logos-ul sau Cuvântul)  s-a împlinit și a luat sfârșit odată cu ÎNTRUPAREA, adică apariția, pe Pământ, a lui Dumnezeu Însuși, în trup de om, în persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, musulmanii îl venerează pe Muhammad/Mohamed ca pe  un prooroc-sfânt de categorie superioară:  el este un TRIMIS al lui Allah pentru a revela, în continuare, CUVÂNTUL despre Calea spre Allah, adică un Testament și mai nou, desigur, de data aceasta, perfect și complet, care este Coranul.

mohamed-primind-coranulMohamed primind Coranul de la Arhanghelul Gabriel, ilustrație din Jami’ al-Tawarikh, Istoria Lumii de Rashid al-Din, Tabriz, Iran 1307, Edinburgh University Library, Scoția

mohamedMahomed, ilustrație dintr-un manuscris otoman din sec. al XVII-lea

Consoanele cuvântului Islam (SLM) – în limbile semitice consoanele alcătuiesc rădăcina cuvântului – înseamnă SMERENIE, supunere față de Allah, deplinătate, sănătate, perfecțiune, PACE…

Islamul este, deci, religia SMERENIEI și a PĂCII. 

Musulmanii consideră că mozaicii (evreii) și creștinii sunt niște credincioși  care merg pe calea cea bună spre Allah, dar care încă nu au avut șansa de a afla și învăța ultimul mesaj divin, care este Coranul.

Față de acești credincioși „primitivi”, musulmanii trebuie să arate o mare TOLERANȚĂ, deoarece Allah Însuși le va arăta calea spre El. În schimb, intoleranța îi va îndepărta definitiv de Coran.

Cu totul altceva este ISLAMISMUL. Islamismul nu este o religie, este o doctrină politică, așa cum o arată  sufixul  -ISM (islam-ism) al cuvântului.  Această doctrină politică se folosește de Islam doar ca de un paravan, pentru a propovădui intoleranța.

Credința religioasă, precum și naționalismele,  devin  goale de conținut dacă se lasă invadate de doctrine politice.  Amestecul nefiresc: religie și politică sfârșește, întotdeauna, în intoleranță și crimă. Toate marile religii din lume au în comun  porunca: SĂ NU UCIZI ! Deoarece viața este de origine divina, este dată de Dumnezeu !

Din păcate, fundamentalismul islamic (islamismul) face cel mai mare deserviciu Islamului.

Am putut vedea, de câțiva ani încoace, că islamist nu înseamnă credincios musulman, ci militant furibund pe altarul intoleranței, violenței și crimei.

Iată diferența dintre islam:

imam-in-rugaciuneImam în rugăciune

… și islamism …

islamist

islamism-2

AUTOR: ARIADNA

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.