ANGLICISME VECHI ȘI NOI

Cuvintele sunt adoptate atunci când ne place ce spun

Este ușor de observat tendința de a adopta cuvinte și expresii dintr-o limbă străină.

Desigur, engleza este cea care influențează cel mai mult alte limbi, datorită puterii economice, politice, militare și, uneori, culturale pe care o au, de câteva decenii încoace, Statele Unite ale Americii. La aceasta, se adaugă statutul limbii engleze de primă limbă oficială în țările care formează Uniunea Europeană, chiar și în perspectiva în care Marea Britanie va părăsi Uniunea.

Influența limbii engleze asupra limbii române s-a putut observa de pe la mijlocul secolului trecut, când, cuvinte-neologisme au început să îmbogățească mai mult categoria genului masculin, în detrimentul genului neutru.

Astfel, termeni tehnici ca: tranzistori, robineți, baloți, acumulatori, segmenți, viruși…au circulat în paralel și chiar s-au impus, în unele cazuri, asupra variantelor: tranzistoare, robinete, baloturi, acumulatoare, segmente, virusuri…

Tinerii din zilele noastre folosesc prima serie de termeni, și chiar sunt uimiți când află, de pildă, că forma corectă este (încă!) virusuri, și nu viruși!

Segmente – segmenți circulă în paralel cu sensuri polarizate: segmente – este un plural neutru folosit în domeniul geometriei și sociologiei, în timp ce segmenți se referă strict la cercurile, de obicei din fontă, care asigură etanșeitatea între pistonul și cilindrul motoarelor cu ardere internă.

Un aport mai recent s-a înregistrat odată cu răspândirea calculatoarelor și a internetului. Unii termeni au funcționat o vreme, dar n-au rezistat și au fost învinși de echivalentele lor românești. De exemplu : a buta (boot)- a deschide calculatorul. Alți termeni s-au impus definitiv. Unii împrumutați cu forma păstrată intactă din engleză : copy-paste ! Alt termen ilustrativ – tradus, de data aceasta – este verbul: a salva (save). L-a înlocuit – numai în domeniul IT- pe: a păstra. Nimeni nu spune, în zilele noastre: Vrei să păstrezi documentul ? ci: Vrei să salvezi documentul ?

Tot în acest domeniu, se observă o concurență între: desfășurare și progres. Când se instalează un program sau o aplicație, sub influența limbii engleze, apare, uneori, anunțul: instalarea în progres ! (în desfășurare !).

În presa scrisă și vorbită, este din ce în ce mai prezentă expresia: a pune presiune pe… în loc de: a face presiuni asupra… (to put pressure on…) folosită în domeniul sportiv, dar, și în cel politic sau diplomatic.

Inovativ își încearcă și el puterile, uneori, cu: inovator, fără prea multe șanse. I se văd, de la o poștă, straiele străine ! Vorbește cu un accent străin… românește!

Interesante sunt și îmbogățirile de sensuri ale unor cuvinte.

A surprinde – însemna, acum cincizeci de ani, a descoperi, a prinde pe cineva pe neașteptate în timp ce făcea ceva „surprinzător”: L-a surprins în timp ce… compunea versuri ! Acum, în mijloacele de informare în masă, îndeosebi în spoturile publicitare, a surprinde înseamnă: a uimi, a epata (în mod pozitiv, plăcut).

A aplica (pentru…) – înseamnă, în sensul îmbogățit sub influența limbii engleze, a cere a solicita o bursă, un loc de muncă (un job !). Semnificația principală rămâne, însă, cea de: a pune în practică, a folosi (un procedeu, o metodă).

Fii mai specific ! Be more specific !) care se poate traduce prin simplul : adică ! (dă-mi mai multe amănunte, oferă-mi și alte detalii…) este de-a dreptul deranjant. La fel și calchierea: Nu vrei să știi ! în loc de: Mai bine să nu știi !

Sunt câteva exemple care arată influența limbii engleze asupra limbii noastre, exercitată de mijloacele de informare în masă, dar și de românii vorbitori de engleză, care aduc cu ei, din străinătate, cuvinte din vorbirea de zi cu zi, termeni mai mult sau ai puțin tehnici, precum și expresii și calchieri (patterns) considerate anglicisme.

AUTOR:  ARIADNA

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării suresei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura traducătorului, în cadrul aceluiași articol.