Puterea sau aurul? / ¿El poder o el oro?

Diana Negre  s-a născut la București

Vorbește multe limbi, ca și cum ar fi limbile ei materne: catalană, spaniolă, franceză…română…(printre altele)…și, desigur, engleza, deoarece, ca jurnalistă, s-a consacrat în  Statele Unite ale Americii, unde locuiește de mulți ani.

Este foarte bine cunoscută și în Cuba : vocea ei e foarte familiară în insulă  grație emisiunilor pe care le transmite postul de radio JOSE MARTI. (Echivalentul a ceea ce a fost Radio Europa Liberă).

Obișnuiește să vină în România pentru a ține conferințe pe teme de politică americană  și pentru a preda lecții de jurnalism.

Este un mare privilegiu să beneficiem de colaborarea Dianei Negre!

 

Donald Trump, ca om de afaceri e un fel de Midas : tot ce atinge se preface în aur!

Ca președinte, îi va veni foarte greu să nu-și folosească mâinile, măcar pentru a bea apă!

Lucrurile se complică în cazul în care „talentul midic” îl moștenesc și fii săi : fenomenul magic va fi perceput ca un evident conflict de interese!

trump-gold

Puterea sau aurul?    Washington, Diana Negre

Aurul nu aduce fericirea, o știe toată lumea, dar, este la fel de adevărat că se pot cumpăra multe lucruri cu ajutorul lui, chiar și puterea, după cum a demonstrat Donald Trump, un om care a fost ales președinte, funcție pentru care cea mai bună calificare a sa  a fost averea pe care a avut-o la dispoziție.

Dar, odată ales, magnatul newyorchez se află în fața unei dileme : miliardele adunate și imperiul lui financiar au devenit un obstacol foarte greu de depășit… .

Nu miliardele în sine sunt problema : Bill Clinton sau Barack Obama au strâns o avere considerabilă în timpul  șederii lor la Casa Albă sau după încheierea mandatelor lor; au fost cazuri în care  unii președinți aveau deja milioane de dolari acumulate: cei doi președinți Bush, Jimmy Carter, John Kennedy sau Teddy și Frank D. Roosevelt, pentru a-i menționa doar pe cei din ultimul secol.

Noutatea absolută este acum imensitatea imperiului financiar al lui Donald Trump, care nu numai că deține imobile și terenuri de golf peste tot prin țară, dar a investit și în străinătate, astfel încât, însuși numele său a devenit o marcă în sine, suficientă pentru  a spori valoarea edificiilor pe care le posedă.

Spre deosebre de averile moștenite de Kennedy, Bush sau Roosevelt, averea lui Trump și-a strâns-o el însuși și tot el și-o și administrează. Are o energie și o capacitate de muncă mai mare decât a oamenilor obișnuiți. Cei care îl cunosc bine afirmă că doarme doar patru ore pe zi. Investițiile pe care le face sunt foarte complexe, dar, sunt atât de legate de numele său, încât, dacă le-ar vinde și-ar pierde imediat valoarea, deoarece cumpărătorul n-ar mai avea același randament.

Sunt considerente care, conform unor declarații ale familiei sale, l-au făcut să renunțe, acum câțiva ani, la candidatura prezidențială, la care se tot gândea. Dar, treptat, fiii săi au preluat conducerea afacerilor. Acum, se poate baza pe calitățile copiilor lui din prima căsătorie:  Donald, Erik și Ivanka Trump, pentru a lăsa totul pe mâna lor, el rămânâmd liber să-și satisfacă ambițiile politice.

trump-donald-trump-si-ivanka-donald-jr-and-eric-trump-1

trump-donald-trump-si-ivanka-donald-jr-and-eric-trump-2
Donald Trump și cei trei copii din primele  căsătorii: Ivanka, Donald Jr. și  Eric Trump

Și fiii săi se simt capabili să continue afacerile ei singuri, dar, ACEST LUCRU, din punct de vedere politic, nu este prea clar: în partidul său, dar și printre democrați, exisță neliniștea unui conflict de interese, real sau aparent, deoarece magnitudinea  investițiilor internaționale ale lui Trump este de natură să influențeze relațiile cu alte țări.

Trump dă asigurări că fiii săi vor acționa independent și amintește că Constituția americană îi scutește pe președinți de normele care evită conflictele de interese, norme valabile pentru  muritorii de rând. Dar, oricât s-ar strădui el  sau familia sa să separe averea lor de gestiunea prezidențială, va fi totuși inevitabil, în multe cazuri, să nu se folosească de poziția sa puternică în beneficiul propriu.

Există deja un exemplu în cele două lungi săptămâni care s-au scurs de la alegerea sa ca președinte: Hotelul Trump din Washington, recent inaugurat, a și devenit un loc favorit pentru multe ambasade pentru a-și caza vizitatorii : dă bine pe lângă viitorul președinte!

Soluțiile la care au recurs predecesorii săi nu vor funcționa și pentru el. Președinții obișnuiau să-și depoziteze banii într-un „fond orb”, administrat de cineva necunoscut într-un mod total necunoscut, ascuns. În cazul lui Trump, dacă se va găsi cineva capabil să învețe repede strategia sa, va putea obține cel mult rezultate asemănătoare celor de acum, dacă menține marca Trump, ceea ce nu va rezolva problema.

Alții recomandă ca Trump pur și simplu să-și lichideze toate proprietățile și să-și depoziteze banii într-unul din aceste fonduri. Teoretic este posibil să se facă totul în decursul a câtorva luni, dar investițiile sale sunt atât de legate de numele său, încât vânzarea ar aduce mari pierderi, atât pentru Trump și moștenitorii săi, cât și pentru miile de angajați pe care îi are în toată lumea.

trump-2

Între timp,  chiar și prima vacanță pe care și-a luat-o Trump, de la alegeri încoace, este un exemplu care ilustrează aceste dificultăți: și-a petrecut-o  la Mar-a-Lago, luxoasa sa proprietate din Florida, parte dintr-un luxos club de golf de opt hectare, ai cărui asociați plătesc o cotă anuală de 14.000 $ , cu o intrare inițială de 100.000 $, și care aduce venituri anuale de 30 de milioane de dolari. Dacă Trump  ar trebui să vândă, ar însemna să renunțe la această a doua reședință a sa, unde își petrece vacanțele de 20 de ani încoace.

Mai amuzant este faptul că Mar-a-Lago a fost lăsată moștenire guvernului american, în 1973, pentru a servi drept loc unde să-și petreacă vacanțele președinții americani, dar, șapte ani mai târziu, guvernul a anunțat că renunță la această donație, deoarece costurile serviciilor de pază și securitate pentru președinți erau pera mari. Și iată că acum, când Mar-a-Lago este proprietate privată, tocmai guvernul federal va fi cel care va plăti cheltuielile pentru a-l păzi pe Donald Trump.

mar-a-lago-1

 mar-a-lago-2

 mar-a-lago-3Mar-a-Lago

Viitorul președinte așteaptă sfatul avocaților săi, dar, deja a lăsat să se afle că va trece averea sa pe numele copiilor…cu promisiunea de a nu vorbi niciodată cu ei despre afacerile familiei. Aceasta va fi ca o bombă în mâinile rivalilor săi politici, care se vor strădui să nu creadă că acest miliardar va renunța vreodată la avere, în favoarea gloriei.

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

diana-molineaux

***

Diana Negre es una periodista que nació en Bucarest, Rumanía. Habla muchos idomas, como si fueran… sus lenguas maternas: catalán, español, francés…rumano…(entre otros)…y, por supuesto, inglés, porque, como periodista, se consagró en EEUU, donde vive desde hace muchos años.

Es famosa también en Cuba : su voz ha llegado a ser muy familiar en la isla, a través de los programas emitidos por la emisora de radio JOSÉ MARTÍ.

Acude a Rumanía, a menudo, para dar conferencias sobre temas  de política norteamericana y para impartir clases de periodismo.

¡Es un gran privilegio contar con su colaboración!

Donald Trump, como hombre de negocios es como el rey Midas : ¡todo lo que alcanza se convierte en oro!

En tanto que presidente, le resultará imposible prescindir de sus manos, …tan solo para beber un vaso de agua…

Las cosas se complican si sus hijos heredan este “don mídico” : ¡el fenómeno mágico será percibido como conflicto de intereses!

trump-mar-a-lago

 ¿El poder o el oro?    Washington, Diana Negre

Todos hemos oído desde nuestra infancia eso de que el dinero no da la felicidad, pero también hemos entendido que compra muchas otras cosas, entre ellas el poder  y lo hemos visto confirmado con la elección de Donald Trump, un hombre cuya mejor cualificación para el cargo es la fortuna que ha tenido a su disposición.

Lo que ya no era tan previsible es el dilema que se le plantea hoy al magnate neoyorquino: a menos de dos meses de tomar posesión, los miles de millones acumulados y su imperio financiero se han convertido en un obstáculo que por ahora nadie sabe cómo superar.

No es que los millones sean de por sí un problema: si bien varios presidentes – Bill Clinton o Barack Obama – han amasado una fortuna durante su estancia en la Casa Blanca o después de su mandato, en muchos casos ya llegaron con los millones acumulados: los dos presidentes Bush, Jimmy Carter, John Kennedy o Teddy y Frank D Roosevelt, para citar tan solo el último siglo, ya eran millonarios antes de llegar a la Oficina Oval.

Lo que es totalmente nuevo es el abasto del imperio financiero de Donald Trump, que no solo tiene inmuebles y campos de golf repartidos por todo el país, sino que ha invertido en el resto del mundo y ha conseguido que su nombre se convierta en una marca que basta para aumentar el valor a sus edificios.

A diferencia de las fortunas heredadas por los Kennedy, Bush o Roosevelt, todo este entramado lo ha creado y lo ha estado dirigiendo él, gracias, en parte, a su energía que le permite trabajar más que a la mayoría de los mortales, pues según las personas que le conocen bien, tan solo necesita dormir cuatro horas al día. Sus inversiones no son tan solo complejas, sino que están tan ligadas a su nombre, que, si las intentara vender, perderían de inmediato mucho valor, pues el comprador no podría esperar el mismo rendimiento.

Son consideraciones que, según declaraciones de su familia, le hicieron renunciar hace varios años a la candidatura presidencial en la que ya estaba pensando.  Pero sus hijos han ido tomando las riendas del negocio y ahora tiene tal confianza en la capacidad de Donald, Erik e Ivanka Trump, fruto de su primer matrimonio, que ya los cree capaces COMO PARA poner todo en sus manos y dejarle a él libre para sus ambiciones políticas.

trump-donald-trump-si-ivanka-donald-jr-and-eric-trump-3

 trump-donald-trump-si-ivanka-donald-jr-and-eric-trump-4Trump y los tres hijos: Ivanka, Donald Jr. și  Eric Trump

Los tres hijos también se sienten capaces de continuar por sí solos, pero si ESTO es posible desde el punto de vista del negocio, políticamente no está tan claro: tanto en su propio partido, como entre los demócratas hay inquietud por un conflicto de intereses, real o aparente, pues la magnitud de sus inversiones internacionales es tan grande, que puede influir en las relaciones con otros países.

Trump asegura que sus hijos actuarán independientemente y recuerda que la Constitución norteamericana excluye a los presidentes de las normas para evitar conflictos de intereses, que se aplican al resto de los mortales.  Pero, lo cierto es que, por mucho que él y su familia traten de separar la fortuna familiar de la gestión presidencial, será inevitable en muchos casos la impresión de que aprovecha su poderoso cargo en beneficio propio.

Un ejemplo se ha dado ya en las dos semanas largas transcurridas desde la elección: el Hotel Trump de Washington, recientemente inaugurado, se ha convertido en un lugar favorito de muchas embajadas para alojar a sus visitantes: esperan hacer así méritos con el futuro presidente.

Las soluciones aplicadas por sus predecesores, no son útiles en su caso. Lo habitual ha sido que los presidentes pongan su dinero en un “fondo ciego”, administrado por alguien que ellos ni conocen y cuya gestión les está totalmente oculta. En el caso de Trump, si encontrara alguien de fuera capaz de aprender rápidamente la estrategia de su empresa, tan solo podría obtener resultados semejantes a los de ahora si mantiene la marca Trump, con lo que no resuelve el problema.

Otros recomiendan que Trump simplemente liquide todas sus propiedades y ponga el dinero obtenido en uno de estos fondos. Si bien teóricamente es posible hacerlo a lo largo de varios meses, sus inversiones están tan ligadas a su nombre que la venta sería con grandes pérdidas, tanto para él, como para sus herederos, además de los miles de empleados alrededor del mundo.

trump-3

Entre tanto, las primeras vacaciones que Trump ha tomado desde las elecciones son también un ejemplo de estas dificultades: las ha pasado en su lujosa propiedad de Mar-a- Lago, una espléndida mansión situada en la Florida, que forma parte de un lujoso club de golf de ocho hectáreas, cuyos socios pagan una cuota de 14.000 $ anuales y una entrada de 100.000 y genera ingresos brutos anuales de casi 30 millones de dólares. Si Trump quisiera venderlo, tendría que renunciar a esta su segunda residencia, donde ha pasado sus vacaciones durante 20 años.

Todavía más irónico es que Mar-a-Lago fue dado en herencia al gobierno nortemaericano en 1973 para que sirviera de casa de vacaciones presidencial, pero, siete años más tarde, el gobierno renunció a la donación, porque habría sido prohibitivo garantizar la seguridad de los presidentes. Y precisamente ahora, cuando Mar a Lago es una propiedad privada, será el gobierno federal quien habrá de pagar estos gastos para proteger a Donald Trump.

mar-a-lago-4

mar-a-lago-5

mar-a-lago-6 Mar a Lago

El futuro presidente espera el consejo de sus abogados, pero ya ha hecho filtrar su opinión de que mantendrá su plan inicial de ponerlo todo a nombre de sus hijos… con la promesa de no hablar nunca con ellos del negocio familiar.  Es algo que sus amigos entienden como una bomba en manos de rivales políticos, que no querrán creer que este multimillonario ya no buscará la fortuna, sino la gloria.

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

diana-molineaux