De la Reconquista, la imigrare/De la Reconquista a la inmigración

BARCELONA ATENTAT 1Atentatul din Barcelona, Spania, 18 august 2017

De la Reconquista, la imigrare                           Washington, Diana Negre

Ultima dată – probabil și prima – când televiziunile americane au arătat imagini din Barcelona a fost acum 25 de ani, în vara anului 1992, în timpul Jocurilor Olimpice.  Ceea ce s-a văzut până joia trecută, aici în SUA, din Barcelona a fost circuitul olimpic din Montjuich, Orașul Olimpic și Mediterana, însă acum, telespectatorii au văzut teribilele imagini de pe Ramble, transmise în direct, din momentul atentatului.

Televiziunile au transmis toată noaptea și dimineața următoare ultimele știri care le soseau, mai ales după ce au aflat că problema nu se limita numai la Barcelona, ci existau mai multe puncte din Catalonia cu activitate teroristă, arătând pe hartă unde se află Ripoll, Cambrils și Alcanar.

Au adus o adevărată armată de experți în securitate și servicii secrete care, însă, au spus că nu pot să adauge nimic la excelenta informare pe care o ofereau ziarele, posturile de radio și de televiziune.

Poate mai curioase au fost interpretările tragediei și motivele teroriștilor, și anume: în Spania și în celelalte țări europene imigranții sunt mult mai marginalizați decât în SUA, ceea ce ar explica radicalismul lor politic și ușurința cu care alunecă spre terorism.

MIGRANTI SPANIA 1Migranți în portul Tarifa, Cádiz, Andaluzia, Spania, august 2017

Desigur, în SUA sunt mai puține „ghetouri” ale imigranților, cum sunt cele din Paris, Bruxelles sau cartierele mărginașe ale Bercelonei, dar, la fel de adevărat este și faptul că cei care vin în America au o altă origine națională și religioasă, căci sunt mai puțini arabi și musulmani, și mai mulți asiatici și latinos. Există comunități cum sunt cele care se ocupă de cultivarea curmalelor în California, care provin aproape exclusiv din țări islamice, dar, condițiile de viață din exploatările agricole cu greu se pretează vreunei dezvoltări de zonă urbană marginală, adică, acolo unde fermentează nemulțumirea și unde poliția nu prea are acces.

În cazul Spaniei, după câteva scurte speculații că ar fi fost posibil un atentat autonomist, comentariile arătau, joia trecută, spre o situație deosebit de dificilă în legătură cu Islamul: Statul Islamic (SI), după anumite teorii, ar vrea să se răzbune împotriva Reconquistei, teorii care s-ar baza pe un document în care se promite că, înainte de anul 2020, „vor fi alungați invadatorii”  care au uzurpat pământul islamic spaniol, unde Islamul a domnit opt secole, de la debarcarea berberilor în Peninsulă, până la sfârșitul Regatului din Granada.

Conform acestei teorii, faptul că, în lumea arabă, Spania este cunoscută și acum sub denumirea de Al-Andalus este un indiciu că nu a fost acceptată realitatea ultimelor șase secole și că, pentru mulți credincioși islamici, un teritoriu care a fost odată musulman, nu va mai putea aparține vreodată altei religii.

AL ANDALUS ISIS

În privința reacțiilor oficiale, tot timpul s-a exprimat solidaritate, deoarece Spania este membră NATO, și deoarece americani sunt foarte sensibili când e vorba de terorism.

S-au tot repetat ofertele de ajutor, care, după cum opinau experții, se datorează avantajelor pe care le au americanii în domeniul serviciilor secrete. Rațiunile acestor avantaje sunt atât economice, cât și demografice: numărul posibililor teroriști care locuiesc în Europa este atât de mare, încât poliția și contra-spionajul nu fac față situației, în timp ce SUA dispun de resursele unei țări-continent cu o mulțime de servicii secrete: nu este vorba numai de CIA, ci și de NSA (National Security Agency, un serviciu civil de supraveghere electronică), DIA (Defense Intelligence Agency, care reunește mai multe agenții, ale fiecărei arme), și alte organizații ale căror nume nici măcar nu se cunosc, pe lângă serviciile locale, cum sunt cele din New York, care au apărut  după 11 septembrie, toate înglobate în DNI (Directorate of National Intelligence), creat și el ca răspuns la atentatele asupra turnurilor gemene.

După câte se pare, aceste ajutoare deja au fost oferite, după cum informa, joia trecută, ziarul barcelonez El Periódico, și chiar au fost avertizate autoritățile spaniole că va avea loc un atac cu vehicule pe Rambla, dar, aceste informații nu au fost confirmate. Aceasta nu înseamnă că n-ar fi fost adevărate: serviciile secrete nu confirmă și nici nu infirmă nimic – este o regulă generală a lor.

În atmosfera politică supraîncărcată care domnește acum în SUA, era imposibil să nu se tragă foloase din tragedia din Barcelona: în timp ce mijloacele de informare anti-Trump îi comparau pe manifestanții rasiști din Charlottesville cu teroriștii din Barcelona, mijloacele de informare conservatoare trăgeau spuza pe turta lor și îi dădeau dreptate lui Trump, atunci când spunea că nu vrea imigranți. Pentru a ilustra problema, arătau migranți debarcând pe o plajă din Cadiz și recomandau ca Spania și întreaga Europă să urmeze exemplul Australiei, care, pur și simplu obligă ambarcațiunile cu migranți să facă cale întoarsă.

TRUMP 1

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

BARCELONA ATENTAT 2Atropello en La Rambla de Barcelona, 18.08.2017

De la Reconquista a la inmigración Washington, Diana Negre

La última vez –y probablemente también la primera- en que las televisiones norteamericanas mostraron imágenes de Barcelona fue hace 25 años, en el verano de 1992 durante los Juegos Olímpicos.  Lo que hasta el jueves se había visto aquí de Barcelona era el circuito olímpico de Montjuich, la Villa Olímpica y el Mediterráneo, pero ahora los espectadores han visto las terribles imágenes de las Ramblas, transmitidas en directo desde el momento del atentado.

Los programas de televisión estuvieron siguiendo también durante la noche y la madrugada con las últimas informaciones, especialmente al saber que el problema no se limitaba a Barcelona, sino que había varios puntos en Cataluña con actividades terroristas y mostraban en el mapa Ripoll, Cambrils y Alcanar.

Trajeron todo un ejército de expertos en seguridad y servicios secretos, quienes dijeron que no podían añadir nada a la excelente información de diarios, radios y televisiones españolas.

Quizá lo más curioso sean las interpretaciones de la tragedia y de las motivaciones de los terroristas:  en España y el resto de los países europeos hay una marginación de los inmigrantes mucho mayor de la que se registra en Estados Unidos, algo que puede explicar su radicalismo político y la facilidad con que se sienten atraídos por el terrorismo.

MIGRANTI SPANIA 2Imagen de los inmigrantes de origen magrebí rescatados hoy por Salvamento Marítimo – EFE/ 16/08/2017

Y ciertamente, en Estados Unidos hay menos “guettos” de inmigrantes al estilo de París, Bruselas o algunos barrios del extra radio barcelonés, pero también es cierto que el origen nacional y religioso de quienes vienen a Estados Unidos acostumbra a ser diferente, pues hay menos árabes y musulmanes y muchos más asiáticos y latinos. Hay algunas comunidades, como los encargados de cultivar dátiles en California, que vienen casi exclusivamente de países islámicos, pero las condiciones de vida en las explotaciones agrícolas difícilmente se prestan al desarrollo de zonas urbanas marginales donde fermenta el descontento y a las que la policía raramente tiene acceso.

En el caso de España, después de unas breves especulaciones en cuanto a la posibilidad de un atentado autonomista, los comentarios apuntaban el jueves a una situación especialmente difícil con el Islam: El Estado Islámico (EI), según ciertas teorías, se quiere vengar de la Reconquista, algo que basaban en un documento en que se promete, antes del año 2020, “echar a los invasores” que usurparon las tierras islámicas españolas en los ocho siglos, desde el desembarco de los bereberes en la Península, hasta el fin del Reino de Granada.

ISISISIS reivindicando Al-Andalus

Según esta teoría, el hecho de que el mundo árabe conozca a España todavía como Al-Andalus significa que no han aceptado la realidad de los últimos 6 siglos y recuerdan que, para muchos creyentes islámicos, una vez que un territorio ha sido musulmán no puede pertenecer ya a ninguna otra religión.

En cuanto a las reacciones oficiales, era constante la expresión de solidaridad, tanto porque España es miembro de la OTAN como por la sensibilidad especial norteamericana ante el terrorismo.

La repetición de ofertas de ayuda, según varios expertos, se debe a la ventaja norteamericana en cuestiones de servicios secretos. La razón de esta ventaja es tanto económica como demográfica: la cantidad de posibles terroristas que residen en Europa desborda a los servicios policiales y de contra espionaje, mientras que EEUU tiene los recursos de un país continente y una plétora de servicios secretos: no se trata solo de la CIA, sino que también está la NSA (National Security Agency, un servicio civil para vigilancia electrónica),  la DIA (Defense Intelligence Agency en que hay varias agencias de cada una de las armas), otras organizaciones cuyos nombres ni siquiera se conocen, además de servicios locales como Nueva York, que nacieron después del 11-9, todas englobadas en la DNI (Directorate of National Intelligence), creado igualmente en respuesta a los atentados de las torres gemelas.

Estas ayudas aparentemente ya se ofrecieron, según informaba el mismo jueves el diario barcelonés El Periódico, e incluso advirtieron a las autoridades españolas de un ataque con vehículos en la Rambla, pero ningún portavoz de ninguna agencia confirmó aquí estas informaciones. Lo que no significa que no sean ciertas: una norma de los servicios secretos es no confirmar ni desmentir nunca.

En el ambiente político sobrecargado que vive ahora Estados Unidos, era imposible evitar sacarle provecho a la tragedia de Barcelona: mientras los medios anti-Trump comparaban a los manifestantes racistas de Charlottesville con los terroristas de Barcelona, los medios conservadores llevaban el agua a su molino diciendo cuánta razón tiene Trump al no querer inmigrantes. Para ilustrar el problema, mostraban a los migrantes que desembarcaban en una playa de Cádiz y recomendaban que España y toda Europa siga el modelo australiano y simplemente obligue a regresar a los barcos con emigrantes.

TRUMP 2

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

  diana-molineaux