AMERICANII CEI CAȘTI /LOS CASTOS AMERICANOS

millenials 1

AMERICANII CEI CAȘTI          Washington, Diana Negre

Orice persoană care citește sau ascultă știrile din viața americanilor are rațiuni justificate să creadă că este vorba despre o țară în care oamenii umblă înnebuniți după relații amoroase, iar, doamnele cu greu reușesc să-i stăpânească pe acești libidinoși urmăritori ai lor. Astfel, s-au văzut nevoite să se oranizeze în mișcarea “Me too” (“Și eu”), în care se adună jignirile la adresa femeilor care suferă un asediu nemilos.

Desigur, mișcarea “Me too” este omniprezentă și reunește din ce în ce mai multe victime, care fac publice nelegiuirile care li s-au întâmplat. Dar, sporirea numărului femeilor ultragiate pare să contrazică o tendință care se manifestă în sens contrar: coform unor sondaje, americanii par să-și fi pierdut interesul pentru viața sexuală. Practică sexul din ce în ce mai rar, și sunt din ce în ce mai mulți abstinenți.

ME TOO

Și nu pare a fi rezultatul îmbătrânirii populației, căci dezinteresul sexual apare la generațiile noi. Aceasta îi preocupă pe economiști, deoarece există perspectiva ca indicii de natalitate, încă de pe acum insuficienți pentru a menține actualele niveluri de polpulație, să scadă și mai mult.

O revistă americană a publicat recent un lung articol în care vorbește despre “sex recession”, o recesiune care afectează nu numai relațiile personale ale noii generații, dar, pe termen lung, chiar și economia. Lipsa cronică a mâinii de lucru, pe care americanii au suplinit-o  cu imigrația, se va agrava în felul acesta din ce în ce mai mult.

S-au făcut tot felul de sondaje și investigații, care au ajuns la concluzia că, pe de o parte, noua generație, cunoscută sub denumirea de “millenials” sau “milenarii”, adică, persoane care au ajuns la majorat în pragul noului mileniu, au o activitate sexuală mai scăzută decât cele anterioare, își formează familia mult mai târziu și stabilesc relații personale cu mare greutate.

Cauzele acestui absenteism sexual par a fi multiple: pe de o parte, există un mai mare acces la pornografie, aceasta acționând ca un substitut. Pe de altă parte, este o generație care a crescut izolată, în mare parte din cauza folosirii noilor jucării electronice, de la jocurile  din copilărie, la cunoscutul “Smart pone”,  “mobilurile inteligente”, care ocupă locul conversațiilor de odinioară, cu schimbul lor de idei.

millenials 3

Nesiguranța în înfiriparea relațiilor personale, conform unor studii, este atât de mare, încât tinerii – dar, și cei mai puțin tineri, unii au trecut de 30 de ani – preferă să recurgă la programe pe care le descarcă pe telefoanele lor, pentru a intra în contact cu alte persoane, în loc să se întâlnească cu ele față în față. Continuă, în felul acesta, cu toate că indicele de succes este foarte scăzut: e nevoie de vreo 300 de încercări pentru a ajunge la o întâlnire personală.

La aceasta se adaugă o preocupare din domeniul legal; de când mișcarea feministă “me too” amenință că va aduce în fața tribunalelor și îl va umple de oprobriu pe orice bărbat care se arată puțin respectuos față de perechea sa, s-a ajuns până pe punctul în care unii tineri insistă să obțină declarații scrise că domnișoarele au dorințe erotice tot atât de mari ca ei.

Pe de altă parte, inflența jocurilor electronice este limitată: această generație “milenară” în realitate nu a devenit castă, căci se consolează pentru abstinența sa consumând mai multă pornografie decât generațiile anterioare. Și, din ce în ce mai mult, își rezolvă dificultățile de a înțelege sexul opus practicând relații homosexuale.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

millenials 2

LOS CASTOS AMERICANOS                Washington, Diana Negre

Cualquier persona que lea o escuche las noticias de la vida norteamericana tiene razones justificadas para pensar que este es un país donde los hombres andan desbocados en busca de ligues y que las damas tienen tales dificultades para contener a sus libidinosos perseguidores que se han organizado en el movimiento “Me too” (“Yo también”) , que recogen los agravios femeninos de quienes sufren un asedio sin cuartel.

Y ciertamente, el movimiento “Me too” es omnipresente y cada vez suma más víctimas que hacen públicos semejantes agravios. Pero el aumento en el número de damas ultrajadas parece contradecir una tendencia en sentido contrario: según varios sondeos, los norteamericanos parecen haber perdido interés por la vida sexual. Cada vez lo practican con menos frecuencia, y los abstemios son más.

ME TOO 2

Y esto no parece ser el resultado del envejecimiento de la población, sino que el desinterés sexual aparece en las nuevas generaciones, lo que incluso preocupa a los economistas ante la perspectiva de que los índices de natalidad, ya insuficientes para mantener los actuales niveles de población, bajen todavía más.

Una revista norteamericana publicaba recientemente un largo artículo en que hablaba de la “sex recession”, una recesión que no solamente afecta las relaciones personales de la nueva generación, sino posiblemente A la economía del país a largo plazo. La falta crónica de mano de obra, que los norteamericanos han suplido con la inmigración, llevará así camino de agravarse todavía más.

Ha habido todo tipo de encuestas e investigaciones al respecto, que llegan a la conclusión de que, por una parte, la nueva generación conocida como “millenials” o “milenarios”,  es decir, gente que llegó a su mayoría de edad en torno a la entrada del nuevo milenio, tiene una actividad sexual menor que las anteriores, tarda más en formar familias y le cuesta más establecer relaciones personales.

Las causas de este absentismo sexual parecen ser múltiples: por una parte, hay un mayor acceso a la pornografía que parece hacer de substituto. Por otra, es una generación que ha crecido personalmente aislada, en buena parte debido al uso de los nuevos juguetes electrónicos, desde los diversos juegos que empiezan a usar en la infancia, al universalmente extendido “Smart pone”, los “móviles inteligentes” que ocupan el lugar que antes tenían las conversaciones con su intercambio de ideas.

DISCRIMINARE

La inseguridad a la hora de establecer relaciones personales, según diversos estudios, es tan grande que los jóvenes-y menos jóvenes, pues algunos están ya por encima de los 30-, prefieren recurrir a programas que descargan en sus móviles para entrar en contacto con otras personas, en vez de encontrarse con la gente cara a cara. Es algo que continúan haciendo a pesar de un índice de éxito bajísimo: en promedio son necesarios unos 300 intentos antes de llegar a un encuentro personal.

A esto se suma la preocupación de tipo legal; desde que el movimiento feminista “me too” amenaza con llevar a los tribunales y llenar de oprobio a cualquier hombre que se muestre poco respetuoso con su pareja.  Se ha llegado al punto de que algunos jóvenes insisten en obtener declaraciones por escrito de que la dama tiene tanto deseo erótico como él.

millenials 4

Por otro lado, la influencia de los juguetes electrónicos es limitada: esta generación “milenaria” no se ha vuelto en realidad casta, sino que se consuela de su abstemio de la sexualidad real a base de consumir más pornografía que las anteriores. Y, cada vez más, resuelve las dificultades de entender al sexo opuesto con las relaciones homosexuales.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA