Căsătorie de conveniență /Matrimonio de conveniencia

Căsătorie de conveniență        Washington, Diana Negre

Surprinzătoarele rezultate electorale de acum aproape doi ani, care l-au adus la Casa Albă pe un candidat atât de pitoresc și neașteptat ca Donald Trump, s-au datorat fidelității și entuziasmului cu care unele zone din SUA l-au votat masiv pe magnatul newyorkez, care le promitea că „îi va reda măreția ” țării sale și că „va asana mlaștina” corupției politice.

Electoratul acesta se afla – și, desigur, se află și acum – în centrul țării, unde, conform rezultatelor sondajelor de opinie și analizelor efectuate de diferite intitute, populația este mult mai conservatoare, decât pe cele două coaste ale Americii, indignată de progresismul social pe care, timp de decenii, l-au tot impus elitele politice intelectuale.

Dar acum, după un an și jumătate de președinție a lui Donald Trump, cei care l-au votat continuă să locuiască în aceleași locuri, dar încep să gândească altfel. Nu pentru că s-ar fi săturat de vulgaritatea președintelui lor sau pentru că ar fi decepționați că acesta nu și-a îndeplinit promisiunile, ci deoarece metodele de creștere care s-au aplicat nu mai sunt atât de rentabile pe cât au crezut ei la început.

Este vorba despre „mid West”, zona agricolă din SUA, pe care o poți străbate, ore în șir, pe șosele drepte, pe marginea cărora se văd nesfârșite lanuri de porumb și soia, și care pot hrăni milioane de persoane din toată lumea…și pot umple casele de bani ale țăranilor.

Acești țărani, care sunt mai degrabă mari întreprinzători agricoli, teoretic foarte conservatori, au votat masiv, de două ori, pentru democratul Barak Obama, și nu neapărat pentru agenda sa de reforme sociale, ci pentru că politica sa în domeniul mediului înconjurător a făcut din SUA țara cu cel mai mare procentaj de etanol – obținut din porumb – în combustibilul pe care îl folosesc milioanele de vehicule care circulă pe șosele. La fel se întâmplă și cu varianta numită biodiesel, care folosește etanol obținut nu din porumb, ci din soia.

În timpul campaniei electorale, președintele Trump a vorbit de îmbunătățirea condițiilor din comerțul internațional, pe care nu le considera suficient de favorabile pentru SUA, iar agricultorii au înțeles că se vor lua măsuri pentru a li se proteja exporturile, prejudiciate, de cele mai multe ori, de opoziția de care se izbeau, pe plan internațional, față de recoltele cu modificări genetice.

Acum, cu decizia Case Albe de a reduce controalele de mediu, se înlătură obligația de a mai amesteca etanol cu benzină, sau de a înlocui petrolul sau păcura diesel cu combustibilul obținut din soia. În felul acesta, combustibilii obținuți din soia și din porumb s-ar putea să nu mai fie atât de ceruți pe piață, deoarece etanolul și biodieselul supun la mare uzură motoarele, judecând după plângerile făcute de mai mulți utilizatori.

Perspectivele agriculturii americane sunt înrăutățite și de luptele comerciale cu China, principalul cumpărător de soia, dată fiind cererea enormă de pe piața acestei țări. Este mai mult ca sigur că, la ora actuală, nu există vreo țară care să poată înlocui capacitatea de livrare a SUA, dar, la fel de sigur este faptul că, dacă există garanții de vânzare, ar putea crește livrările din alte țări, în primul rând din Brazilia.

Trump a încercat să pună capăt reticențelor agricultorilor oferind subsidii în valoare de 12 miliarde de dolari pentru sectorul agricol, dar, în contextul în care producția americană este de 60 de miliarde de litri de etanol, pe an, și de aproape 9 miliarde de biodiesel, probabil că acești bani nu sunt suficienți pentru a-i liniști pe producători.

Este prea curând ca să știm care va fi reacția electorală a întreprinzătorilor agricoli, deoarece mai sunt 26 de luni până la alegerile prezidențiale, însă, este posibil să vedem deja unele tendințe la viitoarele alegeri legislative, în care republicanii care îl sprijină pe Trump se simt amenințați de neliniștea pe care o stârnesc politicile sale comerciale și de mediu. Dacă se îndepărtează de președintele lor, s-ar putea să se trezească că au rămas de izbeliște, având de înfruntat concurența candidaților democrați, care promit că se va reveni la un consum garantat de legile care protejează mediul înconjurător.

Și astfel, Donald Trump ar putea descoperi că fervoarea adepților săi nu a fost produsul dragostei ideologice, ci al interesului bănesc și că, devreme ce căsătoria de conveniență nu mai interesează pe nimeni, aceasta va sfârși printr-un divorț dictat de urne.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

Matrimonio de conveniencia    Washington, Diana Negre

Los sorprendentes resultados electorales de hace casi ya dos años, que llevaron a la Casa Blanca a un candidato tan pintoresco e inesperado como Donald Trump, se debieron a la fidelidad y entusiasmo de algunas zonas de Estados Unidos que votaron de forma masiva por el magnate neoyorquino que les prometía “devolver la grandeza” a su país y “sanear el pantano” de la corrupción política.

Estos votantes se hallaban – y naturalmente siguen allí – en el centro del país donde, según los sondeos de opinión y los análisis de diversos institutos, la población es mucho más conservadora que en las dos costas norteamericanas y estaba indignada con el progresismo social que durante decenios han estado imponiendo las élites políticas intelectuales.

Pero ahora, un año y medio ya dentro de la presidencia de Donald Trump, los que votaron por él siguen viviendo en el mismo lugar, pero quizá empiezan a pensar de otra manera. No es porque se hayan cansado de la vulgaridad de su presidente o decepcionado porque no haya cumplido con sus promesas, sino porque los métodos de crecimiento aplicados ya no les resultan tan rentables como creían.

Se trata del llamado “mid West”, el centro agrícola de Estados Unidos, por el que se pueden recorrer horas y más horas carreteras rectilíneas que cruzan interminables campos de maíz y soja, cultivos que, a su vez, pueden alimentar a millones de personas en el todo el mundo… y rellenar los cofres de los campesinos.

Estos campesinos, más bien grandes empresarios agrícolas, teóricamente tan conservadores, votaron en masa por dos veces consecutivas en favor del demócrata Barak Obama, y no era precisamente por su agenda de reformas sociales, sino porque su política medio ambiental convirtió a Estados Unido en el país que mayor porcentaje de etanol –  obtenido del maíz – tiene en la gasolina que utilizan los millones de vehículos que circulan por sus carreteras. Otro tanto ocurre con el biodiésel, aunque en este caso no utilice el etanol derivado del matiz, sino de la soja.

Durante la campaña electoral, el presidente Trump habló de mejorar las condiciones del comercio internacional, que no consideraba suficientemente favorables para Estados Unidos, algo que los agricultores seguramente entendieron como medidas para proteger sus exportaciones, perjudicadas en muchos casos por la oposición internacional a las cosechas con modificaciones genéticas.

Ahora, con la decisión de la Casa Blanca de reducir los controles medio ambientales, se reduce o desaparece la obligación de incluir el etanol en la gasolina, o de substituir el diesel tradicional por el biológico producido con soja. De esta forma, los productores de soja y de maíz se enfrentan a la perspectiva de enormes superávits, pues es muy probable que baje el uso del etanol y del biodiesel, ambos perjudiciales para la salud de los motores, según las quejas de muchos usuarios.

Para empeorar las perspectivas del campo norteamericano, están las batallas comerciales con China, el principal comprador de soja para satisfacer la enorme demanda de su mercado.  Es cierto que en estos momentos no hay ningún país del mundo capaz de suplir la capacidad de suministro norteamericana, pero también lo es que si hay garantías de venta podrían aumentar los suministros de otros lugares, empezando con el Brasil.

Trump ha intentado poner coto a las reticencias campesinas con unos subsidios de 12 mil millones de dólares para el sector agrícola, pero en el contexto de la producción norteamericana de 60,000 mil millones de litros anuales de etanol y casi 9 mil millones de biodiesel, probablemente no basta para tranquilizar a los productores.

Es pronto para saber cuál será la reacción electoral del empresario agrícola, pues faltan 26 meses para las elecciones presidenciales, pero es posible que ya veamos algún reflejo en las próximas elecciones legislativas, donde los republicanos que apoyan a Trump se ven amenazados por la inquietud que despiertan sus políticas comerciales y medio ambientales. Si se alejasen de su presidente podrían encontrarse en tierra de nadie, con la competencia de candidatos demócratas que prometan volver a la era dorada de un consumo garantizado por las leyes de protección ambiental.

Y así, Donald Trump podría descubrir que el fervor de sus seguidores no era producto del amor ideológico, sino del interés pecuniario y, como un matrimonio de conveniencia que ya no interesa, también éste acabará en un divorcio dictado por las urnas.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA