Cei o sută de mii de fii ai Sfântului Jeff/Los cien mil hijos de San Jeff

TRUMP 2

Cei o sută de mii de fii ai Sfântului Jeff    Washington, Diana Negre

Nici Ludovic al XVIII-lea nu a fost un sfânt, și nici armata lui Jeff nu a vărsat sânge, dar rezultatul manevrei lui Jeff împotriva președintelui Trump a fost un succes mult mai fulminant și mai rapid decât invazia de odinioară întreprinsă de Franța burbonică, cu cei o Sută de Mii de Fii ai Sfântului Ludovic, împotriva Spaniei.

Jeff Bezos, creatorul Amazon-ului, l-a înfruntat pe președintele SUA cu o armată de un milion de abonați. Poate fi o întâmplare, dar cifra de un milion de abonați „din prima linie”, a serviciilor speciale ale Amazon-ului, cunoscuți în America sub denumirea de „prime”, a fost făcută cunoscută la puțin timp după atacurile lui Donald Trump împotriva acestei firme, pe care a amenințat-o că va interveni în căile ei de expedieri și îi va pune toate piedicile posible.

Jeff Bezos 1Jeff Bezos

TRUMP 6

Jeff Bezos, întreprinzătorul care a creat firma Amazon ca o mică  afacere pentru vânzarea de cărți prin poștă și care a devenit, la ora actuală, cel mai bogat om din lume, cu o avere de 112 miliarde de dolari, a văzut cum acțiunile întreprinderii sale își pierdeau valoarea la bursă,  în urma atacurilor lui Trump, care îl critica pentru că îi ruina pe micii comercianți și pentru că beneficia de trimiteri poștale la preț redus.

Desigur, căderea Amazon-ului la bursă nu-l afecta numai pe Bezos, a cărui avere se situează deasupra binelui și a răului, ci mult mai mult pe micii acționari care își țin economiile în bursele de valori.

AMAZON 1

Dar, perorațiile lui Trump au îngrijorat și pentru alt motiv.  După un an și jumătate la Casa Albă, a demonstrat că își îndeplinește niște promisiuni electorale pe care nimeni nu le credea posible, cum ar fi: mutarea ambasadei americane din Israel la Ierusalim, aplicarea de taxe vamale la importurile de oțel și aluminiu sau scoaterea SUA din acordurile economice din Pacific, pentru a nu mai vorbi despre relațiile americane cu Iran și Coreea de Nord.

Perspectiva de a îngreuna activitatea firmei Amazon ar fi trebuit să-i neliniștească pe clienții acesteia, care sunt mult mai mulți decât milionul care plătesc o primă anuală pentru serviciul „prime”, obișnuiți să cumpere aproape tot ce au nevoie cu ajutorul telefoanelor lor mobile sau al computerelor, având, în plus, facilitatea de a returna cumpărăturile fără niciun fel de piedică, și fără costuri de returnare.

Trump a criticat Amazon-ul pentru pagubele economice pe care le-a provocat țării, care a văzut cum se ruinau milioane de mici magazine, însă, ideea de a reveni la prăvălia din cartier ar fi însemnat, în SUA, o reîntoarcere în Preistorie. Mai ales că, în America, din cauza marilor distanțe și a lipsei de structuri urbane, cum există în Europa, să te deplasezi până la un centru comercial sau la un magazin poate deveni o adevărată aventură.

Multe milioane de persoane locuiesc la kilometri distanță de orice centru urban: nu numai de un supermarket, ci de o simplă benzinărie unde, pe lângă  benzină, pot să cumpere alimente de bază și articole de primă necesitate.

Sloganul electoral al lui Trump de „a reface măreția americană ” suna, aplicat Amazon-ului, a ceva ca „a recupera măreția prăvăliei ” adică, din punct de vedere comercial, reîntoarcerea la Epoca de Piatră.

De fapt, Bezos nu a avut nevoie să-i mobilizeze pe cei un milion de clienți din prima linie, deoarece a fost suficientă consternarea generală, pe care, fără îndoială, sondajele de opinie ale lui Trump ar fi putut să o constate din timp.

Jeff Bezos 3Jeff Bezos

Însă, cealaltă victimă a năpustirilor lui Trump ar putea fi tocmai organizația pe care el ar fi vrut să o ajute, adică Serviciul de Poștă. În SUA, Poșta este deficitară din mai multe motive, prea multe ca să le mai prezentăm în detaliu, pe lângă concurența pe care i-o fac firmele de curierat cum sunt UPS sau Federal Expres.  Dar, cu Amazon a găsit o importantă sursă de venituri, până într-atât, încât poștașii au ajuns să lucreze chiar și duminica pentru a livra pachetele.

Dar, Trump a atacat Amazon-ul pentru că plătește tarife poștale prea mici, iar amenințarea că va obliga firma să plătească mai mult trebuie că a declanșat consternare prin serviciiile poștale, care ar avea, astfel, și mai multe dificultăți în concurența cu firmele private de curierat.

Astfel că, războiul anunțat de Trump a amuțit pe dată, și e ușor de înțeles.  Pe lângă realitățile economice, o armată de un milion de clienți este foarte mare: proporțional cu populația Spaniei din anul 1823, invadatorii francezi de atunci erau câte un soldat la 7.700 de locuitori, în timp ce clienții „din prima linie” a Amazon-ului reprezintă unul la 3.000  de americani.

De fapt, e mult mai mult: două treimi din populația americană cumpără, cel puțin o dată pe an și, continuând comparația cu invazia franceză, asta ar fi ca și cum Ludovic al XVIII-lea ar fi trimis în Spania vreo 6 milioane de soldați.

TRUMP 5

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

Los cien mil hijos de San Jeff            Washington, Diana Negre

AMAZON 2Jeff Bezos

Ni Luís XVIII era santo, ni el ejército de Jeff ha derramado sangre, pero el resultado de la operación americana de Jeff contra el presidente Trump ha tenido un éxito mucho más fulminante y rápido que en su día la invasión de la Francia borbónica en España con los Cien Mil Hijos de San Luís.

 El creador de Amazon, Jeff Bezos, se ha enfrentado al presidente de Estados Unidos con un ejército de un millón de subscriptores. Quizá sea casualidad, pero la cifra del millón de subscriptores ”de primera”, o los servicios especiales de Amazon conocidos aquí como “prime”, se divulgó a los pocos días de los ataques de Donald Trump contra la empresa, a la que amenazaba con intervenir en sus vías de suministro y ponerle todas las cortapisas posibles.

Jeff Bezos 2

Jeff Bezos, el empresario que creó Amazon como una pequeña organización de venta de libros por correo y se ha convertido hoy en el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 112 mil millones de dólares, vio como las acciones de su empresa bajaban de valor en las bolsas con los ataques de Trump, que le criticaba por perjudicar a los boticarios y por beneficiarse de tarifas postales bajas.

Naturalmente, una bajada de Amazon en la bolsa no perjudicaba únicamente a Bezos, cuyo nivel de fortuna está por encima del bien y del mal, sino mucho más a los pequeños accionistas que tienen sus ahorros en las bolsas de valores.

Pero, las peroratas de Trump preocupaban por algo más.  Y es que al cabo de un año y medio en la Casa Blanca ha demostrado que cumplía con algunas de las promesas electorales que nadie creía posibles, como trasladar la embajada norteamericana en Israel a Jerusalén, aplicar aranceles al acero y el aluminio o sacar a Estados Unidos de los acuerdos económicos del Pacífico, para no hablar de sus negociaciones con Irán o Corea del Norte.

La perspectiva de entorpecer las operaciones de Amazon tenía que inquietar a sus clientes, que son muchos más que el millón que pagan una prima anual por el servicio “prime” y que se han acostumbrado a comprar casi todo lo que necesitan desde sus teléfonos móviles o sus ordenadores, además de la facilidad de devolver sus compras sin trabas, ni costos de envío.

Trump criticó a Amazon por el daño económico producido al país que ha visto quebrar millones de pequeños comercios, pero la idea de volver a la tienda de barrio daba aquí la impresión de un regreso a la Prehistoria. Especialmente porque en Estados Unidos, debido a las grandes distancias y la falta de estructuras urbanas como las que tenemos en Europa, trasladarse a un centro comercial o a una tienda puede ser toda una aventura.

Hay muchos millones de personas que viven a kilómetros de distancia de cualquier centro urbano y, no ya de un supermercado, sino de una gasolinera donde además de repostar combustible pueden comprar alimentos básicos y artículos de primera necesidad.

El slogan electoral de Trump de “recuperar la grandeza americana” sonaba, aplicado a Amazon, a algo así como “recuperar la grandeza de la botica” o, comercialmente, volver a la Edad de Piedra.

TRUMP 1

En realidad, Bezos no necesitó para nada movilizar al millón de clientes de primera, porque bastaba con la consternación general, que, sin duda alguna, los sondeos de opinión de Trump podían detectar.

Pero, la otra víctima de las arremetidas de Trump podía ser precisamente la organización a la que específicamente deseaba ayudar y que es el servicio de Correos. En Estados Unidos, los correos son deficitarios por una serie de motivos demasiado larga para detallarlos, además de la competencia a que se enfrentan con empresas de envío como UPS o Federal Exprés.  Pero, encontraron una fuente importante de ingresos en Amazon, hasta el punto de que los carteros trabajan incluso los domingos para entregar sus paquetes.

Pero, Trump atacó a Amazon porque paga unas tarifas postales demasiado bajas y su amenaza de obligarle a pagar más tiene que haber causado consternación en el servicio postal, que tendría aún más dificultades de competir con las empresas privadas de paquetería.

TRUMP 3

Así que, la guerra anunciada por Trump desapareció rápidamente, algo fácil de comprender.  Aparte de las realidades económicas, un ejército de un millón de clientes es muy grande: en proporción a la población española de 1823, los invasores franceses representaban un soldado por cada 7700 habitantes, mientras que los clientes “de primera” de Amazon representan uno por cada 3,000 norteamericanos.

En realidad, mucho más: los dos tercios de la población norteamericana compra por lo menos una vez al año y, siguiendo con el paralelo de las cifras de la invasión francesa, eso sería como si Luís XVIII hubiera enviado a España nada menos que 6 millones de soldados.

TRUMP 4

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

  DIANA