KASHOGGI, EGOLATRUL/KASHOGGI, EL EGÓLATRA

Jamal Kashoggi 1

Jamal Kashoggi

KASHOGGI, EGOLATRUL         Washington, Diana Negre

Jamal Kashoggi, jurnalistul saudit asasinat în Istanbul, pare a fi, pentru opinia publică, un martir al deschiderii, al aperturismului. Însă, o privire mai atentă asupra biografiei sale ne arată un om ambițios care s-a sufocat, deoarece s-a apropiat prea mult de putere.

Într-adevăr, a stat toată viața în intimitatea puterii dinastiei Saud. Și-a petrecut toată viața cățărându-se la adăpostul unor membri ai acestei familii regale și lovindu-se de alți Saud, deoarece a crezut că este tot atât de important ca ei, ba chiar mai mult.

Jamal, a cărui familie este originară din Turcia, a trăit, tot timpul, în preajma membrilor clanului Saud. Tatăl său a fost medicul celui care a fondat actualul regat arab – Abdel Aziz bin al Saud – iar ceilalți membri ai familiei  Kashoggi au acumulat o considerabilă avere (prin trafic de arme), grație bunăvoinței și îngăduinței dinastiei de la putere. El însuși a crescut printre Saud și celelalte familii puternice din Riad, bin Laden printre ele (proprietarii celei mai mari firme de construcții din regat), și a fost prieten cu Usama, până când acesta a devenit lider al gherilei.

Stând în preajma atotputernicilor din țară, Jamal și-a dezvoltat o istețime instinctivă, dar și o năzuință bolnăviciasă de a se contopi cu ei. Istețimea sa l-a făcut să stabilească legături foarte strânse cu serviciile secrete ale regatului; se spune că Jamal Kashoggi era civilul cel mai bine informat în privința secretelor de stat din Arabia Saudită. Iar, egolatria l-a făcut să creadă că bunăvoința anumitor membrii ai clanului Saud – în mod deosebit, cea a fiilor regelui asasinat Faisal,  Jaled și Türki – era totuna cu dreptul de a pontifica la fel ca ei asupra devenirii Arabiei Saudite. Poate, pentru aceasta Jaled s-a dedicat trup și suflet unei activități jurnalistice, care i-a permis să emită sentințe și opinii după bunul său plac și să se bucure de popularitatea facilă a celor care criticau sistemul de la putere.

Jaled a fondat în 2003 ziarul aperturist “Al Watan” și l-a numit ca director pe Kashoggi… care n-a rămas în funcție decât 53 de zile, deoarece s-a luat de wahabiți, cei care formează biserica statală în regat, și care au cerut (și au obținut) destituirea sa. Din 2003, până în 2010, a fost, din nou, directorul ziarului și din nou s-a înfruntat cu wahabiții, pe care i-a acuzat că propagă o doctrină potrivnică celei a lui Mahomed.

Frecușurile sale cu clanul Saud s-au agravat, și, în cele din urmă, Kashoggi a acceptat să conducă un post de radio în Bahrain (Al Arab), finanțat de miliardarul arab dizident, Ualid bin Talal. Dar, și de data aceasta, s-a înfruntat cu ortodoxia sunnită: postul de radio a fost închis după 24 de ore, deoarece Kashoggi i-a luat un interviu unui conducător shiit.

Gafele politico-jurnalistice și infatuarea sa l-au îndepărtat treptat de clanul Saud și definitiv de wahabiți, pe măsură ce se afunda tot mai mult în simpatiile sale pentru Frații Musulmani, organizație care, în Arabia Saudită, trece drept grup terorist. Iar, simpatia pe care i-o arăta președintelui turc, Erdogan, a sporit și mai mult iritarea clanului Saud împotriva sa.

În mod oficial, Ankara și Riad nu au niciun conflict deschis, însă, ambițiile politice ale celor două guverne anunță o conviețuire foarte amară.

Jamal Kashoggi 2

Jamal Kashoggi

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

KASHOGGI, EL EGÓLATRA            Washington, Diana Negre

Jamal Kashoggi 3

Jamal Kashoggi

Jamal Kashoggi, el periodista saudí asesinado en Estambul, aparece,  ante la opinión pública, como un mártir del aperturismo. Pero, una mirada más atenta a su biografía sugiere más que se trata de un ambicioso al que se le atragantó la proximidad al poder.

Porque cerca, íntimamente cerca, del poder de los Saud ha estado toda su vida. Y toda su vida se la ha pasado aupándose al amparo de unos miembros de esa dinastía y chocando con otros Saud, por creerse tan importante como ellos -o más.

Jamal, cuya familia es originaria de Turquía, convivió siempre con los Saud. Ya su padre fue médico del fundador del reino árabe actual – Abdel Aziz bin al Saud – y el resto de la familia acumuló una respetable fortuna (con tráfico de armas, mayormente) a gracias a la benevolencia dinástica. Él mismo creció entre los Saud y demás familias poderosas de Riad, entre ellos, los bin Laden (dueños de la mayor empresa constructora del reino) y mantuvo una buena amistad con Usama, hasta que éste se erigió en líder guerrillero.

Tanto roce con los casi omnipotentes del país despertó en Jamal una astucia instintiva y una enfermiza querencia a confundirse con ellos. La astucia le lleva a establecer unos lazos muy estrechos con los servicios secretos del reino; se dice que Jamal Kashoggi era el civil mejor informado de los secretos estatales de Arabia saudita. Y la egolatría le indujo a confundir la benevolencia de algunos Saud – en especial, los hijos del asesinado rey Faisal, Jaled y Türki – con el derecho a pontificar tanto como ellos sobre el devenir de Arabia Saudí. Quizá por ello, Jaled se volcó en una actividad periodística que le permitía dictaminar a placer y gozar de la popularidad facilona de los detractores del sistema imperante.

Jaled fundó en el 2003 el diario aperturista “Al Watan” y nombró director a Kashoggi… quien no pudo ejercer el cargo más que 53 días, porque se enfrentó ofensivamente a la Iglesia estatal – los wahabitas -, que exigió (y logró) su destitución. Del 2003 al 2010, volvió a asumir la dirección del periódico y volvió a chocar con los wahabitas, al acusarlos de propagar una doctrina antagónica a la de Mahoma.

Ahora ya sus roces con los Saud se agravaron y Kashoggi aceptó dirigir una emisora radiofónica en Bahréin (Al Arab), financiada por el millonario árabe disidente Ualid bin Talal.  Pero, otra vez chocó con la ortodoxia sunní: la emisora fue clausurada a las 24 horas, porque Kashoggi había entrevistado a un dirigente chiita.

Los reveses político-periodísticos y el engreimiento le fueron distanciando poco a poco de los Saud y totalmente de los wahabitas, a medida que se encastillaba en sus simpatías por los Hermanos Musulmanes, organización que Arabia Saudita tiene registrada como grupo terrorista. Y las simpatías mostradas hacia el presidente Turco, Erdogan, ahondaron aún más la irritación de los Saud contra Kashoggi.

Oficialmente, Ankara y Riad no tienen ningún conflicto abierto, pero las ambiciones políticas de los dos Gobiernos apuntan a una convivencia muy amarga.  

Jamal Kashoggi 4

Jamal Kashoggi

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA