NAȘUL VENEZOLAN /EL PADRINO VENEZOLANO

Vladimir Padrino

NAȘUL VENEZOLAN       Washington, Diana Negre

Prezența, și chiar mai mult decât atât, continuitatea lui Nicolás Maduro la președinția venezolană nu se datorează atât aparatului chavist, cât sprijinului pe ca i-l dă armata. Sau, mai bine zis, generalul Vladimir Padrino López, în vârstă de 55 de ani, autentic „naș” – în sensul mafiot al cuvântului – care domnește în Venezuela.

Spre diferență de nașii mafiei, generalul Padrino–Nașul, chiar numele-i de familie înseamnă Naș – nu se camuflează în anonimat. E chiar ministru al apărării din 2014 și comandantul șef al Forțelor Armate.

Militar de carieră, format în SUA în lupta psihologică și în operații de gherilă în Fort Benning – un centru de colaborare militară SUA-America Latină, mai conoscut, cu ani în urmă, ca „School of the Americas” – Padrino-Nașul distonează între elitele militare tradiționale sudamericane: este un om incoruptibil, cu o morală solidă, pătruns de ideologia marxistă până în măduva oaselor.

SUA i-au căutat intens punctele slabe și n-au reușit să-i găsească nimic la capitolele: corupție, trafic cu droguri, sau „vicii personale”. Unica pată pe care i-au găsit-o – pentru care există denunțuri împotriva sa în SUA și în Canada – este cea a încălcării drepturilor omului.

Alianța Padrino-Maduro este o adevărată căsătorie de interese. Generalul îl ține pe Maduro la președinție, și, în schimb, acesta lasă țara pe mâna lui Padrino.

Maduro și Padrino-Nașul

Nașul nu este numai ministru de interne și comandant șef al Forțelor Armate, ci și boss-ul cel mare al mineritului și al exploatărilor petroliere din Venezuela, din 2016, când s-a înființat această funcție. De asemenea, este șeful „Marii Misiuni de Aprovizionare și Distribuție”, organism însărcinat cu obținerea și distribuirea de alimente și medicamente în toată țara. „Marii Misiuni” îi sunt subordonate, în prezent, toate ministerele venezolane.

Dacă Padrino-Nașul nu a putut fi corupt până acum, chavismul și-a câștigat, totuși, fidelitatea militarilor prin acordarea de privilegii. Nu numai că ofițerii superiori au salarii mai mult decât îndestulătoare, dar, juridic, sunt atât de răsfățați de regim, încât s-ar putea spune că se bucură de o adevărată imunitate dictatorială. Asta nu înseamnă că, dacă grava criză economică ar provoca o revoluție, ierarhia militară nu și-ar îngriji sănătatea trecând în tabăra adversă.

Crezul lui Padrino este marxismul. Generalul nu prea le are cu dezbaterile ideologice, dar, cei care îl cunosc îl plasează în linia retrograzilor marxiști, foarte aproape de stalinismul anilor 20. Sub conducerea sa, armata venezolană a fost supusă unei intense îndoctrinări, și, în prezent, militarii venezolani au denumirea oficială de luptători chaviști, socialiști și anti-imperialiști.

Faptul că termenul de „chaviști” se află chiar în fruntea definiției este rezultatul viziunii personale a lui Padrino. Să reamintim doar că, în 2002, – când a avut loc și a reușit, doar temporar, o lovitură de stat împotriva lui Hugo Chávez – Vladimir Padrino a aplicat, în Venezuela sa natală, învățăturile  americane ale luptelor de gherilă, organizând un comando militar pentru a contracara lovitura de stat și a-l elibera pe Chávez.

Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

EL PADRINO VENEZOLANO       Washington, Diana Negre

Nicolás Maduro y su Padrino

La presencia y, aún más, la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia venezolana no se debe tanto al aparato chavista como al apoyo del Ejército. O mejor dicho, del general Vladimir Padrino López, de 55 años, auténtico “padrino” – en el sentido mafioso de la palabra – que impera en Venezuela.

A diferencia de los padrinos de la mafia, el general Padrino no se camufla en el anonimato. Es ministro de Defensa desde 2014 y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Militar de carrera, entrenado por los Estado Unidos en la lucha psicológica y las operaciones guerrilleras en Fort Benning – un centro de cooperación militar estadounidense-iberoamericana, más conocido años atrás cómo “School of the Americas” – Padrino desentona de las tradicionales élites militares sudamericanas: es un hombre incorruptible, de moral sólida e ideología marxista hasta la médula.

Los Estados Unidos le han buscado con ahínco los puntos flacos y aún tiene en blanco los historiales suyos referentes a sobornos, corrupción, tráfico de drogas o los llamados “vicios personales”. La única tacha que le han encontrado – y por la que tiene denuncias tanto en los EEUU como en el Canadá – es por delinquir contra los derechos humanos.

La alianza Padrino-Maduro es un auténtico matrimonio de intereses. El general mantiene a Maduro en la presidencia y en cambio, este deja el país en manos de Padrino.

Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López

Porque no es sólo ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino también el máximo responsable de la minería y explotaciones petrolíferas venezolanas, desde el 2016, cuándo se creó. También es jefe de la “Gran Misión del Abastecimiento y Distribución”, organismo encargado de la obtención y reparto de alimentos y medicamentos en todo el país. A la “Gran Misión” están subordinados actualmente todos los ministerios venezolanos.

Si bien Padrino no ha sido sobornable hasta la fecha, el chavismo sí se ha ganado la fidelidad de los militares a fuerza de privilegios. No sólo se benefician los altos mando de pingües salarios, sino que jurídicamente están tan mimados por el régimen que se podría decir que gozan de una auténtica inmunidad dictatorial. Lo que no quiere decir que, si la grave crisis económica provocase una revolución, la jerarquía militar no se curaría en salud cambiando de bando.

Maduro y su Padrino

El credo de Padrino es el marxismo. El general no es muy dado a debatir ideologías, pero los que le conocen le sitúan en la línea retro del marxismo, muy próximo al estalinismo de los años 20. Bajo su mando, el Ejército venezolano ha sufrido un adoctrinamiento intenso y hoy en día los soldados venezolanos son denominados oficialmente como combatientes chavistas, socialistas y antimperialistas.

El que lo de “chavistas” encabece la nueva definición es fruto de la visión personal de Padrino. No hay más que recordar que en el 2002 – cuándo triunfó pasajeramente un golpe de Estado contra Hugo Chávez – Vladimir Padrino aplicó en su Venezuela natal las enseñanzas estadounidenses de las luchas guerrilleras para organizar un comando militar para contrarrestar la intentona y liberar a Chávez.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.