PARADOXURI AMERICANE/PARADOJAS AMERICANAS

TRUMP 2

PARADOXURI AMERICANE            Washington, Diana Negre

Donald Trump este la Casa Albă de mai puțin de doi ani, dar, iată că a apărut o contradicție ironică pentru un președinte american care arborează steagul protecționismului și rupe, fără menajamente, toate tratatele pentru a apăra interesele  comerciale ale SUA: pentru prima dată, în 12 ani, țara va depăși recordul deficitului comercial.

Aceasta se întâmplă după renegocierea Tratatului de Liber Schimb cu Mexicul și Canada, după renunțarea la acordurile comerciale din zona Pacificului și după amenințările cu noi taxe vamale, atât pentru țările prietene, cât și pentru cele considerate a fi inamice.

Pentru Trump, hotărât să se folosească de șederea sa la Casa Albă  pentru a apăra întreprinderile americane, aceasta reprezintă îndeplinirea promisiunii de „a-i reda Americii grandoarea”. Însă, realitățile economice, așa cum se întâmplă de obicei, sunt mult mai puternice decât retorica: avântul economic din SUA, cu o creștere de aproape 4%, anul acesta și probabil și următorul, sporește apetitul pentru consum al cetățenilor săi… care se aprovizionează masiv din toată lumea.

Și nu e de mirare că se întâmplă așa: până în 2006, puțin mai înainte de recesiunea care a afectat lumea întreagă, SUA doborau, în fiecare an, câte un record de deficit comercial, deoarece așa merge o economie bună. Lucrurile se repetă și acum, iar, dacă pentru specialiști situația este ușor de înțeles, majoritatea oamenilor de rând pot să creadă că ar fi vorba de eșecul politicii comerciale a președintelui.

Dar, aceasta nu este singura ironie. Tot în domeniul economic s-a întâmplat ceva ce, în teorie, se opune imaginii pe care o au americanii despre țara lor: după mai mult de un an de ezitări, gigantul Amazon a ales, în sfârșit, să creeze un nou centru de distribuție, nu în preeriile idilice cu imense spații, cu care se identifică atât de mulți locuitori al țării, ci în două nuclee urbane care reprezintă antiteza idealurilor americane:

Queens, chiar lângă orașul New York, și Cristal City, lângă Washington, își vor împărți onoarea – dar, mai ales, milioanele – pe care le va reprezenta infuzia de capital și locuri de muncă pentru 50.000 de persoane.

AMAZON 1Depozit Amazon

Este suficient să ne gândim că oamenii politici, care au ambiția de a ajunge președinți, promit, aproape invariabil, că vor merge la Washington împotriva voinței lor și se angajează să termine cu atotputernicia locuitorilor acestui oraș, cu această clasă privilegiată care crede că se situează deasupra celorlalți, deoarece aici se află marile centre de cercetări, spitale excelente, cea mai mare concentrare de avocați din lume și un venit pe cap de locuitor dublu față de restul țării. Ca să nu mai vorbim de New York, unde modul de viață este contrar tradițiilor din țară, unde locuitorii nu au automobile, deoarece circulația este imposibilă, lucrează pentru giganții financiari de pe Wall Street, primesc în mod constant turiști străini, au ca slogan „orașul nostru nu doarme niciodată” și sunt legați de restul lumii prin două aeroporturi enorme.

New York 2New York

Nu prea departe, în nordul statului New York, se poate vedea cealaltă Americă, o lume rurală, cu toate că e formată din orașe, unde nu se aude niciodată cineva care să vorbească într-o limbă străină și unde cea mai mare distracție este supermarket-ul local. Locuitorii de aici, care trăiesc de pe o zi pe alta cu venituri foarte mici, văd că prosperitatea pe care o vor aduce centrele Amazon au cumpărat-o politicienii din statul lor cu prețul astronomic de 42.000 de euro pentru fiecare loc de muncă, cu tot cu reduceri fiscale  și construcția de infrastructuri… de care vor beneficia doar locuitorii din zonele privilegiate.

Și mai surprinzătoare este experiența electorală care se repetă în mod regulat în unele locuri. Într-o țară  care a făcut din democrație o adevărată religie, a cărei principală demonstrație o reprezintă alegerile libere, cu greu poate fi înțeleasă experiența statului Florida. În anul 2000, cei doi candidați prezidențiali au fost nevoiți să recurgă la o a doua numărare a voturilor lor, iar rezultatele au fost atât de greu de interpretat, încât pentru a găsi o soluție a trebuit să intervină Tribunalul Suprem.

Acest spectacol s-a repetat anul acesta: atât fotoliul unui senator, cât și postul guvernatorului au fost supuse votării și, chiar și acum continuă numărătoarea voturilor, deoarece perdanții au contestat rezultatele, iar mașinile care numără voturile s-au stricat. Este suspectă diferența de interpretare a celor două partide: democrații, până acum perdanți provizorii, nu încetează să-și exprime încrederea în sistemele de re-socotire a voturilor. Republicanii, care au clamat victorie încă din noaptea alegerilor, semnalează deficiențe, cum ar fi urne cu buletine de vot descoperite la câteva zile după închiderea secțiilor de vot.

Paradoxuri ca acestea există în diferite locuri și în diferite domenii, însă, poate cel mai surprinzător este cel din San Francisco. În acest oraș californian, costul vieții este unul dintre cele mai mari din țară, până într-atât, încât a închiria o locuință începe să însemne o cheltuială astronomică, mult mai mare decât în orașe scumpe cum sunt Washington sau New York. Astfel, un apartament cu două camere se închiriază în capitala Americii cu 2.700 de dolari pe lună, în New York, cu 3.700, însă, în San Francisco urcă la 4.800 de dolari.

San Francisco 1San Francisco

Cu asemenea prețuri, sunt mii de persoane fără casă în San Francisco și dorm în corturi de campanie, iar multe alte mii stau la mare distanță și pierd, zilnic, câteva ore în mijloacele de transport. Autoritățile municipale au de gând să le ofere corturi mai bune… cu serviciul de curățenie inclus, probabil primele cocioabe din lume cu asemenea prestație.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

TRUMP 1

PARADOJAS AMERICANAS       Washington, Diana Negre

Donald Trump no lleva ni dos años en la Casa Blanca, pero ya ha surgido una contradicción irónica para un presidente norteamericano que enarbola la bandera del proteccionismo y rompe tratados sin reparos para defender los intereses comerciales de Estados Unidos: por primera vez en 12 años, el país batirá un nuevo record en su déficit comercial.

Esto llega después de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, de abandonar los acuerdos comerciales en el Pacífico y de amenazar con aranceles a amigos y enemigos.

Para Trump, decidido a convertir su etapa en la Casa Blanca en una defensa de las empresas norteamericanas, es el cumplimiento de su promesa de “devolver la grandeza a América”. Pero las realidades económicas, como acostumbra a ocurrir, son mucho más poderosas que la retórica: la bonanza económica de Estados Unidos, con un crecimiento próximo al 4% este año y seguramente el próximo, aumenta el apetito consumidor de sus ciudadanos…que se abastecen en todo el mundo.

No es de extrañar que esto ocurra ahora: hasta 2006, poco antes de la gran recesión que afectó al mundo entero, Estados Unidos batía cada año un récord en déficit comercial, porque es lo que acostumbra a pasar con una buena economía. La historia se repite hoy y, si para los economistas resulta fácil de comprender, la mayoría de la gente puede entenderlo simplemente como un fracaso de la política comercial del presidente.

Pero esta no es la única ironía.  Continuando en el terreno económico ha ocurrido algo que, en teoría, es opuesto a la imagen que los norteamericanos tienen de su país: después de más de un año deshojando margaritas, el gigante empresarial Amazon ha escogido el lugar para poner un nuevo centro de distribución y no está en las idílicas praderas con vastos espacios con que se identifican tantos habitantes del país, sino que ha ido precisamente a dos núcleos urbanos que representan la antítesis de los ideales norteamericanos:

Queens, junto a la ciudad de Nueva York, y Cristal City, junto a Washington, se repartirán el honor – y, sobre todo, los millones – que representará la infusión de capital y trabajo para 50.000 personas.

AMAZON 2Amazon – depósito

Basta con pensar que los políticos con ambiciones presidenciales prometen, casi invariablemente, que dicen ir a Washington muy a pesar suyo y prometen que acabarán con la prepotencia de sus moradores, esa clase privilegiada que se cree por encima de los demás porque aquí están los grandes centros de investigación, excelentes hospitales, la mayor concentración de abogados del mundo y un ingreso per cápita doble al del resto del país.

Y no hablemos de Nueva York, cuyo tipo de vida es tan contrario a las tradiciones del país que sus residentes ni siquiera tienen coche porque es imposible circular, trabajan para los gigantes financieros de Wall Street, reciben constantemente a turistas extranjeros, tienen como slogan “es la ciudad que nunca duerme” y están conectados con el resto del mundo gracias a dos enormes aeropuertos.

New York 1Nueva York

No hay que ir muy lejos, basta con trasladarse al norte del estado de Nueva York, para ver la otra América, un mundo rural a pesar de vivir en ciudades, donde jamás se oye un idioma extranjero y la mayor diversión es el supermercado local. Su población, que vive al día con unos ingresos mínimos, ve que la bonanza que los centros de Amazon aportarán, la han comprado los políticos de su estado al precio astronómico de 42,000 euros por puesto de trabajo entre rebajas fiscales y construcción de infraestructuras…de las que tan solo se benefician los residentes de las zonas privilegiadas.

Todavía más sorprendente es la experiencia electoral que se repite en los mismos lugares y regularmente. Para un país que ha hecho de la democracia una religión, cuya principal demostración son las elecciones libres, cuesta entender la experiencia del estado de Florida. En el año 2000, los dos candidatos presidenciales se sometieron a un recuento de sus votos y fue tan difícil interpretarlas y hallar una solución, que tuvo que intervenir el Tribunal Supremo.

Este año, el espectáculo se repite: tanto un escaño de senador como el cargo de gobernador se sometieron a votación y ahora, casi dos semanas después de las elecciones, todavía están contando votos porque los perdedores impugnaron los resultados y las máquinas que cuentan voto se han averiado. Es sospechosa la diferencia en las interpretaciones de ambos partidos: los demócratas, hasta ahora perdedores provisionales, no paran de afirmar su fe en el sistema de recuento. Los republicanos, que ya cantaron victoria la noche electoral, señalan deficiencias tales como urnas con papeletas descubiertas días después de cerrar los colegios.

Paradojas como esas se dan en diferentes lugares y por diferentes conceptos, pero quizá la más sorprendente es la de San Francisco. Esta ciudad californiana tiene uno de los costes de vida más elevados del país, hasta el punto de que alquilar una vivienda se está convirtiendo en un gasto astronómico y superior a lugares tan caros como Washington o Nueva York. Así, por ejemplo, un piso de dos habitaciones en la capital norteamericana tiene un alquiler mensual promedio de 2.700 $, en Nueva York alcanza los 3.700, pero en San Francisco se sitúa en los 4800 $.

San Francisco 2

San Francisco

Con semejantes precios, hay miles de personas sin casa de San Francisco no tiene casa y duerme en tiendas de campaña, aparte de muchísimos más que han de alojarse a grandes distancias y pierden varias horas diarias en transporte. Las autoridades municipales se plantean ofrecerles tiendas de mejor calidad… que incluirían nada menos que servicio doméstico, probablemente las primeras chabolas del mundo con semejante prestación.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA