SINGURĂTATEA LUI TRUMP/LA SOLEDAD DE TRUMP

TRUMP 2

SINGURĂTATEA LUI TRUMP       Washington, Diana Negre

Combativul președinte Trump este obișnuit – și pregătit, poate chiar doritor – ca rivalii săi democrați să i se tot opună, dar, probabil, nu se aștepta să fie contrazis chiar de republicani, de oamenii din propriul său partid.

Se știe că Trump nu a avut nimic în comun cu republicanii înainte de a se lansa în aventura prezidențială, până într-atât, încât familia sa nu a putut vota în favoarea sa, în alegerile primare… deoarece nu a avut timp să părăsească rândurile Partidului Democrat.

TRUMP 1

Însă, alegerile de acum mai bine de doi ani au schimbat această situație și, la fel ca predecesorii săi republicani, Trump este, în prezent, liderul Partidului Republican și, desigur, și șeful guvernului.

Ceea ce s-a întâmplat în ultmele zile nu pare să se potrivească cu această poziție: șefii diferitelor departamente ale securității naționale, ca cei ai FBI și CIA, chiar și directorul național al serviciilor de Inteligență, au fost toți de acord în al contrazice pe Trump.

Într-o ședință a Congresului, la care au participat toți acești șefi, ei au dat asigurări că în locuri foarte importante pentru SUA cum sunt: Iran, Rusia sau Coreea de Nord, situația nu este așa cum o prezintă Trump. La fel și în cazul Statului Islamic, care, după părerea lui Trump, ar fi pe sfârșite, dar care, lor, li se pare a fi tot atât de periculos ca înainte.

 În privința Iranului, experții susțin că această țară respectă acordurile nucleare, în timp de Trump afirmă că le încalcă  în mod constant. Ei nu cred că Coreea de Nord vrea într-adevăr să renunțe la programul său atomic, contrar a ceea ce prevede Trump, care se pregătește, deja, pentru o noă întâlnire cu Kim Jong-un.

Nici Rusia nu e văzută cu aceeași ochi: Trump pare să creadă că relațiile s-ar putea îmbunătăți, pentru a o despărți de China, în timp ce înalții funcționari ai serviciilor de inteligență opinează că Moscova și Beijing sunt două capitale mai unite și mai pornite ca niciodată împotriva Washingtonului.

Pentru președinte, situația trebuie că este dificilă, doarece acești funcționari nu fac parte din “statul profund”, din structurile stabilite, care refuză să-l accepte: toți aceștia au fost numiți chiar de Trump.

Donald Trump

Să mai adăugăm că și Senatul, controlat de republicani, i-a dat peste nas președintelui, săptămâna aceasta: o rezoluție, propusă de însuși președintele acestei Camere, republicanul Mitch McConnell, exprimă dezacordul cu decizia lui Trump de a retrage trupele americane din Siria. Nu este nevoie să mai spunem că rezoluția a fost aprobată, căci republicanii dispun de majoritate în Senat… și nimeni nu se putea aștepta ca democrații să se opună, doar pentru a-l apăra pe președinte.

Dar, dacă Trump rămâne tot mai singur în Washington, prietenii săi dintotdeauna nu par să-l părăsească: unii dintre ei semnalează că experții în probleme de securitate comit aceeași greșeală ca predecesorii lor și amintesc că tocmai asemenea experți i-au recomandat președintelui George W Bush să invadeze Irakul, pentru a elimina niște “arme de distrugere în masă”, pe care adversarii lui Bush le-au numit “de distracție în masă”.

Iar sectorul amplu al “evangheliștilor”, adepți habotnici ai literalismului biblic, dar și ai lui Trump, dau crezare putătoarei de cuvânt a Casei Albe, care susține că Trump a ajuns să fie președinte prin voința divină. Însă, asemenea păreri nu-i pot servi ca o consolare, deoarece președintele nu a arătat că ar avea vreo inclinație spre religie.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

LA SOLEDAD DE TRUMP    Washington, Diana Negre

TRUMP 3

El combativo presidente Trump está acostumbrado – y también preparado y quizá hasta deseoso – a que le lleven la contraria sus rivales demócratas, pero lo que probablemente no esperaba es que le contradigan sus correligionarios republicanos.

Es cierto que Trump tuvo poco en común con los republicanos antes de lanzarse a la aventura presidencial, hasta el punto de que parte de su familia no pudo votar a favor suyo en las primarias… porque no les dio tiempo a darse de baja de las filas del Partido Demócrata.

Pero, las elecciones de hace más de dos años cambiaron todo esto y, como sus predecesores republicanos, él es, ahora, el líder del Partido Republicano y, naturalmente, la cabeza del gobierno.

Lo ocurrido en los últimos días no parece encajar demasiado con esta posición: los jefes de diversos departamentos de seguridad nacional, tan importantes como el FBI o la CIA, o incluso el Director Nacional de Inteligencia, estuvieron de acuerdo en posiciones que contradicen a Trump.

Trump, New York, USA - 26 Sep 2018

En una sesión del Congreso en que todos ellos participaron conjuntamente, aseguraron que la situación en lugares tan importantes para Estados Unidos como el Irán, Rusia o Corea del Norte, no es la que presenta Trump. Y otro tanto opinan en cuanto al Estado Islámico, que, según Trump, está ya en las últimas, pero, a ellos les parece casi tan peligroso, como antes.

Por lo que respecta al Irán, estos expertos opinaron que respeta los acuerdos nucleares, que según Trump está violando constantemente, mientras que no creen que Corea del Norte se avenga a eliminar su programa atómico, contrariamente a lo que prevé Trump, quien se prepara ya para otra cumbre con Kim Jong-un

Tampoco a Rusia la ven con los mismos ojos, pues Trump parece creer que se pueden mejorar las relaciones, quizá para separarla de China, mientras que sus máximos funcionarios de inteligencia opinan que Moscú y Pekín están a partir un piñón y más confabulados contra Washington que nunca.

Para el presidente, la situación debe ser algo difícil, porque estos funcionarios no forman parte del “estado profundo”, de las estructuras establecidas que se resisten a aceptarlo: todos ellos han sido nombrados por Trump.

TRUMP 7

Como broche a semejante situación, el Senado, controlado por los republicanos, le dio también calabazas esta semana: una resolución, propuesta nada menos que por el presidente de esta Cámara, el republicano Mitch McConnell, expresaba su desacuerdo con la decisión de Trump de retirar las tropas norteamericanas de Siria. No hace falta decir que la resolución fue aprobada, pues los republicanos son mayoría…y nadie podía esperar que los demócratas se les opusieran para defender al presidente.

Pero, si Trump se está quedando cada vez más solo en Washington, sus amigos de siempre no parecen abandonarle: algunos señalan que los expertos en seguridad pecan del mismo mal que sus predecesores y recuerdan que, en su día, fueron estos expertos quienes recomendaron al presidente George W Bush invadir Irak para eliminar unas inexistentes “armas de destrucción masiva”, que los rivales de Bush llamaban “de distracción masiva”.

Y el amplio sector de miembros de la religión “evangélica”, tan fervorosos del literalismo bíblico como de Trump, escuchan a la portavoz de la Casa Blanca, quien asegura que Trump llegó a presidente por designio divino. Pero, semejantes opiniones tal vez no le sirvan de mucho consuelo, porque el presidente no ha mostrado grandes inclinaciones religiosas.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA