0 CIUDATĂ TÂRGUIALĂ ÎNTRE KIM ȘI TRUMP/ EL EXTRAÑO REGATEO DE KIM Y TRUMP  

Kim Jong-un și Donald Trump 1Kim Jong-un și Donald Trump

0 CIUDATĂ TÂRGUIALĂ ÎNTRE KIM ȘI TRUMP   Washington, Diana Negre

Relațiile dintre Trump și Kim Jong-un par a fi, la prima vedere, mai degrabă un flirt neîndemânatic între adolescenți, decât un joc diplomatic serios.  Dar, în realitate, este vorba de o târguială între doi încăpățânați: o târguială în care unul -Kim- nu poate oferi decât lipsurile și nevoile lui, iar celălalt nu se gândește decât să-și arate superioritatea.

În fața recentelor dovezi ale rachetelor nord-coreene, această poziție superioară americană trebuie că nu este chiar atât de copleșitoare pe cât ar vrea să arate Trump. Altfel, ar fi de neînțeles comentariile președintelui american asupra unor dovezi care, fără să încalce moratoriul nord-corean asupra armelor nucleare și rachetelor intercontinentale, rămân, totuși, o mostră provocatoare de escaladă militară.

Nord-coreenii au experimentat, săptămâna trecută, deasupra Mării Japoniei, atât un nou model de rachetă cu rază scurtă de acțiune (300 km), cât și un nou proiectil tele-comandat care, cu toate că nu alterează actualul echilibru de forțe din Peninsulă, reprezintă, totuși, un important pas înainte în potențarea arsenalului de rachete al Coreei de nord.

Kim Jong-un 1Kim Jong-un

În fața acestor fapte, Donald Trump nu s-a lansat, așa cum face de obicei, în vreun atac de furie, ci a postat un înțelegător mesaj pe twiter. „Sunt sigur –a scris Trump– că Kim este conștient de marele potențial industrial al Coreei de Nord și nu va face nimic ca să-l pună în pericol. În plus, știe că sunt alături de el și că își va ține promisiunea pe care mi-a făcut-o. Vom ajunge la un acord.”

De fapt, Trump etalează răbdare și înțelegere, deoarece știe că, în felul acesta, va obține mai repede și mai ușor ceea vrea de la nord-coreeni: denuclearizarea arsenalelor lor. Postura americană se bazează în primul rând pe grava penurie de alimente care afectează din nou, pentru cine știe a câta oară, Coreea de Nord și pe slaba (aproape inexistenta) înțelegere a Chinei și a Rusiei a ceea ce înseamnă cursa nucleară a Pyongyang-ului. În ziua de azi, SUA și aliatul lor din Peninsulă –Coreea de Sud– sunt țările care pot cel mai rapid și decisiv să înlăture grijile economice ale guvernului lui Kim Jong-ul.

Donald Trump 1Donald Trump

Iar acest lucru –se crede la Washington– îl va acepta conducătorul nord-corean însuși, dacă e lăsat să facă pe grozavul la el acasă și nu e ocărât în public. Dacă felul acesta de a vedea lucrurile de către Casa Albă este cel mai nimerit, rămâne de văzut. Pentru moment, i se poate aplica vechia zicătoare italiană „se non e vero, e ben trovato…”(dacă nu e adevărat, e, totuși, o găselniță bună).

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

COREEA N

***

 EL EXTRAÑO REGATEO DE KIM Y TRUMP              Washington Diana Negre

Kim Jong-un y Donald TrumpKim Jong-un y Donald Trump

Una mirada superficial a las relaciones de Trump y Kim Jong-un las hace parecer más un torpe flirteo de adolescentes que un juego diplomático serio. Pero, la realidad es que se trata de un regateo entre dos empecinados: Un regateo en el que uno -Kim- no puede ofrecer más que sus necesidades y al otro no se le ocurre más que exhibir su superioridad.

Y a la vista de las recientes pruebas de los misiles norcoreanos, esa posición superior estadounidense no debe ser tan abrumadora como quiere hacer creer Trump. Porque si no, resultan incomprensibles los comentarios del presidente estadounidense ante unas pruebas que, sin infringir la propia moratoria norcoreana sobre armas nucleares y misiles intercontinentales, no dejan de ser un provocativo alarde de escalada militar.

Los norcoreanos probaron, el pasado fin de semana sobre el Mar del Japón, tanto un nuevo modelo de misil de corto alcance, como un nuevo proyectil teledirigido (radio de acción, 300 kms) que si bien no rompen el actual equilibrio de fuerzas en la Península, sí suponen un importante paso adelante en la potenciación del arsenal misilero norcoreano.

Lanzamiento de un misil norcoreano

Lanzamiento de un misil norcoreano

Ante estos hechos, Donald Trump no estalló en uno de sus frecuentes ataques de ira, sino que lanzó un comprensivo mensaje en twitter. “Estoy seguro –escribió– de que Kim es consciente del gran potencial industrial de Corea del Norte y no hará nada que lo ponga en peligro. Además, sabe que me tiene a su lado y quiere cumplir la palabra que me dio. Se llegará a un acuerdo.”

Donald Trump 2Donald Trump

En realidad, Trump alardea de paciencia y comprensión, porque sabe que por ese camino obtendrá antes y a menor precio lo que pretende de los norcoreanos: la desnuclearización de sus arsenales. La postura norteamericana se basa ante todo en la aguda penuria alimenticia que está padeciendo por enésima vez Corea del Norte y en la escasa (casi nula) comprensión china y rusa ante la carrera nuclear emprendida por Pyongyang. Hoy por hoy,  los EE.UU. y su aliado en la Península –Corea del Sur– son las naciones que más rápida y decisivamente pueden aliviar las angustias económicas del Gobierno de Kim Jong-ul.

Los norcoreanos pasan hambre…por cuánta vez

Los norcoreanos pasan hambre…¿por cuánta vez?

Y eso –se cree en Washington– lo aceptará el mismo dirigente norcoreano si se le deja hacer bravatas en casa y no se le hostiga en público. Si el planteamiento de la Casa Blanca es acertado, está por ver. Pero, de momento, ya se le puede aplicar el viejo dicho italiano de “se non e vero, e ben trovato”.

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

https://ghemulariadnei.files.wordpress.com/2016/09/diana-molineaux.jpg?w=529