Mult procuror și puțină pricină/Mucho fiscal y poca causa

TRUMP 1

Mult procuror și puțină pricină        Washington, Diana Negre

După aproape doi ani, cu cheltuieli de peste 50 de milioane de dolari şi cu câțiva prieteni și colaboratori ai președintelui Trump trimiși în închisoare, procurorul independent, Robert Mueller, și-a terminat cercetările asupra unei posible colaborări între Trump și guvernul rus, fără să găsească motive pentru a mai investiga sau a aduce în instanță și alte persoane.

Știrea a fost făcută cunoscută, vinerea trecută, după ritualurile cunoscute în Washington: s-a difuzat la o oră destul de târzie, tocmai pentru ca mijloacele de informare în masă să nu mai poată analiza mare lucru din puținul făcut public din conținutul raportului. Este o tactică tradițională  în politica americană: cine urmează să difuzeze știri care nu-i convin, o face la ultima oră din ziua de vineri, pentru ca știrea să rămână într-un limb, într- stare de suspensie jurnalistică, pentru simplul motiv că, la sfârșit de săptămână, redacțiile au liber, se odihnesc, rămânând doar personalul de pază. În felul acesta, este posibil ca știrea să-și piardă mult din percutanță până luni, când se reîntoarce la lucru echipa de știri.

Dar, este puțin probabil să se întâmple așa ceva cu cercetarea la care a fost supus Donald Trump, căci, dacă mulți funcționari de carieră și majoritatea presei ar dori să îngroape decizia lui Mueller, puținele mijloace de informare conservatoare, precum și însuși președintele nu încetează să afirme că totul nu a fost decât o vânătoare de vrăjitoare, pentru a anula, prin manevre juridico-politice, rezultatele alegerilor din 2016.

Timp de 22 de luni, cât a durat ancheta prin care se încerca să se descopere vreo complicitate între Moscova și Trump, pe care rușii și-l doreau la Casa Albă  dintr-un motiv ascuns care le pria lor, președintele a tot spus că era vorba, pur și simplu, de o vânătoare de vrăjitoare și că nu exista niciun motiv pentru o asemenea investigație.

Vladimir Putin 1

Democrații și-au frecat mâinile luni întregi până de curând, convinși fiind că rezultatul va fi unul foarte sigur: Mueller va descoperi că Trump și-ar fi “trădat” țara, pentu a câștiga alegerile și pentru a face și mai multe afaceri imobiliare în Rusia. De fapt, funcționarii care au fost directori ai CIA  sau ai FBI-ului, l-au făcut pe Trump trădător, de nenumărate ori, în ultimii doi ani.

Prima reacție a încercat să ascundă deziluzia și decepția inamicilor. Aceștia au cerut ca rezultatele anchetei să fie făcute publice imediat. Însă, din punct de vedere legal, acest lucru este foarte dificil, deoarece sunt părți care trebuie să rămână secrete, pentru a proteja diferiți funcționari ai unor organisme publice. Pentru ca lucrurile să se desfășoare în felul acesta, raportul urmează să fie analizat de juriștii guvernului, care vor stabili ce părți vor putea fi făcute publice.

De asemenea, au semnalat faptul că Mueller a trimis în închisoare mai mulți colaboratori ai lui Trump, cum este avocatul său personal, Cohen, și fostul său director de campanie, Manafort, precum și alții care au stat puțin la răcoare, sau chiar au evitat închisoarea, datorită faptului că au colaborat cu anchetatorul.

Robert Mueller 1Robert Mueller

Desigur, prietenii lui Trump cântă cu totul altă melodie. Se grăbesc să semnaleze că acele condamnări nu au nimic comun cu o posibilă cârdășie Putin-Trump, deoarece au fost condamnați pentru fraudă fiscală, mărturie mincinoasă în fața Congresului, încălcări ale eticii sau ale normelor birocratice.

Pentru moment, se pare că rezultatul anchetei îl favorizează pe președinte, dar, aceasta nu va duce la scurtarea perioadelor de detenție și nici la reducerea prejudiciilor și suferințelor celor închiși și nici ale familiilor lor, pe care numai Trump îi poate salva printr-o grațiere prezidențială. Dar, chiar și așa, toți –Trump însuși- se află sub riscul unor acuzații și procese ale tribunalelor statale, unde guvernul federal, adică Casa Albă, nu are putere pentru a acorda amnistii sau grațieri.

Pentru moment, cu toată decepția lor, inamicii lui Trump nu se recunosc învinși: ei semnalează că legea nu permite judecarea unui președinte cât timp acesta este la Casa Albă, dar, rămâne, totuși, o rază de speranță că raportul întocmit de Mueller ar conține un motiv întemeiat pentru a-l aduce în fața justiției de îndată ce i se termină mandatul.

Oricum, vor avea nevoie de multă răbdare: lui Trump îi mai rămân 22 de luni din mandat, și mult mai mult timp, dacă va fi reales, în luna noiembrie a anului viitor.

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

Mucho fiscal y poca causa    Washington, Diana Negre

TRUMP 2

Después de casi dos años, gastos próximos a los 50 millones de dólares y varios amigos y colaboradores del presidente Trump en prisión, el fiscal independiente, Robert Mueller, concluyó sus investigaciones acerca de una posible colaboración entre Trump y el gobierno ruso, sin hallar motivos para investigar, ni llevar a nadie más a los tribunales.

La noticia se divulgó, este viernes pasado, según los rituales habituales en Washington: se hizo a una hora lo suficientemente tardía como para asegurarse que los medios informativos no tendrían ocasión de analizar lo poco que se dio a conocer acerca del informe. Es una táctica tradicional en la política norteamericana: quien ha de dar noticias que no le convienen, lo hace a última hora del viernes, para que la información quede en un limbo periodístico, porque las redacciones descansan en el fin de semana y tan solo tienen personal de guardia. Así, hasta es posible que la noticia haya perdido mucho hierro cuando llegue el lunes y se reincorpore el equipo informativo.

Es improbable que ocurra lo mismo con la investigación de Donald Trump, pues si muchos funcionarios de carrera y la mayoría de la prensa desearían enterrar la decisión de Mueller, los pocos medios conservadores y el propio presidente no pararán de repetir que todo ha sido una caza de brujas para anular con maniobras jurídico-políticas los resultados de las elecciones de 2016.

Durante los 22 meses de la investigación, que trataba de descubrir un contubernio entre Moscú y Trump, a quien los rusos habrían querido tener en la Casa Blanca por algún oculto motivo que les resultaba favorable a ellos, el presidente no ha parado de repetir que era simplemente una caza de brujas y que no había motivo alguno para semejante inquisición.

En las filas demócratas, se frotaron las manos durante meses y todavía hasta los últimos días, ante un resultado que consideraban seguro: Mueller descubriría que Trump había “traicionado” a su propio país para ganar las elecciones y para hacer más negocios inmobiliarios en Rusia. De hecho, funcionarios que habían sido directores de la CIA o del FBI, habían llamado a Trump traidor, repetidamente, en los últimos dos años.

La primera reacción ha tratado de ocultar el desencanto y la decepción y, para ello, han recurrido a exigir que los resultados de la investigación se hagan públicos inmediatamente. Pero, esto es legalmente muy difícil, pues hay partes que han de mantenerse secretas para proteger a diversos funcionarios de organismos públicos. Para asegurarse que es así, el informe ha de ser analizado por los juristas del Gobierno, antes de decidir qué partes se pueden divulgar.

También señalan que Mueller ha metido en la cárcel a varios colaboradores de Trump, como su abogado personal Cohen y su ex director de campaña, Manafort, además de otros que han pasado poco tiempo entre rejas, o incluso han evitado la cárcel, gracias a su colaboración con el proceso investigador.

Robert Mueller 2

Robert Mueller

Naturalmente, los amigos de Trump cantan otra tonadilla. Se apresuran a señalar que ninguna de las condenas tiene nada que ver con un posible contubernio Putin-Trump, sino que los condenaron por fraude fiscal, falso testimonio ante el Congreso, violaciones éticas o incumplimiento de normas burocráticas.

Por ahora, parece que el resultado de la investigación va a beneficiar al presidente, pero eso no servirá para reducir las penas de prisión, ni los perjuicios y sufrimientos de los encarcelados ni de sus familias, a quienes tan solo Trump puede salvar con un indulto presidencial. Pero, incluso así, están todos al albur -incluído el propio Trump- de acusaciones y juicios en los tribunales estatales, sobre los cuales el gobierno federal, es decir la Casa Blanca, no tiene poder para conceder amnistías ni perdones.

Por ahora y a pesar de su decepción, los enemigos de Trump todavía no se dan por vencidos: señalan que la ley no permite procesar al presidente mientras ocupa la Casa Blanca, pero aún les queda un rayo de esperanza de que el informe preparado por Mueller contenga algún motivo para llevarlo a los tribunales cuando acabe su mandato.

De ser así, les hará falta paciencia: a Trump le quedan todavía 22 meses de mandato, o muchísimos más, si sale reelegido en noviembre del año próximo.

TRUMP 3

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

diana-molineaux