O AMBASADOARE FEMINISTĂ FOARTE ACTIVĂ /UNA EMBAJADORA DE FALDAS TOMAR 

Reema Bint Al Saud 2Reema Bint Al Saud

O AMBASADOARE FEMINISTĂ FOARTE ACTIVĂ   Washington, Diana Negre

Arabia Saudită a dărâmat ziduri și, în același timp, a făcut o mișcare foarte abilă prin numirea, ca ambasadoare saudită în SUA, a Reemei Bint Al Saud.

Zidul dărâmat este cel ancestral și de ne atins, până acum, al macismului arab: Reema, născută în Riad în 1975, este prima femeie ambasadoare saudită. De fapt, această femeie – nepoată a prințului moștenitor și guvernant atotputernic al regatului, Mohamed Bin Salman – a dărâmat acest zid de mai multe ori până acum: a fost ministru al sportului, întreprinzătoare (a creat în țara sa o întreprindere de lux) și este o feministă luptătoare.

Ca întreprinzătoare, a deschis piața muncii pentru femeile saudite. Ca ministru, a introdus în școli orele de gimnastică, a autorizat deschiderea de gimnazii publice pentru fete, a creat spații pentru spectatoare în tribunele stadioanelor și în spațiile publice ale orașelor, precum și zone rezervate pentru ca familii întregi, bărbați și femei să poată practica diferite sporturi.

Reema Bint Al Saud 1

Reema Bint Al Saud

Reema are o inteligență vie și o elocvență demnă de Demostene, dar, dacă nu ar fi fost nepoata – o nepoată foarte iubită – a celui mai puternic om din țară, cu greu ar fi obținut toate aceste lucruri, într-un timp atât de scurt.

De fapt, în Arabia Saudită, căile guvernamentale sunt, în marea lor majoritate, pentru numeroasa familie a Sauzilor. Iar, Reema este rudă cu vârful familiei Saud: fratele ei, Jaled Bin Bandar, tocmai a lăsat ambasada de la Berlin, pentru a o prelua pe cea din Londra, iar tatăl lor, Bandar bin Sultan, a fost ambasador al Arabiei Saudite la Washington, din 1983, până în 2005.

Și tocmai acest lucru face ca numirea Reemei să fie o subtilă manevră diplomatică: prin formarea ei academică și prin experiențele și trăirile ei, noua ambasadoare este atât saudită, cât și americană.

A crescut în Washington, a urmat cursurile uneia dintre cele mai bune universități din capitala americană – George Washington University-, are relații foarte bune cu cele mai puternice familii din SUA și cunoaște foarte bine valorile și obiceiurile politice americane. De fapt, tatăl ei, care a ajuns să fie un bun prieten al celor doi președinți Bush, a rezolvat cu mult tact și într-un timp record sarcina dificilă de a restabili încrederea dintre Riad și Washington, în urma atentatelor contra turnurilor gemene din New York.

Reemei îi revine, acum, o sarcină și mai dificilă: să restabilească încrederea guvernanților americani în Mohamed Bin Salman, după asasinarea lui Kashoggi, în consulatul saudit din Istanbul.

Muhammad Bin Salman 1

Muhammad Bin Salman

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

UNA EMBAJADORA DE FALDAS TOMAR   Washington, Diana Negre

Reema Bint Al Saud 3

Reema Bint Al Saud

Arabia Saudita ha roto muros, al tiempo que ha hecho una jugada maestra con la designación de Reema Bint Al Saud, como nueva embajadora ante los EE.UU.

El muro derribado es el ancestral y hasta ahora intocable machismo árabe: Reema, nacida en Riad en 1975, es la primera mujer en ocupar un cargo de embajadora saudí. En realidad, esta mujer – sobrina del príncipe heredero y gobernante casi todopoderoso del reino, Mohamed Bin Salman – ha roto ese muro ya varias veces, porque ha sido ministra (de Deportes), empresaria (montó en su patria una empresa de lujo) y feminista de pro.

Como empresaria, abrió el mercado laboral a las mujeres saudíes. Y como ministra impuso en las escuelas la asignatura de gimnasia, autorizó la apertura de gimnasios públicos para mujeres, impuso espacios para espectadoras en las gradas de los estadios y en los espacios públicos de las ciudades, zonas reservadas para prácticas deportivas de familias enteras, hombres y mujeres.

Reema Bint Al Saud 4

Reema Bint Al Saud

A Reema nadie la niega una inteligencia viva y una labia digna de Demóstenes, pero alguien que no fuera sobrina – y además una sobrina bienquista – del hombre más poderoso del país difícilmente habría logrado todo esto en tan poco tiempo.

En realidad, en Arabia Saudí las vías gubernamentales son mayormente para la numerosísima familia de los Saud. Y Reema está emparentada a la cúspide de los Saúd: Su hermano, Jaled Bin Bandar, acaba de dejar la embajada de Berlín para asumir la de Londres y el padre de ellos, Bandar bin Sultán, fue embajador saudí en Washington, desde 1983 hasta 2005.

Y es justamente este hecho el que hace del nombramiento de Reema una sutil maniobra diplomática: Por su formación académica y sus vivencias, la nueva embajadora es tan saudí, como estadounidense.

Ha crecido en Washington, ha cursado estudios en una de las mejores universidades de la capital – George Washington University-, ha tratado durante años con las familias más poderosas de EE.UU. y conoce como nadie los valores y las costumbres políticas estadounidenses. Al fin y al cabo, su padre, que llegó a ser amigo personal de los dos presidentes Bush, resolvió con mucho tacto y en un tiempo récord la difícil tarea de restablecer la confianza entre Riad y Washington, tras los atentados contra las torres gemelas de Nueva York.

A Reema le toca ahora una más difícil todavía: restablecer la confianza de los gobernantes estadounidenses en Mohamed Bin Salman, tras el asesinato de Kashoggi en el consulado saudí de Estambul.

Muhammad Bin Salman 2

Muhammad Bin Salman

Autor: Diana Negre

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

diana-molineaux