ADEVĂRATUL BREXIT/ EL AUTÉNTICO BREXIT

CANALUL MANECII 2Tunelul din Canalul Mânecii

Avem privilegiul de a beneficia de colaborarea jurnalistului spaniol, VALENTIN POPESCU, profesor de jurnalism, prestigios editorialist și corespondent, timp de un sfert de secol, al cotidianului  VANGUARDIA de  Barcelona, la Bonn, R.F. Germania.

ADEVĂRATUL BREXIT

Adevăratul brexit, cel hotărât de Dumnezeu și nu de o infimă majoritate de britanici care a despărțit, materialmente, și nu numai politic, Marea Britanie de Vechiul Continent, nu a avut loc anul acesta, ci acum 160.000 de ani.

Această preistorie geologică a desprinderii Insulelor Britanice de Continentul lor a fost confirmată de abia acum, cu toate că a fost intuită pe la mijlocul secolului trecut, când au început studiile geologice pentru construirea tunelului feroviar submarin care unește, în prezent, Marea Britanie cu restul Europei.

Geologii au descoperit, atunci, pe fundul Canalului Mânecii, gropi străvechi pline cu sedimente, adică un fenomen submarin ciudat, dar care prezentau mari asemănări cu golurile terestre produse de cataractele de pe uscat.

Presupunerile de atunci au fost confirmate acum de studii internaționale asupra subsolului Canalului Mânecii.

DOVER 3Stâncile Albe de la Dover – White cliffs of Dover

Conform acestor studii, în urmă cu 450.000 de ani, Insulele Britanice erau unite de restul Europei printr-un mare pod de calcar, care despărțea apele Mării Nordului de cele ale Atlanticului. Cu toate că calcarul este foarte fărâmicios și se deteriora treptat de creșterile și scăderile nivelului apelor din cauza glaciațiunilor, acest pod-dig a rezistat până acum 160.000 de ani. În tot acest răstimp, râurile care îl străbăteau de la est la vest nu se vărsau lin în Atlantic, ci coborau năvalnic în forma unor enorme cascade pe malurile atlantice.

Până când, acum 160.000 de ani, presiunea enormă a apelor Mării Nordului a deschis breșe prin foarte fisuratul pod de calcar, slobozind un șuvoi furibund de ape învolburate, care, încet, încet, a luat toată masa de roci care unea Insulele Britanice cu Europa. Rocile albe de la Dover sunt o dovadă a faptului că acel pod a existat.

Aceasta este istoria adevăratei desprinderi britanice de restul Europei. A fost o desprindere geologică și definitivă. Brexit-ul doamnei Theresa May  este doar politic, ori în politică, nimic nu este definitiv.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 CANALUL MANECIICanalul Mânecii

Tenemos el privilegio de contar con la colaboración del periodista español y profesor de periodismo, VALENTIN POPESCU, columnista de primera magnitud y corresponsal, durante un cuarto de siglo, de LA VANGUARDIA  de Barcelona, en Bonn, R.F. de Alemania.

 EL AUTÉNTICO BREXIT

El auténtico brexit, el que quiso Dios y no una ínfima mayoría de británicos y que separó material y no sólo políticamente a Gran Bretaña del Viejo Continente, no se produjo este año sino hace 160.000 años.

Esa prehistoria geológica de la ruptura entre las Islas Británicas y su Continente ha sido confirmada apenas ahora, si bien ya fue intuida a mediados del siglo pasado, cuando comenzaron los estudios geológicos previos a la construcción del túnel ferroviario submarino que une Gran Bretaña con el resto de Europa.

Los geólogos descubrieron entonces en el fondo del Canal de la Mancha unas enormes fosas muy antiguas rellenas de sedimentos que resultaban misteriosas como fenómeno submarino, pero en cambio se asemejaban enormemente a los socavones terrestres que producen las grandes cataratas en tierra firme.

CANALUL MANECII.3 jpgCanal de la Mancha

DOVER 1Acantilados Blancos de Dover (White cliffs of Dover)

Las sospechas de entonces se han visto confirmadas ahora  por estudios internacionales recién terminados del subsuelo del Canal de la Mancha.

Según estos informes, ya hace 450.000 años las Islas Británicas y el resto de Europa estaban unidas por un enorme puente calcáreo que, además, separaba las aguas del Mar del Norte de las del Atlántico. Y si bien la piedra caliza es muy frágil y se iba deteriorando mucho con las crecidas y bajadas del nivel de los mares a causa de las glaciaciones, ese puente-dique aguantó hasta hace 160.000 años. Durante ese periodo de tiempo los ríos que lo cruzaban de este a oeste no desembocaban suavemente en el Atlántico, sino que se precipitaban en forma de enormes cascadas sobre las riberas atlánticas.

Finalmente, hace 160.000 años, la enorme presión de las aguas del Mar del Norte acabó por abrir brechas en el ya muy cascado puente calcáreo, soltando un chorro furibundo de aguas revueltas que fueron llevándose poco a poco toda la masa rocosa que había unido las Islas Británicas con Europa. Las rocas blancas de Dover son un testimonio de la existencia de aquél puente.

Esta es la historia del auténtico apartamiento británico del resto de Europa. Fue geológico y definitivo. Lo del brexit de la señora May es político y en política no hay nunca nada definitivo

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU