ALBANIA : A MAI RĂMAS VREUN NECORUPT ?/ALBANIA : ¿ QUEDA ALGUIEN POR CORROMPER ?

Avem privilegiul de a beneficia de colaborarea jurnalistului spaniol, VALENTIN POPESCU, profesor de jurnalism, prestigios editorialist și corespondent, timp de un sfert de secol, al cotidianului  VANGUARDIA de  Barcelona, la Bonn, R.F. Germania.

TIRANA 1Tirana

ALBANIA : A MAI RĂMAS VREUN NECORUPT ?

Albania, una dintre cele mai sărace țări din Europa (a fost cea mai săracă, până la implozia URSS, la sfârșitul secolului trecut; acum, pe primul loc al sărăciei a trecut Moldova), a anunțat că va pune în practică cea mai drastică reforma anticorupție de pe continental nostru. 800 de judecători și procurori albanezi vor fi supuși unor controale riguroase în privința integrității lor morale, competențelor profesionale, independenței politice și a lipsei oricărei legături cu crima organizată.

Anunțul este încurajator și ar putea fi un punct de cotitură în istoria politică a țării. Însă, realitatea este cu totul alta. Pe de o parte, judecătorii cei mai corupți din tot răsăritul Europei sunt cei albanezi. Pe de altă parte, cu această anunțată reformă a fost însărcinată o comisie parlamentară formată din 27 membri, supervizată de un așa numit Comitet Internațional de Observatori, un grup al căror calificări și referințe morale și instituționale sunt vagi în acest proiect reformator. Manevrele partidare din Parlamentul de la Tirana sunt atât de egoiste și de episodice, încât au blocat chiar și anunțata creare a unei Comisii Parlamentare pentru Verificarea Integrității Magistraților.

Iar proiectul valorează exact căt valorează membrii comisiei. Căci, legi anticorupție are deja Albania, dar, până acum, au fost literă moartă. Atât de moartă încât, de exemplu, obligația ca judecătorii și procurorii să facă publică, în fiecare an, creșterea averilor lor arată că cei 81 de magistrați ai Curții de Apel și-au sporit de cinci ori averile, în ultimii 12 ani, fără ca să se sesizeze cineva. Nu a fost cercetat nici măcar magistratul care a mărturisit că și-a sporit averea cu un million și jumătate de euro (într-o țară unde salariul mediu este de 3.800 €, pe an !)…

Pentru a înțelege cât de mari sunt sumele plătite pentru a corupe magistrații din această țară, trebuie să ne amintim că Albania este una dintre cele mai eficiente baze ale traficului de droguri din Europa și că, în ultimii doi ani, suprafețele cultivate cu marijuana au crescut, în această țară, de trei ori.

TIRANA 2Tirana

În fața lipsei de speranțe în forțele regeneratoare naționale, a rămas totuși o licărire că ajutorul ar putea veni din străinătate, din Uniunea Europeană (UE), structură la care Albania speră să adere, într-un viitor nu prea apropiat. Dar, dinspre Bruxelles, până acum, nu au  venit decât avertismente, sfaturi bune și exemple rele.

Astfel, la Tirana, dobândirea clădirii și instalarea ambasadei comunitare a fost cel mai mare scandal imobiliar din ultimii ani : croata Romana Vlahutin a cumpărat un turn luxos de 600 m2 cu grădină și piscină, cu 1.650.000 de euro, adică un preț enorm, în comparație cu cât plătesc localnicii pentru o proprietate cu aceste caracteristici într-o zonă privilegiată din Tirana. Cazul acesta i-a răscolit chiar și pe deputații din Parlamentul European, dar, aceștia doar s-au scandalizat și nu au întreprins nimic, devreme ce ei, acum, acceptă să plătească facturile care sosesc de la reprezentanța lor din Tirana.

Romana Vlahutin 1Romana Vlahutin

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

Tenemos el privilegio de contar con la colaboración del periodista español y profesor de periodismo, VALENTIN POPESCU, columnista de primera magnitud y corresponsal, durante un cuarto de siglo, de LA VANGUARDIA  de Barcelona, en Bonn, R.F. de Alemania.

TIRANA 3Tirana

ALBANIA : ¿ QUEDA ALGUIEN POR CORROMPER ?

Albania, una de las naciones más pobres de Europa (fue la más pobre hasta el colapso de la URSS, a finales del siglo pasado, ahora la ha relevado Moldavia), es la que ha anunciado la reforma anticorrupción más radical de todo el Continente. 800 jueces y fiscales albaneses serán sometidos a una revisión radical de su integridad moral, competencia profesional, independencia política y ausencia de todo vínculo con el crimen organizado.

El anuncio es esperanzador y podría constituir todo un hito en la historia política del país. Pero, la realidad es casi todo lo contrario. Por un lado, la judicatura más corrompida de todo el este de Europa es la albanesa. Y por el otro, la reforma ha sido encargada a una comisión parlamentaria de 27 miembros, supervisada por miembros de un llamado Comité Internacional de Observadores, grupo cuya cualificación y referencias morales e institucionales son vagas en el proyecto reformador. Las maniobras partidistas en el Parlamento de Tirana son tan egoístas y episódicas que incluso tienen bloqueada la constitución de la Comisión Parlamentaria para el Saneamiento de la Judicatura.

Y todo el proyecto vale lo que valgan los componentes de la comisión. Porque leyes anticorrupción ya tenía Albania, pero, hasta ahora, han sido papel mojado. Tan mojado que, por ejemplo, la norma que obliga a jueces y fiscales a hacer público, cada año, el incremento de sus patrimonios evidenció que los 81 magistrados del Tribunal de Apelaciones han quintuplicado sus fortunas, en los últimos 12 años, sin que ello acarrease ni siquiera una investigación. Ni tampoco en el caso del magistrado que confesó un incremento patrimonial de millón y medio de euros (¡ en una nación donde el sueldo medio es 3.800 € anuales !)…

Para entender cómo se pueden pagar sobornos tan altos en un país tan pobre, hay que recordar que Albania es una de las mejores plataformas europeas del narcotráfico y que, en el último par de años, se han triplicado, en Albania, las superficies dedicadas al cultivo de la marihuana.

TIRANA 4Tirana

Ante la falta de esperanzas en las fuerzas regeneradoras nacionales quedaba una brizna de esperanza en el extranjero, en la Unión Europea (UE) en la que Albania espera ingresar en un futuro más bien mediano que próximo. Pero, desde la Comisión bruselense, han llegado, hasta ahora, sólo advertencias, buenos consejos y malos ejemplos.

Así, en Tirana, la adquisición e instalación de la embajada comunitaria ha constituido el gran escándalo inmobiliario de los últimos años al comprar la embajadora de la UE – la croata Romana Vlahutin – una torre lujosa de 600 m2, con jardín y piscina, por 1.650.000 €, un coste enormemente más alto de lo que pagan los naturales del país por una propiedad de esas características en una zona privilegiada de Tirana. El caso ha removido incluso a los diputados del Parlamento Europeo, pero hasta estos no han hecho más que escandalizarse y pagar las facturas que les llegan desde su representación en Tirana.

Romana Vlahutin 2Romana Vlahutin

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU