AMARA REPATRIERE A AFGANILOR/AMARGA RETROMIGRACIÓN AFGANA

Avem privilegiul de a beneficia de colaborarea jurnalistului spaniol, VALENTIN POPESCU, profesor de jurnalism, prestigios editorialist și corespondent, timp de un sfert de secol, al cotidianului  VANGUARDIA de  Barcelona, la Bonn, R.F. Germania.

afganos-refugiados-en-el-pakistan-4

 AMARA REPATRIERE A AFGANILOR

La lipsurile și mizeriile pe care le suferă afganii, de la șfârșitul secolului trecut încoace, se adaugă, acum, o nouă neliniște : milioane de refugiați afgani sunt returnați masiv și ilegal din Pakistan, înapoi în Afganistan. Anul trecut, s-au întors din Pakistan în jur de un milion de afgani, iar anul acesta și anul viitor, se prevede ca alte două milioane și jumătate șă fie trimiși acasă cu forța.

Aproximativ patru milioane de afgani au găsit refugiu în Pakistan, de când au izbucnit războaiele cu talibanii, iar autoritățile de la Islamabad, precum și populația pakistaneză, i-au primit, la început, cu o relativă toleranță. În mare parte, din milă, deoarece erau afgani săraci, care nu puteau să adune 8.000 $, cât cereau, de persoană, traficanții de ființe umane ca să-i aducă în Europa cea bogată.

afganos-refugiados-en-el-pakistan-3

Dar, din 2007, relațiile dintre Kabul și Islamabad s-au deteriorat grav, și o serie de atentate care au avut loc în Pakistan, au fost sistematic atribuite imigrației afgane, chiar și în numeroasele cazuri, în care, a fost foarte evident că nu aveau nicio legătură, nici cu guvernul din Kabul, și nici cu refugiații.

Situația acestora s-a tot deteriorat în urma presiunilor făcute de oamenii politici de la Islamabad, la care s-au adăugat, ca o consecință a acestor presiuni, brutalitatea și hoția autorităților pakistaneze locale, care au văzut în refugiații afgani niște victime  lipsite de apărare. Astfel, din 2007, Pakistan nu mai eliberează documente pentru afganii refugiați în această țară. De trei ani, autoritățile se poartă foarte urât cu această minoritate, de la eliminarea copiilor afgani din școlile publice, până la desființarea centrelor de primire a afganilor nevoiași, pentru a nu mai aminti abuzurile individuale, controalele umilitoare, confiscarea nejustificată a actelor de identitate sau șantajul ca să nu li se confiște aceste documente, furturile, amenințările și insultele publice la care sunt supuși.

Desigur, acest du-te-vino are și o componentă de picaresc și zgârcenie meschină. Astfel, organismul ONU de într-ajutorare a refugiaților a dublat subvenția pentru cei care vor să se reîntoarcă acasă – 400 $ de persoană -, o sumă care, pentru cei mai flămânzi, se dovedește a fi o momeală irezistibilă, și care a sporit vizibil reîntoarcerea refugiaților.

 Iar dacă afgani deplasați în urma războaielor sunt primele victime ale acestor circumstanțe, cea de a doua victimă este chiar capitala afgană, Kabul, spre care se îndreaptă mai mult de un sfert din refugiații din țară, indiferent din ce regiune sunt. În Kabul, în cartierele sale cele mai sărace, s-au concentrat un milion și jumătate dintre afganii care și-au părăsit căminele lor fugind de lupte, bombardamente și foamete. Prin urmare, situația social, sanitară și economică a capitalei afgane este alarmantă.

                 kabul-1Kabul

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

Tenemos el privilegio de contar con la colaboración del periodista español y profesor de periodismo, VALENTIN POPESCU, columnista de primera magnitud y corresponsal, durante un cuarto de siglo, de LA VANGUARDIA  de Barcelona, en Bonn, R.F. de Alemania.

afganos-refugiados-en-el-pakistan-1

AMARGA RETROMIGRACIÓN AFGANA

Las penurias y miserias que vienen asolando a los afganos desde finales del siglo pasado no solo no cesan, sino que ahora se han enriquecido con una nueva angustia : el reenvío masivo e ilegal de los millones de fugitivos refugiados en el Pakistán. El año pasado regresó desde el Pakistán cerca del millón de afganos y se calcula que este año y el próximo lo harán 2,5 millones más, en su inmensa mayoría a la fuerza.

Son cerca de cuatro millones los afganos que huyeron al Pakistán desde que estallaron las guerras contra los talibán y las autoridades de Islamabad así como la población pakistaní los habían acogido con relativa tolerancia. En gran parte, por piedad ya que se trataba de los afganos pobres que no podían reunir los 8.000 $ que cuestan aproximadamente los servicios de un traficante de seres humanos que los lleve a la Europa rica.

afganos-refugiados-en-el-pakistan-2niños afganos en el Pakistán

Pero, desde el 2007, las relaciones entre Kabul e Islamabad se deterioraron gravemente y una serie de atentados terroristas registrados últimamente en el Pakistán han sido atribuidos sistemáticamente a la inmigración afgana, incluso en los muchos casos en que era evidente que no tenían nada que ver ni con el Gobierno de Kabul, ni con los fugitivos.

La situación de éstos ha empeorado constantemente por la presión de los políticos de Islamabad y, consecuentemente, por la brutalidad y pillería de las autoridades locales pakistaníes que han visto en los fugitivos afganos unas víctimas indefensas. Así, desde el 2007, el Pakistán no extiende ya documentación alguna a los afganos que se han refugiado en el país. Y desde hace cerca de tres años largos, las autoridades locales maltratan a esta minoría indefensa. El maltrato va desde la exclusión de los niños afganos de las escuelas públicas, hasta el cierre de centros de acogida para los desplazados afganos más necesitados, pasando por los abusos individuales de controles humillantes, retirada injustificada de documentación o chantaje para no retirársela, robos, amenazas e insultos en público.

Naturalmente, este vaivén humano tiene también su componente de picaresca avaricia mezquina. Y es que el año pasado, el organismo de ayuda a los refugiados de la ONU duplicó la subvención para los retornantes – 400 $ por persona -, una suma que, para los más famélicos, resulta un señuelo irresistible y que ha incrementado claramente el reflujo de fugitivos.

 Y si los afganos desplazados por las guerras son las primeras víctimas de todas estas circunstancias, la segunda víctima lo es la propia capital afgana – Kabul – a la que se dirige más de la cuarta parte de todos los desplazados del propio país, indiferentemente de cuál sea su patria chica. Porque en Kabul, en sus arrabales más míseros, se ha concentrado ya millón y medio de afganos que se han visto obligados por las guerrillas, los bombardeos y el hambre a abandonar sus hogares. Consecuentemente, la situación social, sanitaria y económica de la capital es francamente alarmante.

kabul-2Kabul

 Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU