DRAGOSTEA AMARĂ DINTRE RUSIA ȘI BELARUS/LOS DESAMORES DE RUSIA Y BIELORRUSIA

Avem privilegiul de a beneficia de colaborarea jurnalistului spaniol, VALENTIN POPESCU, profesor de jurnalism, prestigios editorialist și corespondent, timp de un sfert de secol, al cotidianului  VANGUARDIA de  Barcelona, la Bonn, R.F. Germania.

DRAGOSTEA AMARĂ DINTRE RUSIA ȘI BELARUS

alexander-lukashenkoAlexander Lukashenko

Corupția care domnește în Europa răsăriteană depășește picarescul, afundându-se în grotesc. Un exemplu în acest sens sunt relațiile comerciale dintre Rusia și Belarus – aceasta din urmă, cu toate că nu are ieșire la mare, exportă în Federația Rusă raci, midii și somoni.

Această absurditate – încă una printre multe altele care s-au cuibărit în relațiile dintre cele două state, cândva membre ale URSS – este compensată politic, în prezent, cu o stare foarte tensionață la frontiera comună. De fapt, interesele politice externe și interne ale Minskului și Moscovei coincid și sunt foarte mari pe termen lung. Dar, ce desparte în prezent cele două capitale este ceea ce s-ar putea numi o meschinătate mercantilă : încercarea belarusă de a profita de pe urma sancțiunilor economice impuse de Occident Moscovei, din cauza intervenției rusești în războiul civil ucrainean.

Adevărul este că Belarus se zbate printre săracii din Europa și, în consecință, stabilitatea ei internă se menține printr-o mare presiune – politică și polițienească –a regimului care îl are în frunte pe președintele Lukashenko. Iar pentru acesta, orice îmbunătățire a situației economice a țării înseamnă o întărire a poziției sale, astfel încât, se pretează la orice manevră care aduce bani, chiar dacă generează tensiuni cu Moscova.

Ori, aceste tensiuni apar, acum, din multe motive. De pildă, Minsk vrea să reducă prețul energiei rusești furnizată Belarusului, în schimb, mărește cu 7,7%  taxa pentru gazul și petrolul rusesc care tranzitează țara spre Europa occidentală. Aceasta, în condițiile în care  Minskul datorează Moscovei sute de milioane de dolari pentru energia primită până acum. Rusia a reacționat pedepsindu-l pe rău platnic cu o reducere, în plină iarnă, cu 20% a energiei furnizate Belarusului.

Dacă moralitatea guvernului este aceea a unui rău-platnic, întreprinzătorii belaruși nu se lasă mai prejos, atunci când fac comerț cu Rusia. Reușesc să irite autoritățile moscovite en gros și en detail; pe de o parte falsifică originea mărfurilor, iar, pe de altă parte, practică o contrabandă la frontieră, în asemenea măsură, încât Kremlinul a recurs la serviciul său secret (FSB) pentru a rezolva problema. Din cea de a doua săptămână a lunii februarie, o porțiune de 30 km din frontiera dintre cele două țări devine, din nou, o zonă cu controale severe ale persoanelor și bagajelor, anulând libertatea de mișcare, în vigoare în ultimii ani.

Desigur, această măsură va reduce activitatea delictivă obișnuită; dar ceea ce va fi mult mai greu de combătut va fi practica multor exportatori belaruși de a re-eticheta produse alimentare provenite din Uniunea Europeană – interzise în Rusia ca represalii la sancțiunile occidentale – și de a le revinde în Rusia ca produse belaruse.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 made-in-eu

Tenemos el privilegio de contar con la colaboración del periodista español y profesor de periodismo, VALENTIN POPESCU, columnista de primera magnitud y corresponsal, durante un cuarto de siglo, de LA VANGUARDIA  de Barcelona, en Bonn, R.F. de Alemania.

LOS DESAMORES DE RUSIA Y BIELORRUSIA

putin

La corrupción imperante en la Europa del este desborda la picaresca para entrar de lleno en lo grotesco si se miran las relaciones comerciales ruso-bielorrusas en las que este último país, que carece de salidas al mar, exporta a la Federación Rusa, cangrejos, ostras y salmones.

Pero este absurdo – uno más entre los muchos imperantes en las relaciones entre estos dos Estados otrora integrantes de la URSS – queda compensado políticamente en la actualidad con una vecindad sumamente tensa. En realidad, las coincidencias de intereses políticos exteriores e interiores de Minsk y Moscú son muy grandes en el marco de una política de largo alcance. Lo que les enfrenta en estos momentos es lo que se podría llamar una mezquindad mercantil : el intento bielorruso de sacar tajada de las sanciones económicas impuestas por Occidente a Moscú a raíz de la intervención rusa en la guerra civil ucraniana.

La realidad es que Bielorrusia milita entre los pobres de Europa y, consecuentemente, su estabilidad interior se mantiene ante todo por una presión abrumadora – desde la política hasta la policial – del régimen del presidente Lukashenka. Para este, cualquier mejora económica del país significa un afianzamiento de su posición y se apresta a cualquier maniobra remuneradora, aunque sea a costa de tensiones con Moscú.

Y estas se producen actualmente por un sinfín de motivos. Así, el precio de la energía rusa suministrada a Bielorrusia lo quiere reducir Minsk al mismo tiempo que sube un 7,7% el peaje que le cobra a Moscú por el tránsito por suelo bielorruso  del gas y petróleo ruso hacia Europa occidental. A este desencuentro se suma el hecho de que Minsk debe cientos de millones de dólares a Moscú por la energía ya recibida y Rusia ha reaccionado al mal pago con una reducción en pleno invierno del 20% de los suministros energéticos a Bielorrusia.

No hace falta decir que si el Gobierno tiene una moral de mal pagador, los empresarios bielorrusos tampoco adoptan mejores criterios éticos a la hora de negociar con Rusia. Así, irritan a las autoridades moscovitas al por mayor y al por menor; por un lado, falsifican el origen de mercancías y por el otro, practican un contrabando fronterizo de tal volumen que el Kremlin ha recurrido a su servicio secreto (FSB) para atajarlo. Desde la 2º semana de febrero una franja fronteriza rusa de 30 kms de ancho entre los dos países vuelve a ser objeto de controles severos de personas y bagajes, anulando la libertad de movimientos de los últimos años.

Esta medida reducirá seguramente el contrabando local y las operaciones delictivas habituales; lo que será mucho más difícil de atajar para Moscú será la práctica de muchos exportadores bielorrusos de re-etiquetar víveres de la Unión Europea – cuya importación está prohibida en Rusia como represalia a las sanciones occidentales – y venderlas en Rusia como productos de elaboración bielorrusa.

Valentí Popescu.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

 VALENTIN POPESCU