A OMORÎ LA PREȚ DE SOLDURI/MATANZAS A PRECIO DE SALDO

BARCELONA ATENTAT 4Victime ale atacului terorist din Barcelona, 17 august 2017

A OMORÎ LA PREȚ DE SOLDURI

Atentatele teroriste comise în luna august în Barcelona și Cambrils au arătat că principalul atu al fundamentalismului islamic este ura și nu resursele economice. Puterea cea mare a acestor purtători de drapel al urii constă în faptul că formează o gherilă care se plimbă prin casă, este extraordinar de ieftină și la îndemâna oricui, oricât de tolomac și neîndemânatic ar fi. Este suficient să recrutezi militanți ignoranți, fanatici și ușor de influențat pentru a putea ucide la un preț de solduri…

BARCELONA ATENTAT 1Rambla, la scurt timp după atacul terorist din Barcelona, 17 august 2017

La această concluzie au ajuns experții în lupta antiteroristă din toată lumea, cincisprezece ani după cel mai spectaculos atentat terorist comis vreodată: cel săvârșit de Alqaeda, în septembrie 2011, împotriva Turnurilor Gemene din New York. În aceeași lună, președintele Bush a declanșat un război financiar împotriva fundamentaliștilor, afirmând că „…banul este seva operațiilor teroriste…”

TURNURI GEMENE 1Turnurile gemene, New York, 11 septembrie 2001

Imediat, toate țările mari, bogate și industrializate au urmărit și blocat capitalurile și tranzacțiile bancare bănuite că ar fi putut ajunge în casele de bani ale organizațiilor teroriste. Adevărul este că, în ziua de azi, există mai multe organizații teroriste ca niciodată, sunt mai bine finanțate ca niciodată, datorită costurilor lor foarte reduse. Există chiar un stat terorist în teritorii siriene și irakiene  – statul islamic (S.I.) – foarte bogat, dar, într-un continuu declin militar, care a dispus, numai el, în anul 2015, de un miliard șapte sute de milioane de dolari, în timp ce (conform studiilor efectuate de King´s College din Londra) SUA, Israel și Arabia Saudită au confiscat, în același an, doar 60 de milioane de dolari, care au aparținut unor structuri care se bănuia că aveau legături cu terorismul.

ISIS 1Teroriști  ISIS

Eșecul financiar al luptei occidentale împotriva terorismului se datorează structurii înseși a terorismului din ziua de azi. Este foarte ieftin din punct de vedere operativ – niciunul dintre marile atentate comise în Europa, anul trecut și anul acesta, nu a costat mai mult de 30.000 $ -, nu are nevoie de mari organizații și se folosește de orice voluntar, antrenat sau nu în folosirea armelor și explosivilor. După cum se poate vedea, acest terorism este o activitate primitivă, tehnologia ei se obține pe internet; materialele se pot procura de la orice drogherie, iar luptătorii vin singuri, împinși de ignoranță, marginalizarea socială și de ură.

Asemenea recrutare de oameni „din grămadă”, fără studii academice strălucitoare, fără protagonism social, fără merite profesionale excepționale face ca forțele de securitate să nu poată întreprinde acțiuni preventive și nici să descopere conspirații subversive ale unor cetățeni care nu atrag atenția prin nimic care să trădeze vreo intenție teroristă.

În plus, controlul occidental asupra transferurilor bancare spre teritoriile de bază ale fundamentalismului musulman a determinat Alqaeda și pe celelalte grupuri super radicale să se finanțeze în teritorii unde multe operații monetare se efectuează la limita pieței bancare–Somalia, Afganistan, Yemen și chiar în Siria și Irak–și să-și descentralizeze la maximum operațiile în toate țările în care sunt prezente. Câțiva dintre ultimii teroriști fundamentaliști din Belgia și Franța au făcut împrumuturi personale de 3.000 € sau chiar mai puțin, pentru a-și organiza atentatele. Tranzacții atât de mici sfidează orice control bancar sistematic, dat fiind că ar trebui să fie trecute prin sită un număr infinit de operații zilnice, în băncile din tot Occidentul.

În sfârșit, o sursă mai mică de venituri – mai mică, dar care nu trebuie să fie desconsiderată – pentru terorism este exploatarea delincvenței din totdeauna: contrabanda, traficul de droguri, șantajul, extorsiunea etc., activități delictive care, în lumea a treia, mișcă mari sume de bani, pe care nici lumea întâi, nici lumea a treia nu au reușit vreodată să le eradicheze, și în care teroriștii au pătruns, în ultima vreme, ca mari întreprinzători.

BARCELONA ATENTAT 6Manifestație musulmană împotriva terorismului, Rambla, Barcelona, august 2017

BARCELONA ATENTAT 7Manifestație musulmană împotriva terorismului, Rambla, Barcelona, august 2017

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

BARCELONA ATENTAT 3Ataque terrorista en Barcelona, 17 de agosto de 2017

MATANZAS A PRECIO DE SALDO

Los atentados terroristas de este mes de agosto de Barcelona y Cambrils han recordado amargamente que la principal baza del fundamentalismo islámico es el odio y no los recursos económicos. Y es que la mayor fuerza de esos abanderados del odio es que constituyen una guerrilla de andar por casa, enormemente barata y al alcance de cualquiera por lerdo que sea. Basta con enrolar militantes ignorantes, fanáticos y fácilmente influenciables para poder llevar a cabo matanzas a precio de saldo…

BARCELONA ATENTAT 2Ataque terrorista en Barcelona, 17 de agosto de 2017

Esto, que es casi una perogrullada, es el balance que han hecho los expertos en la lucha antiterrorista de todo el mundo a los quince años del más espectacular atentado terrorista cometido jamás: el de Alqaeda, en septiembre del 2011, contra las Torres Gemelas de Nueva York. Aquel mismo mes, el presidente Bush emprendió una guerra financiera contra los fundamentalistas diciendo que “…el dinero es la savia de las operaciones terroristas…”

TURNURI GEMENE 2Nueva York, 11 de septiembre de 2001

Consecuentemente, todas las grandes y ricas naciones industrializadas han hecho seguimientos y embargos de los capitales y transacciones bancarias sospechosos de ir a parar a las arcas de las organizaciones terroristas. La realidad es que hoy en día proliferan más organizaciones terroristas que nunca, están mejor financiadas que nunca, por reducción de costos. Y hasta existe un Estado terrorista a caballo sobre territorios sirios e iraquíes – el Estado Islámico (E.I.) – enormemente rico y en constante declive militar que él solo dispuso, el año 2015, de 1.700 millones de dólares, en tanto que (según estudios del King´s College de Londres) los EE.UU, Israel y Arabia Saudí se incautaron, ese mismo año, de tan sólo 60 millones de $, pertenecientes a entidades presuntamente vinculadas al terrorismo.

ISIS 2Terroristas

El fracaso financiero de la lucha occidental contra el terrorismo se debe a la misma estructura del terrorismo de hoy en día. Éste es baratísimo desde un punto de vista operativo – ninguno de los grandes atentados perpetrados en Europa, éste y el pasado año, costó más de 30.000 $ cada uno -, no requiere grandes organizaciones y aprovecha cualquier voluntario, entrenado o no en el uso de armas y explosivos. Como puede verse, este terrorismo es una actividad primitiva, cuya tecnología se saca de internet; los materiales, de cualquier droguería y la militancia…la aportan la ignorancia, la marginación social y el odio.

Semejante reclutamiento de gente “del montón”, sin historial académico brillante, protagonismo social, ni méritos profesionales excepcionales hace prácticamente imposible a las fuerzas de seguridad emprender acciones preventivas, ni detectar conspiraciones subversivas de ciudadanos que no se señalan por nada que permita sospechar de su vocación terrorista.

Además, el mismo control occidental de las transferencias bancarias a territorios básicos del fundamentalismo musulmán ha obligado a Alqaeda y demás grupos súper radicales a financiarse en territorios, donde muchas operaciones monetarias se hacen al margen del mercado bancario – Somalia, Afganistán, Yemen e incluso Siria e Irak – y a descentralizar al máximo sus operaciones en todos los países donde están presentes. Varios de los últimos terroristas fundamentalistas de Bélgica y Francia habían logrado empréstitos personales de 3.000 € o menos para organizar sus atentados. Transacciones de tan poca cuantía desafían todo control bancario sistemático, dado el número infinito de operaciones que habrían de ser cribadas diariamente en todo Occidente por los bancos.

Por último, una fuente menor de ingresos – menor, pero nada despreciable – del terrorismo proviene de la explotación de la delincuencia de siempre: contrabando, narcotráfico, chantaje, extorsión, etc., actividades delictivas que, en el tercer mundo, mueven grandes cantidades de dinero y que ni el primero, ni el tercer mundo han logrado jamás erradicar, y en las que los terroristas se han introducido, últimamente, como grandes empresarios.

BARCELONA ATENTAT 5Rambla, después del ataque terrorista

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y Valentí Popescu.

 

   VALENTIN POPESCU