BOSNIA : CELE DOUĂ FEȚE ALE ARABIZĂRII/BOSNIA : CARA Y CRUZ DE LA ARABIZACIÓN

SARAJEVO 1Sarajevo

BOSNIA : CELE DOUĂ FEȚE ALE ARABIZĂRII

Presa senzaționalistă face caz de ea peste tot, iar publicitatea imobiliară o confirmă : Arabia musulmană desfășoară o acțiune de recucerire în Bosnia-Herțegovina.

Desigur, e adevărat într-o oarecare măsură, dar, se exagerează. Ceea ce se întâmplă, în realitate, este că costul foarte mic al vieții în această fostă republică iugoslavă și puternica moștenire islamică (incluzând marele procentaj de populație musulmană) lăsată de secolele de ocupație otomană, fac ca Bosnia-Herțegovina să atragă, în ultima vreme, un număr tot mai mare de turiști din Peninsula Arabică…, însă, nici pe departe atât de mulți, câți arabi vin în Tirol, unde nimeni nu vorbește de „invazie”, și nici nu există moschei.

BOSNIA 1

Zarva stârnită în Bosnia-Herțegovina din cauza creșterii numărului de turiști arabi are – lăsând la o parte senzaționalismul – două explicații principale: intoleranța etnică, vie încă în Balcani, și impactul social-economic pe care îl produce turismul unui contingent cu foarte mulți bani.

Acest impact este, în mod evident, mult superior cifrelor globale – 18.000 de turiști arabi, în 2016, dintr-un total de 800.000 de vizitatori străini – și este foarte frapant. Pentru a se ocupa așa cum se cuvine de acești turiști cu teșchereaua plină, s-au construit și se construiesc hoteluri de mare lux, restaurante foarte scumpe, cafenele turcești (și din Turcia sosesc mulți turiști în Bosnia) și se înmulțesc firmele, meniurile și anunțurile în arabă. Dar, mai presus de toate, ceea ce impresionează și neliniștește populația locală este creșterea enormă a prețurilor caselor, declanșată de clientela arabă în Sarajevo și în celelalte localități preferate de vizitatorii orientali.

AR 1

Pe lângă prețurile imobiliare și gastronomice, mai există un element cultural important, încă în stare latentă, dar, în continuă creștere, care îi irită pe localnici : mai ales turiștii arabi nu fac niciun efort să se adapteze obiceiurilor țării. Așa că, dacă, pe de o parte, turiștii arabi impun în comerț și în restaurantele frecventate de ei o rigoare religioasă pe care musulmanii locali au uitat-o demult (minifuste, capul neacoperit la femei – și felul de a bea și a mânca), pe de altă parte, în Bosnia, ei se poartă de parcă ar fi acasă în patriile lor. De la a-și întinde oriunde covorașele lor de rugăciune, în loc de a merge la una dintre multele moschei care se află în oraș, până la ignorarea sistematică a coșurilor de hârtii și a pubelelor de gunoi, pe care nu le folosesc nici din greșeală…pentru a menționa numai două dintre detaliile cele mai frapante.

Emperor_s Mosque, Sarajevo, Bosnia & HerzegovinaEmperor’s Mosque, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

SARAJEVO 2Sarajevo

BOSNIA : CARA Y CRUZ DE LA ARABIZACIÓN

La prensa sensacionalista lo alardea a los cuatro vientos y la propaganda inmobiliaria lo confirma: La Arabia musulmana está reconquistando Bosnia Herzegovina.

Naturalmente, en esto hay algo de verdad, pero bastante poco. Lo que sucede es que entre el bajo coste de la vida en esta ex república yugoslava y la fuerte herencia islámica (incluyendo el alto porcentaje de población musulmana) dejada por los siglos de ocupación otomana, Bosnia Herzegovina está atrayendo, últimamente, cada vez más turistas procedentes de la Península Arábiga….aunque, ni de lejos, tantos cómo los árabes que van al Tirol, donde ni se habla de “invasión”, ni hay mezquitas.

BOSNIA 2

La algarabía armada en Bosnia Herzegovina por el creciente número de turistas árabes tiene – sensacionalismo aparte – dos causas principales : la intolerancia étnica, que sigue latiendo en los Balcanes, y el impacto socioeconómico de un contingente turístico de muy alto nivel financiero.

Este impacto es, evidentemente, muy superior a las cifras globales – 18.000 turistas árabes, en el 2016, de un total de 800.000 visitantes extranjeros – y es muy llamativo. Para atender a estos turistas de dinero fácil se han construido y se están construyendo hoteles de súper lujo, restaurantes carísimos, cafeterías turcas (país musulmán del que también llegan muchos turistas a Bosnia), y se ven cada vez más letreros, menús y hasta anuncios en árabe. Pero, por encima de todo, lo que más impacta e inquieta en la población indígena es el enorme subidón de los precios inmobiliarios provocado por la clientela árabe en Sarajevo y demás localidades preferidas por los visitantes orientales.

AR 2

Al margen de los precios inmobiliarios y gastronómicos, existe un elemento cultural importante que también genera una irritación – aún latente, pero, cada vez mayor – de la población local. Y es que sobre todo los turistas árabes no hacen el menor esfuerzo por adaptarse a las costumbres del país. Así que si, por un lado, los turistas árabes imponen al comercio y a la gastronomía frecuentada por ellos un rigor religioso que los musulmanes locales ya habían olvidado mayormente (sobre todo, a la hora de vestir – minifaldas, cabezas descubiertas de las mujeres – y de beber y comer), por otro lado, su conducta cotidiana en Bosnia es la que tienen habitualmente en sus patrias. Y eso va desde extender las alfombras de oración se hallen dónde se hallen a las horas de rezar en vez de ir a las muchas mezquitas que hay en la ciudad, hasta el menosprecio sistemático de las papeleras y cubos de basura que no usan ni por equivocación…, para no hablar más que de un par de los detalles más llamativos.

Ali Paša Mosque, Sarajevo, Bosnia & HerzegovinaAli Paša Mosque, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

 

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

 VALENTIN POPESCU