DISPAR COMUNITĂȚI DE CREȘTINI DIN TURCIA/PENURIAS CRISTIANAS EN TURQUÍA

A Syriac Christian monk walks to attend a service at the ancient monastery of Mor Gabriel, near the town of Midyat, in southeast Turkey, Jan. 13, 2009.Mănăstirea Mor Gabriel, lângă Midyat, sud-estul Turciei

DISPAR COMUNITĂȚI DE CREȘTINI DIN TURCIA

Radicalizarea poltică pe care o desfășoară Erdogan, în ultimii ani, are ca victime principale nu numai minoritatea kurdă și laiciștii din țară, dar și – aproape ca o „victimă colaterală”- pe arameii din sud-estul Turciei.

Se numesc ei înșiși „aramei” creștini siro-ortodocși din teritoriile care au fost cândva Mesopotamia otomană (actualul Kurdistan turc), ca amintire a originilor lor etnice : acum două mii de ani, aparțineau marii mase a vorbitorilor de aramaică din Orientul Mijlociu.

MOR GABRIEL LITURGHIE 1Mănăstirea Mor Gabriel

Acești aramei din Turcia formau o comunitate numeroasă și prosperă, puternic ancorată în obiceiurile și credințele ei de odinioară. Dar, de la focarul de xenofobie, izbucnit în ultimii ani ai sultanatului care a culminat cu genocidul armenilor din 1915, toți creștinii din acea vreme au fost urmăriți cu ură: au fost jefuiți și masacrați. Despre persecutarea armenilor s-a vorbit mult, fără să se vorbească, de fapt, despre persecutarea creștinilor, care a fost atât de eficientă, încât, în ziua de azi, au mai rămas vreo 2.000 de aramei, într-un teritoriu în care, în secolul al XIX-lea, trăiau sute de mii. Chiar în Istanbul, există, încă, o comunitate de aproximativ 20.000 de aramei.

morgabriel 2Mănăstirea Mor Gabriel, lângă Midyat, sud-estul Turciei

Mor_Gabriel_MonasteryMănăstirea Mor Gabriel

morgabriel 3Mănăstirea Mor Gabriel

Autoritățile Turciei din zilele noastre nu mai recurg la genocid, dar  practică o sistematică expropriere a bunurilor eclesiale creștine, care au mai rămas în sud estul țării,  incluzând, aici, și una dintre cele mai vechi mănăstiri ale creștinismului: cea de la Mor Gabriel, construită în anul 307. În acest scop, autoritățile se folosesc de niște legi din vremea sultanilor, când proprietățile bisericilor și mănăstirilor creștine erau donate satelor vecine.

ERDOGAN 2Recep Tayyip Erdoğan

Ceea ce pentru sultanat a fost încă o măsură xenofobă, pentru un  Erdogan încleștat într-o luptă neînduplecată împotriva mișcării de autonomie a kurzilor nu este decât un chilipir oportunist. În lupta lui fără îndurare împotriva celei mai mari minorități din țară (kurzi reprezintă 10 la sută din totalul populației)  și, în mod deosebit, împotriva Partidului Comunist Kurd (PKK),  Guvernul lui Erdogan a actualizat legile anticreștine ale sultanatului, pentru a-i recompensa, cu bunurile pe care încă le mai au bisericile și mănăstirile arameilor,  pe kurzii care colaborează cu armata turcă împotriva PKK.

PKK 1

PKK GUERILLAGherile PKK

Jaful este ușor de îndeplinit din punct de vedere juridic, deoarece Biserica Siro-ortodoxă nu e recunoscută în mod oficial în Turcia, astfel încât, nu se poate prezenta în instanță, pentru a-și  apăra drepturile și proprietățile.

ERDOGAN 5Recep Tayyip Erdoğan cu poza unui conducător ISIS colată ca o mască care sugerează islamism.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

morgabriel 4Monasterio de Mor Gabriel

PENURIAS CRISTIANAS EN TURQUÍA

La radicalización política emprendida por Erdogan en los últimos años tiene no sólo como víctimas principales a la minoría kurda y a los laicistas del país, sino también – y casi como “daño colateral” – a los arameos del sureste de la República.

El nombre de ”arameos” se lo dan a si mismos los cristianos sirio-ortodoxos de los territorios de la otrora Mesopotamia otomana (el actual Kurdistán turco) en recuerdo a sus orígenes étnicos, ya que hace más de dos mil años pertenecían a la gran masa de arameo parlantes del Oriente Medio.

Esos arameos de Turquía constituían una comunidad numerosa y prospera, fuertemente anclada en sus costumbres y creencias de antaño. Pero, a partir del brote de xenofobia de los últimos años del sultanato, que culminó con el genocidio de los armenios en 1915, los cristianos de aquél entonces también fueron perseguidos con saña : matanzas y expolios. De la persecución de los armenios se ha hablado mucho y apenas de la de los cristianos, pero esta última ha sido tan eficiente, que, hoy en día, no viven más de 2.000 arameos en un territorio que, en el siglo XIX, albergaba varios cientos de miles. En Estambul mismo, viven, actualmente, cerca de 20.000 arameos.

morgabriel 1Monasterio de Mor Gabriel

Mor Gabriel MonasteryMonasterio de Mor Gabriel

morgabriel 6Monasterio de Mor Gabriel

merkel_erdoganRecep Tayyip Erdoğan y la canciller Angela Merkel

La actual Administración turca ya no practica genocidios, pero está procediendo a una expropiación de los bienes eclesiales cristianos, que aún existen en el sureste del país, incluyendo uno de los monasterios más antiguos de la cristiandad : el de Mor Gabriel, construido el año 307. Para ello, las autoridades echan mano de leyes de los sultanes, que habían donado muchas de las propiedades eclesiásticas cristianas a las aldeas vecinas.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan adjusts his sunglasses before a wreath-laying ceremony at the Jose Marti monument in HavanaRecep Tayyip Erdoğan

Lo que para el sultanato fue una medida xenófoba más, para el Erdogan enzarzado en una lucha implacable contra el autonomismo kurdo no constituyó más que una ganga oportunista. En su lucha sin cuartel contra las ambiciones de la mayor minoría del país (los kurdos constituyen cerca del 10 por ciento del censo total)  y, en especial, el Partido Comunista Kurdo (PKK), el Gobierno de Erdogan recuperó la legislación anticristiana del sultanato para recompensar con los bienes aún en posesión de iglesias y monasterios arameos a los kurdos que colaboraban con el Ejército contra el PKK.

pkk guerillasGuerrillas PKK

PKK1Guerrillas PKK

El expolio resultaba jurídicamente tanto más fácil de llevar a cabo, cuanto que la Iglesia Sirio-ortodoxa no es reconocida por Turquía y, por tanto, no puede personarse en los juicios de expropiación de los monasterios y parroquias de su fe.

ERDOGAN 4Recep Tayyip Erdoğan

Valentí Popescu 

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU