ÎN CECENIA, HOMOSEXUALITATEA E LETALĂ/HOMOSEXUALIDAD LETAL EN CHECHENIA

DEPARDIEU 1Ramzan Kadîrov și  Gérard Depardieu, la petrecerea dată în cinstea actorului în clădirea Guvernului din Groznîi, 24 februarie 2013

ÎN CECENIA, HOMOSEXUALITATEA E LETALĂ

Cecenii sunt cunoscuți și temuți, în Rusia, din cauza violenței lor feroce; recurg ușor la ea în dispute teologice, rasiale, politice și – exact ce mai lipsea !– chiar și împotriva homosexualilor. De la începutul primăverii, ceea ce place cel mai mult pe acele meleaguri caucaziene este tocmai această recentă formă de violență : vânătoarea de homosexuali.

Desigur, nu există statistici oficiale în domeniu (din cauza presiunii internaționale), iar datele care circulă prin mijloacele de informare și  blogurile  homosexualilor nu sunt de încredere, dar, cu toate acestea, se știe că au fost trei morți și numeroși ciomăgiți, precum și vreo două sute de arestați de forțele de ordine cecene, fără alt motiv decât orientarea lor sexuală.

Se știe și mai sigur de autopăcăleala „homo-propagandistică” pe care și-a tras-o șeful guvernului cecen – Kadîrov – care l-a ridicat în slăvi pe actorul francez, Gérard Depardieu, până când a apărut, în 2014, autobiografia acestuia, în care recunoaște că, în tinerețile sale, a practicat  prostituția homosexuală și că se vindea destul de ieftin.

DEPARDIEU 7Vladimir Putin îl întâmpină pe Gérard Depardieu la rezidența prezidențială din Soci, 5 ianuarie 2013

DEPARDIEU 6

Dedesubtul întregii acestei povești este unul politic : principiul fundamental al politicii și al puterii – desigur, al lui Kadîrov – este servilismul față de președintele rus, Vladimir Putin. Când acesta i-a dat lui Depardieu cetățenia rusă (în 2013) ca să-l scape de pretențiile Fiscului francez, Kadîrov a văzut marea ocazie de a se pune bine cu Putin, și nu numai că l-a primit pe Depardieu, în Cecenia, cu brațele deschise, dar l-a făcut chiar cetățean de onoare și i-a subvenționat turnarea unui film – Victor –, a cărui acțiune se petrece în Cecenia, și în care este vorba și despre familia lui Kadîrov, film ce provoacă mai degrabă râsul în hohote, decât emoția, după cum afirmă occidentalii care au avut ocazia de a-l vedea.

DEPARDIEU 3Președintele cecen Ramzan Kadîrov, întâmpinându-l pe  Gérard Depardieu, aeroportul din Groznîi, 24 februarie 2013

Spre necazul lui Kadîrov, la puțin timp după premiera filmului Victor, a apărut în librării autobiografía lui Depardieu în care își recunoaște „homosexualitea plătită” din anii tinereții, și cu toate că în Cecenia nu s-a mai auzit nimic, de atunci încoace, de Depardieu sau de Victor, hapul pe care l-a înghițit Kadîrov a fost comentat prin toți munții din Caucaz.

Desigur, n-a existat nicio consecință politică sau jurnalistică pentru Kadîrov… căci, iată că tot e bine să ai puterea în Caucaz…

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

DEPARDIEU 2El presidente de Chechenia, Ramzan Kadirov y  el actor  francés Gérard Depardieu, en la sede  del gobierno,  Grozni, 24 de febrero  2013

 

HOMOSEXUALIDAD LETAL EN CHECHENIA

Los chechenos son renombrados y temidos en Rusia por su ferocidad y su predilección por la violencia; recurren a ella en disputas teológicas, raciales, políticas y – ¡ faltaría menos ! – hasta en las sexuales. Y desde esta primavera, lo que priva en esas tierras caucásicas es esta última modalidad de violencia, la caza del homosexual.

Evidentemente, no hay estadísticas oficiales sobre el tema (a causa de la presión internacional) y los datos que circulan por los medios de comunicación y los blogs homosexuales son de muy escasa fiabilidad, pero así y todo se puede contar con tres muertos, numerosos apaleados y dos centenas de detenidos por las fuerzas del orden chechenas sin más razón que sus presuntas querencias sexuales.

Lo que en cambio está más que documentado es el patinazo “homo-propagandístico” del jefe del Gobierno checheno – Kadirov – quien casi ensalzaba a los altares al actor francés Gerard Depardieu hasta que apareció en el 2014 la autobiografía de este último, confesando que en sus años mozos había sido un “chapero” más y  no de los más caros.

DEPARDIEU 8Vladimir Putin y Gérard Depardieu,  Soci, 5. 01. 2013

El trasfondo de la historia es político : el principio fundamental de la política – y del poder, también – de Kadirov es su servilismo ante el presidente ruso, Vladímir Putin. Así que cuándo éste concedió a Depardieu la ciudadanía rusa (2013) para librarle de las muy capitalistas pretensiones recaudatorias del Fisco francés, Kadirov vio la oportunidad de hacer méritos ante Putin y no sólo le acogió a Depardieu en su país con los brazos abiertos, sino que le proclamó ciudadano de honor de Chechenia y le financió el rodaje de una película – “Victor” – cuya trama se situaba en Chechenia, aludía a la propia familia de Kadirov y que según los occidentales que la han visto, incita más a las carcajada desbocada que a la emoción.

DEPARDIEU 4Ramzan Kadirov y  Gérard Depardieu

Para desgracia de Kadirov, poco después del estreno de “Víctor” apareció en las librerías la autobiografía de Depardieu confesando su “homosexualidad de pago” de sus años mozos y si bien en Chechenia no se ha vuelto a ver ni oír nada más acerca de Depardieu o de “Victor”, el patinazo fue comentado en todos los rincones del Cáucaso.

Claro que, eso sí, sin ninguna consecuencia política o periodística para Kadirov… que para algo ha de servir el poder en el Cáucaso…

DEPARDIEU 5

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU