KOSOVO : GHERILA, AFARĂ !/KOSOVO : ¡ GUERRILLA, FUERA !

K 1

KOSOVO : GHERILA, AFARĂ !

Kosovo și-a obținut independența (în 2008) datorită, în mare parte, gherilei albaneze, deoarece aceasta a luptat cu arme împotriva Iugoslaviei lui Milosevic, în 1999, iar mai târziu a reușit (cu ajutorul NATO) să scoată trupele sârbești din Kosovo. Însă, în ziua de azi, nu prea mai sunt kosovari care să-i mai vrea pe vechii luptători de gherilă în guvernul de la Pristina.

Dar, dacă diferitele gherile albaneze – albaneze, deoarece această etnie este majoritară acum în Kosovo – au fost în fruntea răscoalei, în schimb, în rândurile primelor guverne kosovare au avut un rol trist. Atât Hashim Thaçi, lider al UÇK („Armata de Eliberare din Kosovo”), cât și Ramush Haradinaj, conducător al altei gherile importante, i-au decepționat profund pe cei care și-au pus mari speranțe în ei.

Thaçi, în fruntea primului cabinet (cu toate că acum este președintele țării, până în 2021), și Haradinaj – ca președinte, în vremea aceea – au administrat Kosovo ca și cum ar fi fost o pradă de împărțit între ei și partizanii lor. Țara a tot decăzut sub despotismul foștilor combatanți din gherilă. Din luna octombrie a anului trecut a obținut o majoritate relativă „Vëtevendosje” („Autodeterminare”), partidul condus de fostul șef al rebeliunii studențești, Albin Kurti.

K 3

Albin Kurti  și Isa Mustafa

A-i da jos pe Thaçi și Haradinaj însemna rezolvarea problemei numai pe jumătate. Cealaltă jumătate – formarea guvernului – nu s-a putut rezolva până acum… și este puțin probabil să se rezolve în decursul celor două luni prevăzute de Constituție pentru investirea guvernului de la prima întrunire  a noului Parlament, care a avut loc pe data de 24 decembrie. Și aceasta, deoarece, în noul Parlament nu se poate forma o majoritate fără partidul „Liga Democratică”, pe care îl conduce Isa Mustafa. Între acesta și Kurti se ridică o infinitate de egolatrii și ambiții de putere, care au rezistat oricărui raționament și pragmatism. Încleștarea dintre acești doi politicieni amintește prea mult de preocupările prădătoare din era guvernelor dominate de gherile.

K 4

Isa Mustafa și  Albin Kurti

Cu toate că Mustafa și Kurti sunt de acord, în principiu, ca viitoarea legislatură să îl aibă pe Mustafa ca președinte, iar Kurti să obțină, în schimb, un minister în plus față de „Liga Democratică”, pactul în acest sens nu s-a semnat, deoarece, la fel ca într-un troc între delincvenți, amândoi vor banii înainte de livrare. Kurti vrea să i se dea deja în mod oficial ministerul de interne –„… pentru a lupta temeinic împotriva corupției…”, după cum afirmă el – iar Mustafa, să i se confirme, de pe acum, președinția din 2021, înainte de distribuirea portofoliilor în noul guvern.

Dacă aceasta este încrederea reciprocă pe care urmează să se reconstruiască Kosovo post Thaçi…. vai de Kosovo !

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

KOSOVO : ¡ GUERRILLA, FUERA !

K 2

La independencia de Kosovo (2008) ha sido en grandísima parte mérito de la guerrilla albanesa, ya que ella se alzó en armas contra la Yugoslavia de Milosevic, en 1999, y ella consiguió posteriormente (con la ayuda de la OTAN) que las tropas serbias salieran de Kosovo. Pero, hoy en día, apenas quedan kosovares que quieran en el Gobierno de Pristina a los antiguos guerrilleros.

Pero si las distintas guerrillas albanesas – albanesas, porque esta etnia predomina actualmente en Kosovo – fueron punteras en la sublevación y el terror, en las filas de los primeros Gobiernos kosovares hicieron un triste papel. Tanto Hashim Thaçi, líder del UÇK (“Ejército de Liberación de Kosovo”) como Ramush Haradinaj, dirigente de otra guerrilla principal, defraudaron profundamente las esperanzas puestas en ellos.

Thaçi, al frente del primer Gabinete (aunque actualmente es el presidente del país hasta el 2021), y Haradinaj- como presidente – administraron Kosovo como si fuera un botín a repartirse entre ellos y sus secuaces del alzamiento. El país ha ido decayendo constantemente bajo la férula de los exguerrilleros y en las pasadas elecciones de octubre se erigió como fuerza relativamente mayoritaria “Vëtevendosje” (“Autodeterminación”), el partido encabezado por el antiguo jefe de la rebelión estudiantil, Albin Kurti.

K 6

Isa Mustafa y Albin Kurti

Claro que echar a Thaçi y Haradinaj era resolver la mitad del problema. La otra mitad – formar Gobierno – no se ha podido solventar hasta ahora… y falta el canto de un duro para que no se resuelva en los dos meses que da la Constitución de plazo para jurar Gabinete desde la primera reunión del nuevo Parlamento, que fue el 24 de diciembre.  Porque en la nueva Asamblea no se puede formar mayoría alguna sin el partido “Liga Democrática”, que dirige Isa Mustafá. Y entre este y Kurti se alza un sinfín de egolatrías y ambiciones de poder que han resistido a todo razonamiento y pragmatismo. La pugna de estos dos políticos recuerda demasiado los planteamientos depredadores de la era de los Gobiernos guerrilleros.

K 5

Isa Mustafa y Albin Kurti

Así, si bien Mustafá y Kurti están en principio de acuerdo en que la próxima legislatura tenga a Mustafá de Presidente y que Kurti, a cambio, obtenga un ministerio más que la “Liga Democrática”, el pacto correspondiente no se ha firmado porque al igual que en un cambalache de facinerosos, ambos exigen el pago antes de la entrega. Kurti quiere que se le conceda ya oficialmente el ministerio de Interior -”… para llevar a cabo un lucha a fondo contra la corrupción…”, según él – y Mustafá que se le confirme oficialmente desde ahora ya la presidencia del 2021, antes del reparto de cargos en el nuevo Gobierno.

Y si esta es la confianza mutua sobre la que se ha de reconstruir el Kosovo post Thaçi…. ¡ pobre Kosovo !

K 7

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU