ZURICH: INDIGESTIE DE MAURI/ZURICH: INDIGESTIÓN DE MOROS

M 1

ZURICH: INDIGESTIE DE MAURI

În țările de limbă germană, o bezea acoperită cu ciocolată se numește de foarte mult timp „cap de maur”. În localitățile unde se vorbește germana, dar nu și în Zürich, începând din acest an, „capul de maur” dă mari bătăi de cap… municipalităților.

Problema – care se pune, de fapt, mai ales în împrejurimile orașului Niederdorf – este locală, dar ea ilustrează puternic una dintre isteriile actuale: o hipersensibilitate bolnăvicioasă. În Niederdorf există, de două secole încoace, un edificiu cu numele „Casa dansului maur”; la subsol funcționează, de 40 de ani, o cofetărie numită „Capul de maur”. Ori, în aceste două secole și nici în ultimii 40 de ani, nimeni din localitate n-a găsit la aceste două denumiri nimic jignitor.

M 2

Dar anul acesta, Primăria  a făcut un „casus belli” din această temă. La sfârșitul anului expiră autorizația de funcționare a cofetăriei şi acest lucru a trezit la consilierii municipali o pudoare foarte actuală în materie de denumiri. Nu se va reînnoi dulcea autorizație dacă noul concesionar nu-i schimbă numele afacerii sale, deoarece – cred și afirmă edilii – numele acesta poate răni susceptibilitățile magrebienilor și, evental, până și pe cea a unor oameni de culoare.

Mini furtuna într-un pahar cu apă – s-ar spune, mai degrabă, într-o cafea cu frișcă – nu numai că este o  aiureală în tradiționala cumpătare helvetică, dar și o  precipitare cronologică a ceea ce este „politic corect”. Căci agitația (și râsetele) s-au stârnit acum, cu nouă luni înainte de a se pune cu adevărat problema, când va expira autorizația… și, până acum, nimeni nu s-a plâns în Niederdorf de numele cofetăriei, nici de cel al casei, nici de cel al bezelei care face deliciile copiilor și ale pofticioșilor.

Ori, această inițiativă politic foarte corectă se pare că n-a promovat niciun edil la poziția de primar, nici la cea de „personalitate a anului” sau de „ilustru om al conviețuirii”: acest ultim titlu nu există încă, dar dați-le răgaz edililor din Niededorf….

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

ZURICH: INDIGESTIÓN DE MOROS

M 3

En los países de habla alemana, un merengue recubierto de chocolate se llama desde tiempo ha “cabeza de moro”. En las localidades germano parlantes, menos en Zúrich; desde este año allá la “cabeza de moro” es un quebradero de cabeza… municipal.

El problema – que en realidad se plantea en las inmediaciones de la ciudad, en Niederdorf – es sumamente local, pero escenifica magníficamente una de las histerias actuales: la hipersensibilidad enfermiza. Y es que en Niederdorf existe, desde hace dos siglos, un edificio conocido desde que se edificó como “La casa del baile moro” y en sus bajos funciona, desde hace 40 años, una cafetería llamada “La cabeza de moro”. Y en estos dos siglos ni en los últimos 40 años nadie en la localidad ha encontrado nada vituperable en los dos nombres.

Pero este año el Ayuntamiento, sí, ha hecho un “casus belli” del tema. Y es que a finales de este año caduca la licencia municipal de la cafetería, lo cual ha despertado en los regidores un pudor nominal muy de los tiempos actuales. No se quiere renovar la dulce licencia si el nuevo concesionario no cambia el nombre de la empresa, porque – piensan y dicen los munícipes – ese nombre puede herir las susceptibilidades de magrebíes y, eventualmente, hasta de otra gente de color.

M 4

La mini tormenta en un vaso de agua – bueno, sería mejor decir en un café con nata – no sólo es un desmadre de la tradicional sensatez helvética, sino también una precipitación  cronológica de lo “políticamente correcto”. Porque el revuelo (y las risas) surgen ahora, a casi nueve meses del planteamiento real del caso, que es cuando expira la licencia… y hasta la fecha nadie se ha quejado en Niederdorf del nombre de la cafetería, ni del de la casa ni tampoco del del tipo de merengue que hace las delicias de críos y golosos.

Para más inri, la políticamente correctísima iniciativa no parece que haya promovido a ningún edil a candidato de alcalde, ni a “personalidad del año” o siquiera a “prohombre de la convivencia”: Este último título no existe aún, pero dadles tiempo a los ediles de Niededorf….

M 5

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU