DANEMARCA: STÂNGA CU FUSTĂ/DINAMARCA: LA IZQUIERDA CON FALDAS

DANEMARCA 2.gif

DANEMARCA: STÂNGA CU FUSTĂ

Câștigăroarea ultimelor alegeri din Danemarca – Mette Frederiksen, de 41 de ani – va fi, în mod sigur, șefa guvernului, devenind astfel cea mai tânără persoană care ocupă această poziție în țară, de la cel de al Doilea Război Mondial încoace.

De asemenea, va fi cea de a doua femeie care ocupă cea mai înaltă funcție politică în Danemarca, și a ajuns să fie considerată un fel de Ioana d’Arc a social-democrației daneze, deoarece victoria sa în alegeri a reînviat un partid care părea să nu-i mai intereze deloc pe danezi, încă din 2015.

Dar, lui Mette Frederiksen nu-i va fi ușor să formeze o coaliție parlamentară. În mare parte, deoarece formula politică cu care a învins la urne e un neverosimil amestec de progresism ideologic și fermitate reacționară. Programul său împletește idei sociale aproape extremiste, cu un naționalism atât de apropiat de xenofobie, încât îi întrece pe franțuzoaica Le Pen și pe ungurul Orban.

Dacă e să ne gândim doar la problematica politică a Danemarcei, formula lui Mette ar putea fi “impusă de împrejurări”. Însă, dacă ne uităm la biografia acestei doamne, care vine dintr-un cartier muncitoresc al orașului Aalborg (situat în nordul țării), vedem că există și alte interpretări. Prima dintre ele este că personalitatea noii eroine social-democrate este conflictivă și complicată.

Conflictivă, deoarece ar putea fi o consecință a îndelungatei sale cariere politice – a intrat în rândul tineretului socialist la 15 ani, iar la 24, deja era deputată în Parlamentul național -, o carieră care presupune în mod obligatoriu un psihic ambițios, dominant. Astfel, cu toate că predecesoarea sa la șefia guvernului – Helle Thorning-Schmidt, tot o social-democrată – nu a ezitat să-i facă un loc în cabinetul ei (a avut, pe rând, portofoliile muncii și justiției), conviețuirea politică și personală între ele, în legislatura 2011/2015, a fost cumplit de tensionată, vecină cu animozitatea.

Mette Frederiksen 1Mette Frederiksen

Helle Thorning-SchmidtHelle Thorning-Schmidt

Dar, și în viața personală, Mette Frederiksen este o persoană difcilă, cu concepții complicate. A avut o căsnicie care s-a desfăcut (din care au rezultat doi copii), o relație sentimentală liberă cu un fotograf și un plan de studii puțin cam ciudat: la universitate, a studiat Științe Sociale și Africane.

Dacă privim aceste studii în lumina programului politic cu care Mette Frederiksen a convins majoritatea (relativă) a danezilor, și concluzia e surprinzătoare: adoptarea unei viziuni de stânga de solidaritate în societate nu a împiedicat-o să fie mai mult decât îndărătnică în aplicarea în practică a acestei viziuni, când a fost vorba despre imigranți, fugari și exilați, care au vrut să se stabilească în Danemarca.

Mette Frederiksen 3Mette Frederiksen

Autorul articolului: Valentín Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

DINAMARCA: LA IZQUIERDA CON FALDAS

DANEMARCA

La ganadora de los últimos comicios daneses – Mette Frederiksen, de 41 años – será seguramente la próxima jefa de Gobierno y con ello, la persona más joven en ocupar ese cargo en el país, desde la II Guerra Mundial.

También será la 2ª mujer en alzarse con la jefatura política de Dinamarca y es ya algo así como la Juana de Arco de la socialdemocracia danesa, puesto que su victoria electoral ha resucitado un partido que parecía haber perdido todo atractivo para los daneses, desde el 2015.

Pero, Mette Frederiksen no lo tiene fácil para formar coalición parlamentaria. En gran parte, porque la fórmula política con que ha triunfado en las urnas es una inverosímil mezcla de progresismo ideológico y ultranza reaccionaria. Su programa aúna ideas sociales casi extremistas, con un programa nacionalista tan cercano a la xenofobia, que deja en este campo con un palmo de narices a la francesa Le Pen y al magyar Orban.

Si uno pensara solo en la problemática política danesa, la fórmula de Mette podría parecer “obligada por las circunstancias”. Pero, una mirada a la biografía de esta mujer, oriunda de un barrio obrero de Aalborg (Norte de Dinamarca) da pie también a otras interpretaciones. La primera de todas, que la personalidad de la nueva heroína socialdemócrata es conflictiva y complicada.

Lo de conflictiva podría ser consecuencia de su larga carrera política – ingresó en las juventudes socialistas a los 15 años y a los 24 ya era diputada en el Parlamento nacional -, una carrera que conlleva forzosamente una psique ambiciosa, dominante. Así, si bien su antecesora en la jefatura del Gobierno – la también socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt – no dudó en incorporarla a su Gabinete (tuvo, sucesivamente, las carteras de Trabajo y Justicia), la convivencia política y personal de las dos mujeres durante la legislatura del 2011/2015 fue la mar de tensa, rozando la animosidad.

Mette Frederiksen 2Mette Frederiksen

Helle Thorning-Schmidt 2Helle Thorning-Schmidt

Pero, en su vida personal, Mette Frederiksen también resulta ser una persona difícil y de conceptos complicados. Tiene en su haber un matrimonio disuelto (del que surgieron 2 hijos), una relación sentimental libre con un fotógrafo y un plan de estudios un tanto sorprendente: En la universidad, cursó Ciencias Sociales y Africanidades.

Y si se miran esos estudios a la luz del programa político con que Mette Frederiksen ha convencido a la mayoría (relativa) de los daneses, la conclusión también es sorprendente: el adoptar una visión muy de izquierdas de la solidaridad en la sociedad no le ha impedido ser, al mismo tiempo, más que reacia a aplicar esa visión a los inmigrantes, fugitivos y exiliados que pretenden recalar en Dinamarca.

Valentín Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com   y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU