MAGNATUL NECUNOSCUT DIN RĂSĂRIT/EL DESCONOCIDO MAGNATE DEL ESTE

DK 3Daniel Kretinsky

MAGNATUL NECUNOSCUT DIN RĂSĂRIT

Prin părțile noastre, sonoritățile numelui său nu dau bine – Daniel Kretinsky, de 44 de ani -, însă, în Cehia sa natală, răsună cu rezonanțe de cuceritor; de cuceritor bogat (are o avere de vreo trei miliarde de €, adunată în mai puțin de 30 de ani) cu o minte care nu e deloc cretină.

De fapt, istoria avântului întreprinzător al lui Kretinsky este originală până la provocare. Studiile sale (la Universitatea din Brno) sunt juridice și nu economice; familia sa nu a avut nimic cu vreo întreprindere: tatăl său este profesor, iar mama,judecătoare. Și baza ascensiunii sale în lumea afacerilor este o materie primă total discreditată de politicienii cu pasiuni ecologiste: cărbunele.

Acest lucru l-a descoperit tânărul jurist la sfârșitul anilor 90 în întreprinderea în care lucra: J&T, și care se ocupa, în principal, cu privatizarea sectorului energetic din Cehia. Din strategia pe care o avea J&T a învățat Kretinsky secretele afacerilor din acest sector și, în plus, a intrat în legătură cu Patrik Tkac – principalul său asociat actual – și cu Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia, două eminențe cenușii care au transformat J&T în holdingul energetic EPH. Grație talentelor acestor trei oameni, EPH este, în prezent, cel mai mare consorțiu energetic din Europa centrală și orientală, cu o amplă rețea de centrale electrice, conducte petrolifere și mine de cărbuni în Slovacia; cifra de afaceri a acestui consorțiu – care are 25.00 de angajați – a fost, anul trecut, de 7 miliarde de €.

Specializarea lui Kretinsky și Tkac în rentabilizarea centralelor electrice pe bază de cărbune a făcut ca EPH să posede centrale și în Suedia, Marea Britanie, Franța și Germania. Să semnalăm că, în timp ce întreprinderea suedeză Vattenfall era convinsă că a făcut o mare afacere vânzându-și minele de lignit și centralele termo-electrice Germaniei de Răsărit (Lausitz),  cumpărătorul EPH – împreună cu filiala sa germană Leag – este, la ora actuală, cel mai mare producător de electricitate din Germania de Răsărit.

Personalitatea deloc convențională a lui Kretinsky l-a făcut să-și ducă expansiunea economică prin Europa în paralel cu o mare tenacitate de a evita orice popularitate. Astfel că, nu prea se vorbește despre el în presă, cu toate că este președinte și co-fondator al clubului de fotbal „Sparta” din Praga, co-proprietar (împreună cu Tkac) a unuia dintre cele mai mari grupuri de presă din Cehia, este noul proprietar al revistelor franceze „Elle” și „Marianne”, iar, recent, a achiziționat un important pachet de acțiuni ale cotidianului „Le Monde”.

Lucrurile acestea se știu, dar presa europeană nu prea vorbește despre ele. Și nici în Cehia nu apare, printre știrile despre persoane celebre, vreo bârfă despre relația sa amoroasă cu Anna Kellnerova, marea figură hipică din țară, care este tocmai…fiica lui Petr Kellner!

AKAnna Kellnerova

Autorul articolului: Valentín Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

AK 3Daniel Kretinsky și Anna Kellnerova

EL DESCONOCIDO MAGNATE DEL ESTE

DK 2Daniel Kretinsky

Su nombre suena mal en nuestras latitudes – Daniel Kretinsky, de 44 años -, pero, en su Chequia natal, retumba con resonancias de conquistador; de conquistador económico (posee una fortuna lindante los 3.000 millones de €, amasada en menos de 30 años) con una mente que es todo lo contrario de la de un cretino.

En realidad, la historia del auge empresarial de Kretinsky es original hasta la provocación. Para empezar, sus estudios (universidad de Brno) son jurídicos y no económicos; y su entorno familiar dista muchísimo del empresariado: el padre es profesor y la madre, jueza. Y la base de su ascenso en el mundo de los negocios se lo debe Kretinsky ante todo a una materia prima totalmente desacreditada por los políticos de pasiones ecologistas: el carbón.

DK 1Daniel Kretinsky

Esto lo descubrió el joven jurista a finales de los 90 en la empresa J&T, donde prestaba sus servicios, dedicada mayormente a la privatización del sector energético de Chequia. De la estrategia de J&T aprendió las claves del negocio de este sector y, además, entró en contacto con Patrik Tkac – su principal socio hoy en día – y Petr Kellner, el hombre más rico de Chequia, dos eminencias grises de la transformación de J&T en el holding energético EPH. Gracias a los talentos de estos tres hombres, EPH es, en la actualidad, el mayor consorcio energético de Europa Centro oriental, con una amplia red de centrales eléctrica, oleoductos y minas de carbón en Eslovaquia; el volumen de facturación de consorcios – que emplea a 25.00 personas – fue, el año pasado, de 7.000 millones de €.

La especialización de Kretinsky y Tkac en la rentabilización de las centrales eléctricas basadas en el carbón ha llevado a EPH a tener también centrales en Suecia, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Hay que señalar que mientras la empresa sueca Vattenfall creyó haber hecho un gran negocio vendiendo sus minas de lignito y las centrales alimentadas con este carbón en Alemania del Este (Lausitz), la compradora EPH – juntamente con su filial alemana Leag – se ha erigido, actualmente, en el mayor productor de electricidad de Alemania Oriental.

La nada convencional personalidad de Kretinsky le ha llevado a combinar su expansión económica por Europa a la par con un empeño exagerado de evitar la popularidad. Así, apenas se habla de él en la Prensa, a pesar de ser el presidente y cofundador del club de futbol “Sparta” de Praga, de ser copropietario (con Tkac) de uno de los mayores grupos periodísticos checos, el nuevo propietario de las revistas francesas “Elle” y “Marianne” y haber adquirido, recientemente, un importante paquete de acciones del diario parisiense “Le Monde”.

Todo esto se sabe, pero, apenas se explica en la Prensa europea. Y en la propia Chequia no salen ni siquiera comidillas en la Prensa del corazón sobre sus amoríos con Anna Kellnerova, gran figura de la hípica del país…¡e hija de Petr Kellner!

AK 2Anna Kellnerova

Valentín Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU