OMUL PĂCII DIN CORNUL AFRICII/EL HOMBRE DE LA PAZ EN EL CUERNO DE ÁFRICA

A 2Abiy Ahmed Ali

OMUL PĂCII DIN CORNUL AFRICII

Abiy Ahmed Ali, șeful guvernului etiopian, este noul laureat al Premiului Nobel pentru Pace. De puține ori câștigătorul acestei distincții a făcut atâta onoare titlului, ca acest om de 42 de ani, de etnie oromo: de când conduce destinele Etiopiei – cu 108 milioane de suflete, cel de al doilea stat din Africa ca număr de locuitori -, el a adus pacea în Cornul Africii și a potolit conflictele dintre țara sa și Eritrea, Somalia, și a îmbunătățit conviețuirea din propria sa țară.

Abiy Ahmed este cel de al doilea african distins cu Nobelul pentru pace, însă, nu premiul este cel mai notabil lucru din viața sa. Faptul că a pus capăt conflictelor de frontieră, care, de-a lungul unor decenii, a costat viața a zeci de mii de oameni este o realizare impresionantă. Dar, este o realizare și mai mare faptul că fără zăngănit de săbii și fără vărsare de sânge stârpește corupția în țară, că a amnistiat mii de deținuți politici, a promovat femeile (jumătate din cabinetul său sunt femei, plus președinta țării), deschiderea sa politică a ajuns până la a-l numi președinte al Comisiei electorale pe fostul lider al opoziției. Și toate acestea, din sânul unui partid–FRDPE (Frontul Revoluționar Democratic al Popoarelor Etiopiene) – care, din 1991, domină, în Etiopia, cu mână de fier!

A 3Abiy Ahmed Ali

Aceste puține jaloane politice se mărginesc cu extraordinarul, dar, poate lucrul cel mai surprinzător din biografia lui Abiy Ahmed este faptul că acest om care promovează pașnic o revoluție social-politică fără precedent pe continentul negru are o carieră anodină demnă de un „aparatcik” din URSS din anii 40. Fiul unui musulman și al unei creștine convertite, Abiy Ahmed se înrolează în Armată, doi ani după înlăturarea dictatorului Mengistu Haile Mariam (în 1991), unde învață – pe lângă artele militare – tehnologia calculatoarelor, tehnici de încriptare (în Africa de Sud) și o cunoaște pe actuala sa soție, Tayajev, de etnie amhară. La Londra, a studiat tehnici de conducere, și-a luat licența în Științe Economice la Addis Abeba, unde a făcut și un doctorat în Filosofie.

A 5

Toate aceste sunt într-adevăr neobișnuite la un conducător revoluționar, chiar la un conducător al unei revoluții fără vărsare de sânge. Ceea ce nu este neobișnuit în viața lui Abiy Ahmed este anturajul său. Dacă el se străduiește să aducă pacea și să reformeze societatea etiopiană, o mare parte din Etiopia nu-l vede cu ochi buni. Cei care își pierd privilegiile și protagoniștii cârdășiilor pe care îi combate actualul șef al guvernului sunt porniți rău împotriva lui. Nu numai că se luptă cu el pe plan politic, dar recurg și la calea crimei și teroarei, pentru a scăpa de reforme și de reformator. Dovadă în acest sens este atentatul nereușit din luna iunie a anului trecut, când, cineva a lansat o grenadă împotriva lui Abiy Ahmed, în timpul unei ceremonii publice. Șeful guvernului a scăpat teafăr, deoarece teroristul a fost un incompetent, iar grenada a căzut la 17 metri distanță de locul unde se afla Abiy Ahmed, însă, în atentat, au murit 2 persoane și au fost rănite alte 165.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

A 8

EL HOMBRE DE LA PAZ EN EL CUERNO DE ÁFRICA

A 1Abiy Ahmed Ali

Abiy Ahmed Ali, jefe del Gobierno etíope, es el nuevo Premio Nobel de la Paz. Y pocas veces el ganador de ese galardón ha hecho tanto honor al título como este oromo de 42 años: desde que rige los destinos de Etiopía – con 108 millones de habitantes, el 2º Estado más poblado de África -, él ha traído la paz al Cuerno de África y ha aplacado los conflictos de su país con Eritrea, Somalia, amén de renovar para mejor la convivencia en su propia patria.

Abiy Ahmed es el segundo africano que gana ese Nobel, pero, el premio no es ni con mucho lo más notable de su vida. El que haya puesto fin a conflictos fronterizos que a lo largo de decenios costó la vida a decenas de miles de hombres es un logro impresionante. Pero aún lo es más que sin tintinear de sables ni derramamientos de sangre está reprimiendo la corrupción en el país, ha amnistiado a miles de presos políticos, ha promovido a las mujeres (la mitad de su Gabinete y la presidente del país son mujeres) y su aperturismo político ha llegado al extremo de nombrar presidente de la comisión electoral al ex líder de la oposición. ¡Y todo esto desde el seno de un partido – el FRDPE (Frente Revolucionario Democrático de los Pueblos Etíopes) – que domina desde 1991 con mano de hierro Etiopía!

A 6

Esos pocos hitos políticos lindan lo extraordinario, pero quizá lo más sorprendente en la biografía de Abiy Ahmed es que la carrera de ese hombre que promueve pacíficamente una revolución sociopolítica sin precedentes en el Continente Negro es de un anodino digno de un” aparatchik” de la URSS de los años 40. Hijo de un musulmán y una cristiana conversa, Abiy se alista en el Ejército a los dos años del derrocamiento del dictador Mengistu Haile Mariam (1991) donde aprende – además de las artes militares – tecnología de ordenadores, técnicas de encriptado (en África del Sur) y conoce a su actual esposa, Tayajev, de etnia amhara. En Londres estudió técnicas de liderazgo, se licenció en Económicas en Addis Abeba donde también se doctoró en Filosofía.

A 7

Todo esto es realmente insólito en un dirigente revolucionario, incluso un dirigente de una revolución incruenta. Lo que no es insólito en la vida de Abiy Ahmed es su entorno. Si él quiere traer la paz y reformar su sociedad, buena parte de Etiopía lo ve con malos ojos. Los perdedores de privilegios y los protagonistas de los contubernios que combate el actual jefe de Gobierno se la tienen jurada. Y no solo le combaten políticamente, también tiran por el habitual camino del crimen y el terror para librarse de las reformas y el reformador. Prueba fehaciente de ello es el frustrado atentado del mes de junio del año pasado, cuando alguien lanzó una granada de mano contra Abiy Ahmed en el transcurso de un acto público. El jefe de Gobierno salió ileso, porque el terrorista era un incompetente y la granada cayó a 17 metros del lugar donde estaba Abiy Ahmed, pero en el atentado murieron 2 personas y resultaron heridas 165 más.

A 4

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU