MARIHUANA ALBANEZĂ/MARIHUANA ALBANESA

ALBANIA CANNABIS 1

MARIHUANA ALBANEZĂ

Cea mai mare parte din marihuana care se consumă în Europa Occidentală și Centrală, precum și mafia care controlează piața sunt albaneze.
Aceasta se datorează faptului că Albania oferă condiții ideale pentru acest gen de activitate: clima și solul sunt foarte bune; politicienii și polițiștii albanezi sunt corupți până în măduva oaselor; sărăcia e lucie, iar apropierea de Uniunea Europeană face ca transportul și distribuirea drogului să se poată efectua ușor și ieftin. Conform unor calcule ale  poliției italiene, în anul 2016, producția albaneză de marihuana a depășit cu mult o mie de tone.

CAPTURA CANNABIS 1
Pentru specialiștii în combaterea traficului cu droguri, sărăcia din țara producătoare este cel mai important dintre factorii cadrului botanic care determină cultivarea plantelor pentru droguri. Albania a fost, mulți ani, cea mai săracă țară din Europa (acum, este Moldova), dar, nivelul de viață și dotarea de care dispune sunt deplorabile. În zonele cele mai sărace ale țării, domnește șomajul, iar cei care muncesc cinstit nu reușesc să câștige mai mult de 3 € pe zi. Poliția de frontieră și de vamă nu dispune de elicoptere pentru a lupta împotriva traficanților de droguri.

ALBANIA CANNABIS 4
Acest lucru este esențial, deoarece „latifundiarii drogurilor” cultivă cannabis în pădurile cele mai sălbatice din țară, unde condițiile climatice sunt cele mai bune (multă apă și soare timp de 10 luni pe an), iar potecile nu pot fi străbătute de vehicule, doar pe jos sau pe catâri. Sunt rarisime cazurile în care poliția ajunge la plantații înaintea țăranilor.

LAZARAT 2Lazarat, orașul cannabisului, 150 km la sud de Tirana

Dacă autoritățile albaneze ar dispune de elicoptere, lupta pentru a distruge aceste plantații s-ar simplifica, iar eficiența ei ar crește enorm. Nu numai că agenții ar ajunge pe calea aerului într-o clipită la plantațiile descoperite, dar acțiunea însăși de a descoperi culturile de cannabis în păduri și pământuri necultivate ar fi deosebit de ușoară: lanurile de cannabis sunt mult mai închise la culoare decât restul vegetației, iar, de sus, din aer, acestea se disting imediat.
Lupta împotriva traficului de droguri ar fi mult mai ușoară dacă politicienii și polițiștii albanezi nu ar fi atât de corupți. De la prăbușirea comunismului și până în anul 2013 – când Uniunea Europeană a cerut Tiranei să lupte energic împotriva acestei tare sociale – partidele politice se finanțau, fără jenă, din donațiile „baronilor marihuanei”, și, chiar și acum, la nivel local și provincial, corupția continuă. Corupția a ajuns să fie atât de generalizată, încât, șeful guvernului actual – Edi Rama – a decretat, de curând, înlocuirea tuturor directorilor generali din poliție, în toate cele douăsprezece provincii ale țării.

LAZARAT 1Razie a poliției în Lazarat, orașul cannabisului, Albania

Măsura aceasta este mai degrabă spectaculoasă decât eficientă, deoarece, după cum semnalează autoritățile comunitare, profitul și amploarea afacerii cu marihuana i-au potențat atât de mult pe traficanții de droguri albanezi, încât aceștia au ajuns să fie, în ziua de azi, un factor important în marea delincvență din Uniunea Europeană.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 ***

ALBANIA HARTA 1

MARIHUANA ALBANESA

La mayor parte de la marihuana que se consume en Europa Occidental y Central y las mafias que controlan este mercado son albanesas.
Esto se debe a que Albania ofrece las condiciones ideales para tal narcotráfico: clima y suelo son óptimos; políticos y policías albaneses son sumamente corruptos; la pobreza es extrema y la proximidad a la Unión Europea hace el transporte y la distribución de la droga muy fácil y barata. La policía italiana calcula que, en el 2016, la producción albanesa de marihuana superó de largo las mil toneladas de droga.

ALBANIA CANNABIS 2Plantación de cannabis en Albania

LAZARAT 3Lazarat – la ciudad del cannabis, Albania

Para los especialistas en la lucha contra el narcotráfico, la pobreza del país productor es el más importante de los factores dentro del marco botánico de la posibilidad de cultivo. Albania fue durante muchos años la nación más pobre de Europa (ahora lo es Moldavia), pero su nivel de vida y equipamiento siguen siendo deplorables. En las zonas más depauperadas del país impera el paro y mucha gente no gana honradamente más allá de los 3 € diarios ( unos 400 lek ) y la policía aduanera y de fronteras no dispone de helicópteros para luchar contra los narcotraficantes.
Y esto último es esencial porque los “latifundistas de la droga” imponen el cultivo de las matas de cannabis en los bosques más agrestes del país, donde las condiciones climáticas son óptimas (mucha agua e insolación durante 10 meses al año) y la mayoría de los caminos sólo son aptos para caballerías y peatones. Rara vez llegan los agentes antes que los campesinos a las plantaciones.

ALBANIA CANNABIS 3
Si las autoridades albanesas tuviesen helicópteros la lucha contra estas plantaciones se simplificaría y su eficacia crecería enormemente. No sólo llegarían los agentes por vía aérea en un santiamén a las plantaciones detectadas, sino que localizar las matas plantadas en bosques y eriales sería irrisoriamente fácil: las matas de cannabis son mucho más oscuras que el resto de la vegetación y desde el aire serían detectadas enseguida.
La lucha contra el narcotráfico sería muy fácil si políticos y policías albaneses no fueran tan corruptos. Desde la caída del comunismo y hasta el año 2013 – cuando la Unión Europea exigió a Tirana una lucha enérgica contra esta lacra social – los partidos políticos se financiaban con descaro con los donativos de los “barones de la marihuana” y aún hoy en día, a nivel local y provincial, prosigue la corruptela. Esta ha llegado a ser tan generalizada que el actual jefe de Gobierno – Edi Rama – decretó, hace poco, el relevo de todos los directores generales de policía en las doce provincias de la República.

Edi Rama, jefe del gobierno albanésEdi Rama, jefe del gobierno albanés

La medida es más espectacular que efectiva, según las autoridades comunitarias, porque los beneficios y la extensión del negocio de la marihuana ha potenciado tanto a los narcotraficantes albaneses que éstos constituyen, hoy en día, ya un importante factor en la gran delincuencia de la Unión Europea.

Fajos de billetes eurosFajos de billetes euros

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU