ROMÂNIA: CANIBALISM POLITIC/RUMANIA: CANIBALISMO POLÍTICO

DRAGNEA 2Liviu Dragnea, președintele PSD

ROMÂNIA: CANIBALISM POLITIC

Se pare că România a atins nivelul „mai mult nu se mai poate” al canibalismului politic, atunci când partidul majoritar  – PSD – și-a doborât, în decursul a numai unui an, doi prim-ministri din propriile sale rânduri.

De fapt, este mai mult decât canibalism, este corupție politică. Sau și mai exact, este vorba despre un „conducător” postcomunist. Din orice punct s-ar privi, istoria acestei ciudățenii parlamentare românești are mereu unul și același protagonist: Liviu Dragnea, președintele PSD, și deputat împiedicat temporar să ocupe vreo funcție publică, deoarece a falsificat alegeri.

Partidul Social Democrat (PSD) este patria politică a vechii  „nomenclaturi” a ierarhiei comuniste românești și e condus cu mână de fier de Dragnea, cândva baron într-o provincie din sudul țării. Acolo, Dragnea a montat – după cum denunță autoritățile anti-corupție – o rețea condusă de oameni de paie pentru îmbogățirea sa personală, pe baza unor contracte statale subvenționate cu bani comunitari,  acordate pe sprânceană, și chiar cu vânzări de bunuri ale statului (o insulă pe Dunăre !), mult sub prețul real, uneia dintre amintitele întreprinderi.

DRAGNEA 3

Liviu Dragnea

Când PSD a câștigat cu o confortabilă majoritate alegerile legislative din 2016, Dragnea nu a putut să fie prim ministru, deoarece tribunalele tocmai  îi interziseseră să mai ocupe o funcție publică, din cauza participării sale la o fraudă electorală. Așa că, în cel mai pur stil satrapic, Dragnea a preluat frâiele politice ale țării prin intermediul unor oameni de paie: primul ministru și ceilalți miniștri. Dar, presiunile dinspre Bruxelles pentru a cerceta felul în care au fost folosite subvențiile comunitare în România i-au determinat pe șefii guvernelor să lase cale liberă investigațiilor care puneau în pericol averea și, eventual, chiar libertatea lui Dragnea.

Reacția acestuia a fost contondentă în ambele cazuri: PSD și-a dat jos proprii săi prim miniștri. Iar, săptămâna trecută s-a format cel de al treilea cabinet PSD, în alianță cu ALDE.

Rovana Plumb, vicepreședintă a PSD … a fost titulară a portofoliului Fondurilor Comunitare, în cabinetul anterior condus de Mihai Tudose.

Rovana Plumb împreună cu Sevil Shhaide, care a ocupat funcția de vice prim ministru, au fost destituite de Mihai Tudose, deoarece autoritatea anti-corupție le investiga pentru abuz de putere.  Această decizie a șefului guvernului era mult mai mult decât un simplu „mea culpa” de onestitate a echipei sale: însemna cale liberă pentru cercetarea care-l punea în pericol pe însuși Liviu Dragnea, principalul beneficiar al presupuselor abuzuri administrative ale lui Plumb și Shhaideh.

PLUMB SHHAIDEHRovana Plumb și Sevil Shhaideh

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

DRAGNEA 1Liviu Dragnea

RUMANIA: CANIBALISMO POLÍTICO

Rumania parece haber alcanzado el “no va más” del canibalismo político al haber derrocado el partido mayoritario – PSD – en un año a dos jefes de Gobierno de ese mismo partido.

En realidad, más que de canibalismo se trata de corrupción política. O, para ser más exacto, de caudillismo postcomunista. Porque, se enfoque como se enfoque, la historia de esa singularidad parlamentaria rumana tiene siempre un mismo protagonista: Liviu Dragnea, presidente del PSD, y diputado inhabilitado temporalmente para ejercer cualquier cargo público por falsificación electoral.

El PSD (Partido Socialdemócrata) es la patria política de la antigua “nomenclatura” de la jerarquía comunista rumana y está dirigido con mano de hierro por Dragnea, otrora cacique de una provincia meridional del país. Allá, Dragnea montó – según denuncian las autoridades anticorrupción – una red de empresas dirigidas por testaferros para su enriquecimiento personal a base de contratas estatales subvencionadas con dinero comunitario y otorgadas a dedo por la Administración rumana, e incluso con ventas de bienes estatales (¡ una isla en el Danubio !) muy por debajo del precio real a una de las mentadas empresas.

Cuándo el PSD ganó con holgada mayoría las legislativas del 2016, Dragnea no pudo asumir la jefatura del Gabinete porque acababa de ser inhabilitado por los tribunales a causa de su participación en un fraude electoral. Así que en el más puro estilo satrapico, Dragnea asumió las riendas políticas del país por medio de hombres de paja : el jefe del Gobierno y los demás ministros. Pero las presiones de Bruselas para investigar acerca del uso de sus subvenciones a Rumania determinó que los jefes de Gobierno dejaran abiertas a la investigación operaciones que ponían en peligro la riqueza y, eventualmente, hasta la libertad de Dragnea.

La reacción de este fue contundente en ambos casos : el PSD derrocó a sus propios primeros ministros. Y la pasada semana se formó el tercer Gabinete del PSD, aliado a dos partidos menores, bajo la presidencia de Rovana Plumb … que justamente había sido titular de la cartera de Subvenciones Comunitarias en el Gabinete anterior, presidido por Mihai Tudose.

R PLUMB 1Rovana Plumb

Plumb y la, a la sazón, vicepresidente del Gobierno, Sevil Shhaideh, fueron destituidas de sus cargos por Tudose porque la máxima autoridad anticorrupción las estaba investigando por abuso de poder. La decisión de ese jefe de Gobierno implicaba mucho más que un “mea culpa” de honradez de su equipo : la vía libre dada así a la investigación ponía en peligro al propio Liviu Dragnea, principal beneficiario de las presuntas tropelías administrativas de Plumb y Shhaideh.

S SHHAIDEHSevil Shhaideh

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU