VEȘNICUL YEMEN /YEMEN ETERNO

Ali Abdullah SalihAli Abdullah Salih

VEȘNICUL YEMEN

Asasinarea lui Ali Abdullah Salih, săptămâna trecută, în Yemen, arată, din nou și în mod trist, cât de încurcat este jocul de interese care copleșește, de secole, lumea arabă.

Motivul acestui asasinat e simplu: Salih a fost eliminat deoarece deranja pe toată lumea. Gherilele houthi l-au ucis la puțin timp după ce Salih a anunțat că părăsește tabăra tribal-iraniană, pentru a se oferi ca aliat al saudiților.

Salih, fost președinte yemenit, s-a menținut la putere timp de decenii țesând intrigi între Riad – care l-a sponsorizat, la început -, Teheran și Abu Dhabi, și stârnind în propia lui țară rivalități între triburi, adevărate puteri civice și economice din Yemen. Machiavelismele lui Salih l-au ajutat să dobândească o asemenea putere, încât a ajuns să încerce să se tutuiască cu clanul Saud.

Cu toate acestea, n-a reușit. În Riad intoleranța față de expansionismul iranian în lumea musulmană a dus la declanșarea „războaielor delegate”: Palestina, Liban, Siria și Yemen. Ambițiile și megalomaniile lui Salih au fost pedepsite de Arabia Saudită  cu o aurită înlăturare a sa , înlăturare de care fostul președinte s-a folosit – bazându-se pe averea pe care o acumulase și pe niște miliții pretoriene pe care le-a creat în timpul președinției sale– pentru a interveni în războiul civil, dar, de partea unui fost inamic: tribul houthi, sprijinit de Iran.

YEMEN 1

Așa cum se desfășoară acum, războiul civil din Yemen nu poate fi câștigat de niciuna dintre părți. Armata saudită a dovedit, până acum, că nu are capacitatea necesară; ajutoarele iraniene sunt destul de îndepărtate și indirecte pentru a fi decisive; și, colac peste pupăză, fiecare din protagoniștii războiului urmărește altceva. Astfel, Iranul vrea să șubrezească preeminența saudită în lumea musulmană; Arabia Saudită e dornică să arate o hegemonie absolută în Peninsula Arabică și să reducă influența persană în lumea islamică; Emiratele Arabe, principalul aliat al Riad-ului în Yemen, vor să obțină, în urma acestui război, un control total asupra portului Aden și asupra traficului său; triburile yemenite se străduiesc ca niciunul dintre ele să nu poată ocupa o poziție din care să domine asupra întregii țări; iar Salih… Salih ar fi vrut toate acestea la un loc.

Nu mai este nevoie să spunem că, pentru toată această încâlceală de ură, alianțe, trădări și complicate manevre politico-economice, cadrul care o găzduiește este mizeria crasă care domnește în Yemen – țara cea mai săracă din lumea arabă –, precum și învechita sa structură socială, în care, normele după care se conduce viața sunt cele tribale din Evul Mediu, iar democrația nu este decât un neologism…

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

YEMEN 2

YEMEN ETERNO

El asesinato de Ali Abdulá Salih en el Yemen la semana pasada evidencia nueva y tristemente el intrincadísimo juego de intereses que agobia el mundo árabe desde siglos.

La historia del asesinato es simple : Salih fue eliminado porque molestaba a todo el mundo. Los guerrilleros houthi le abatieron poco después de que Salih anunciara que abandonaba el bando iraní-tribal para ofrecerse de aliado a los Saud.

Salih, expresidente yemení, se había mantenido en el poder durante decenios intrigando entre Riad – que le patrocinó en un inicio -, Teherán y Abu Dhabi y azuzando en su propio país las rivalidades entre las tribus, auténtico poder cívico y económico del Yemen. Los maquiavelismos de Salih le sirvieron para acrecentar su poder hasta el extremo de intentar tratar de tú a tú al clan de los Saud.

Pero su poder no daba para tanto y en Riad la intolerancia con el expansionismo iraní en el mundo musulmán había desembocado en las “guerras delegadas” : Palestina, Líbano, Siria y el Yemen. Las ambiciones y megalomanías de Salih fueron castigadas por Arabia Saudí con un derrocamiento dorado, lo que el expresidente aprovechó para – apoyado en la fortuna acumulada y unas milicias pretorianas creadas durante su presidencia – para intervenir en la guerra civil, ahora como aliado de sus antiguos enemigos : la tribu de los houthi, apoyados  por el Irán.

YEMEN 3Mapa político de Yemen

Tal como está planteada, la guerra civil del Yemen no la puede ganar nadie. El ejército saudí no ha dado la talla hasta ahora; las ayudas iraníes son demasiado lejanas e indirectas para ser decisivas; y, para colmo, cada uno de los protagonistas de la guerra busca otra cosa. Así, Irán quiere socavar la preeminencia saudí en el mundo musulmán; Arabia Saudí pretende alardear de una hegemonía absoluta en la Península Arábiga y reducir la influencia iraní en el ámbito islámico; los Emiratos Árabes, principal aliado de Riad en el Yemen, sólo quieren sacar de esa guerra un control total sobre el puerto de Adén y su tráfico; las tribus yemenitas están empeñadas en impedir que ninguna de ellas se erija en dominador de todo el país; y Salih… Salih, lo quería todo.

No hace falta decir que el marco de este galimatías de odios, alianzas, traiciones y complicadísimas maniobras político-económicas es la crasa miseria que reina en el Yemen – la nación más pobre del mundo árabe – y su anticuadísima estructura social, en la que las normas que rigen la vida son las tribales de la Edad Media y la democracia no es más que un neologismo…

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU