VIJELIA VIENEZĂ/EL VENDAVAL VIENÉS

Sebastian KurzSebastian Kurz

VIJELIA VIENEZĂ

Câștigătorul ultimelor alegeri din Austria, Sebastian Kurz, este un copil minune în politica europeană: secretar de stat la 24 de ani; ministru federal, la 27, șeful partidului conservator ÖVP- Partidul Popular Austriac -, la 30, și șef al guvernului federal, la 31. Mai înainte, ca însărcinări mai mici: a obținut șefia organizației de tineret a ÖVP, precum și un fotoliu în Parlamentul național.

Dacă ne uităm mai bine în CV-ul său, vedem că este mai mult decât un copil minune, este un „fenomen politic”. Acest flăcău a ajuns pe cea mai de sus treaptă politică, înainte de a-și fi terminat studiile de Drept (trebuie să-și mai dea 2 examene și să-și susțină lucrarea de stat), și acest urcuș l-a făcut în mare viteză, contrazicându-se cu toată lumea. Cu toată lumea, dar nu și cu mentorul său, fostul lider al ÖVP – Michael Spindelegger -, care a avut atâta încredere în Kurz, încât nu a ezitat să-i încredințeze un potofoliu ministerial și nici să-i cedeze conducerea ÖVP.

Iar Kurz, care este exact contrariul a ceea ce înseamnă numele său de familie (în germană kurz înseamnă scurt), și-a început cariera fulgerătoare luptându-se cu toată lumea. Și-a reformat partidul, atât în structură, cât și în ideologie, a pariat înaintea tuturor celor din Olimpul politic austriac pe o atitudine împotriva avalanșei de refugiați. Încrederea nemărginită pe care o are în propia sa persoană –depășită numai de ambiția sa- l-a făcut să-și ducă o campanie electorală pentru funcția de cancelar federal atât de originală, încât dacă i-am spune heterodoxă ar suna a glumă nevinovată.

Wien-MeidlingWien-Meidling

Ceea ce surprinde cel mai mult în biografia politică a lui Kurz este că nimic din viața sa nu anunța o carieră atât de vertiginoasă. S-a născut într-un mediu aproape apolitic – tată inginer și mamă secretară – într-un cartier cu oameni din clasa mijlocie-joasă din Viena (Wien-Meidling), iar, din timpul cât a fost elev de liceu, ceea ce l-a făcut să se evidențieze a fost marele său talent retoric și lipsa totală de simpatie pentru refugiații și migranții care se năpusteau spre Europa Centrală, în căutarea unei vieți mai ușoare. Dar, în Austria, această atitudine este foarte răspândită, deoarece xenofobia vine din vremuri de demult și este foarte puernic înrădăcinată.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 VIENAViena

EL VENDAVAL VIENÉS

El ganador de las últimas elecciones austriacas, Sebastián Kurz, es poco menos que el “niño prodigio” de la política europea: secretario de Estado con 24 años; ministro federal, con 27, jefe de partido – el conservador ÖVP, Partido Popular Austriaco -, con 30 y jefe de Gobierno federal, con 31. Antes, y como cargos menores, se calzó la jefatura de los jóvenes del ÖVP y un escaño en el Parlamento nacional.

Si se mira bien su “curriculum”, uno ha de cambiar lo de niño prodigio por “fenómeno político”. Porque este mozalbete ha culminado su ascenso político antes que su carrera de Derecho (le falta aprobar 2 asignaturas y la licenciatura) y lo ha hecho a galope, llevando la contraria a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo menos a su mentor, el anterior jefe del ÖVP – Michael Spindelegger -, quien confió tanto en Kurz que no dudó ni un momento en confiarle una cartera ministerial ni tampoco en cederle las riendas del ÖVP.

Michael SpindeleggerMichael Spindelegger

Y Kurz, que es todo lo contrario de lo que dice su apellido (en alemán kurz significa corto), comenzó su fulgurante carrera llevando la contraria a tirios y troyanos. Reformó su partido tanto en las estructuras como en el ideario, apostó antes que nadie en el Olimpo político austriaco por una actitud contraria al alud de fugitivos. Su desbordante confianza en sí mismo – superada sólo por su ambición – le llevó también a desarrollar una campaña electoral para la cancillería federal, una campaña tan original que llamarla heterodoxa suena casi a burla pacata.

Lo más sorprendente en la biografía política de Kurz es que nada en su vida permitía presagiar la arrolladora carrera que ha tenido. Nació en un ambiente casi apolítico – padre ingeniero y madre, secretaria – en un barrio de clase media baja de Viena (Wien-Meidling) y en el colegio donde cursó la Enseñanza Media lo único eventualmente político que se recuerda de él es su gran talento retórico y la nula simpatía que sentía por los refugiados y fugitivos que se precipitaban sobre Europa Central en pos de una vida más fácil. Y en Austria eso no es una singularidad ya que la xenofobia tiene un largo historial y un fuerte arraigo.

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU