CĂMILE ȚI-AI LUAT, CĂMILE MĂNÂNCI/CAMELLOS TIENES, CAMELLOS COMES

AL NASMA 3

CĂMILE ȚI-AI LUAT, CĂMILE MĂNÂNCI

Dubai – unul dintre cele 7 emirate federate din Emiratele Arabe Unite – este cel mai întreprinzător și mai neliniștit dintre toate statele petro-musulmane. Uneori, curajul întreprinzător îl duce, din când în când, la rezultate năstrușnice … mai ales atunci când e vorba de cămile și dromaderi.

Ultima ispravă este lansarea pe piață a ciocolatei cu lapte de cămilă, o ciocolată cu o savoare într-adevăr deosebită (laptele de cămilă are un gust sărat) și a bomboanelor în formă de cămilă. Se vând la un preț cam ridicat, și anume 7,50 € pentru 70 de grame, sub numele de „al Nasma”, care, în arabă, înseamnă briză.

AL NASMA 4

Dacă până aici pare a fi o poveste de marketing în căutare de clientelă snoabă, în realitate „al Nasma” este o consecință logică a unei inițiative luate de guvernul din Dubai în anul 2005 de a crea o fermă de cămile. Această inițiativă a izvorât dintr-o nostalgie istorică (în definitiv, emiratul se află pe coasta orientală a Peninsulei Arabice), dar și dintr-o speculație dietetică: carnea și laptele de cămilă au foarte puține grăsimi și colesterol. Este o fermă model, turma de cămile e impresionantă  (5.500 de capete) și în fiecare zi se mulg 8.000 litri de lapte.

CAMILE 3

Punctul slab al afacerii este că pe piață laptele de cămilă nu a trezit un interes deosebit. De aceea, propunerea făcută de trei occidentali experți în fabricarea ciocolatei clasice de a produce în Dubai ciocolată cu lapte de cămilă a fost primită cu mult entuziasm.

Era evident că produsul avea să fie scump – laptele praf de cămilă costă de 20 de ori mai mult decât cel de vacă, ori 25% din produsul „al Nasma” îl reprezintă laptele de cămilă. Și mai erau evidente încă două lucruri. Unul este faptul că, odată cu creșterea și îmbogățirea rapidă a populației din lumea industrială, savoarea aparte a ciocolatei cu lapte de cămilă nu va fi un obstacol prea mare.

CAMILE 2

Celălalt, și care este mai important, este că cei 15 milioane de turiști care vizitează în fiecare an emiratul Dubai găsesc o oferă destul de restânsă de suveniruri pe care să le aducă acasă. Și tocmai această „rațiune turistică” a celor care au promovat ciocolata cu lapte de cămilă (pe lângă cacao, lapte de cămilă și vanilie, mai conține miere și fistic) a fost atât de puternică, încât nu numai că a situat „al Nasma” pe locul al zecelea al celor mai vândute dulciuri în magazinele din aeroportul din Dubai, dar, a ajuns să se vândă în tot Pacificul, din Australia până în SUA, iar vânzările pe internet cresc vertiginos pe piețe până acum închise produselor de ciocolată, cum este China. Și, desigur, cumpărătorul care urmărește obsesiv lucruri mai puțin obișnuite poate găsi  bomboane și tablete „al Nasma” în magazinele de lux din marile orașe europene… precum și, ca oricare alt lucru, pe internet.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

DUBAI

CAMELLOS TIENES, CAMELLOS COMES

AL NASMA 1

Dubái – uno de los 7 emiratos federados en los Emiratos Árabes Unidos – es el más emprendedor e inquieto de todos los Estados petro-musulmanes, aunque a veces su valentía empresarial le haga dar algún que otro traspié estrambótico… especialmente cuando se trata de camellos y dromedarios.

El último es el lanzamiento al mercado del chocolate con leche de camélido, un chocolate de sabor realmente peculiar (la leche de camella tiene un claro resabor salado), bombones en forma de camello y que se venden al alto precio de 7,50 € los 70 gr, con el nombre de “al Nasma”, que en árabe significa brisa.

AL NASMA 2

Si hasta aquí parece una historia de marketing en pos de la clientela snob, en realidad “al Nasma” es la consecuencia lógica de la iniciativa tomada por el Gobierno dubaití en el 2005 de crear una granja de camellas. Ello se hizo en parte por nostalgia histórica (al fin y al cabo, el emirato está en la costa oriental de la Península Arábica) y en parte por especulación dietética : la carne – y también la leche – de camella tiene muy poca grasa y colesterol. La instalación ganadera es modélica, el rebaño impresionante (5.500 animales) y cada día se ordeñan 8.000 litros de leche.

El único punto flaco del negocio es que el mercado no se ha interesado demasiado por estos productos. Y de ahí que se acogiera con entusiasmo la propuestas de tres occidentales expertos en la fabricación de chocolates clásicos, de fabricar en Dubái uno con leche de camellas dubaitíes.

Era evidente que iba a ser un producto caro – el polvo de leche de camella cuesta 20 veces más que el de vaca y el 25% del contenido de “al Nasma” lo constituye la leche de camella -, pero también eran evidentes dos cosas más. Una, que con el crecimiento y enriquecimiento rápido de la población del mundo industrial lo del peculiar sabor del nuevo chocolate no iba a ser un gran obstáculo.

CAMILE

La otra, y más importante, es que los 15 millones de turistas que visitan cada año Dubái disponen de una oferta muy restringida de suvenires típicos que llevarse a casa. Y esta “razón turística” de los promotores del peculiar chocolate (además de cacao, leche de camella y vainilla, contiene miel y pistachos) ha sido tan fuerte que no sólo ha conseguido situarse “al Nasma” como la décima golosina más vendida en las tiendas del aeropuerto de Dubái, sino que también se vende regularmente en todo el Pacífico desde Australia hasta los EE.UU., sino que las ventas por internet están creciendo vertiginosamente en mercados hasta ahora cerrados al chocolate, como  China. Y, naturalmente, el cazador obseso de cosas insólitas puede dar con bombones y tabletas “al Nasma” en las tiendas de lujo de algunas grandes urbes europeas… y, como todo, por correo electrónico.

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu

VALENTIN POPESCU