SCHISMA DIN ORIENT/EL CISMA DE ORIENTE

UCRAINA 1

SCHISMA DIN ORIENT

Lumea ortodoxă se confruntă, în prezent, cu cea mai mare schismă a ei și – cum se întâmplă de obicei în Europa de răsărit – mai degrabă pentru lucruri pământești, decât din rațiuni dogmatice. Criza actuală este, în mod oficial, pretenția Bisericii Ortodoxe ucrainiene de a se desprinde de cea a Rusiei, de Patriarhia din Moscova; cu alte cuvinte: încă un pas în ruperea Ucrainei de toate legăturile sale cu Rusia.

Kiril - el Patriarca de Moscú 2

Kiril, Patriarhul Moscovei

Desigur, problema este mai complicată decât pare în realitate. Dincolo de lupta pentru independență a Kievului față de Moscova, istoria se complică cu o componentă personală și o alta economică.

Cea personală se învârte, în principal, în jurul patriarhului Moscovei – Kirill -, care continuă obedient tradiționala supușenie a Bisericii Ortodoxe față de puterea politică de la Moscova, dar care își umple mandatul (a fost ales în 2009) cu o conduită egocentrică, egolatră și autoritară, ceea l-a făcut să se înfrunte cu o mare parte din ierarhiile canonice ortodoxe și i-a atras inamiciția  patriarhului ecumenic al Constantinopolului – Bartolomeu -, șeful spiritual al lumii ortodoxe (aproximativ 250 de milioane de credincioși). Motivația politică personală este atât de evidentă, încât cererea de despărțire adresată Patriarhului din Constantinopol a venit mai mult din partea președintelui Ucrainei, Petro Poroshenko, decât din partea Patriarhului Kievului.

Petro Poroshenko 1

Petro Poroshenko

Pentru a complica și mai mult conflictul, această tendință spre autonomie a Bisericii Ortodoxe ucrainene pune o problemă care nu are soluție juridică. Cum lumea bisericească ortodoxă este autocefală (fiecare țară are propria ei conducere, propriul ei cap al Bisericii), nu există norme sau instituții care să reglementeze sau să poată hotărî în privința vreunei mișcări de desprindere, cum este acum cea din Ucraina. Patriahul Constantinopolului este primul între egali în lumea ortodoxă, însă, primatul său este mai degrabă protocolar.

La aceasta se adaugă niște probleme foarte pământești, economice și politice. Dat fiind caracterul eminamente politic al sciziunii, țările vecine se aliniază de partea Moscovei sau a Kievului în funcție de interesele respectivelor state, nefiind determinate de rațiuni  de natura dogmatică – dacă există vreuna – sau de Drept Canonic.

Templo ortodoxo ucraniano 1

În sfârșit și în ultimă instanță, decizia reală și cu consecințele economice corespunzătoare se află la nivelul preoților ucrainieni de rând și nu în mâinile ierarhilor. Căci, dacă un preot paroh din orice colț de țară (sau din multe colțuri) din Ucraina hotărăște să rămână fidel Patriarhiei moscovite și să nu respecte ruptura, ce va face Patriarhia Kievului ? Nu dispune de forțe polițienești sau militare pentru a-i da pe brazdă pe rebeli, și nici președintelui Poroshenko nu-i va fi ușor să-și pună forțele în slujba Patriarhiei din Kiev.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

UCRAINA 2

EL CISMA DE ORIENTE

El mundo ortodoxo se enfrenta actualmente a su mayor cisma y – como casi siempre en la Europa Oriental – más por cuestiones de poder terrenal que de razones dogmáticas. La actual crisis es oficialmente la pretensión de  independización de la Iglesia Ortodoxa ucraniana de la rusa, del Patriarcado de Moscú; con otras palabras: un paso más en la ruptura ucraniana de todos sus lazos con Rusia.

Kiril – el Patriarca de Moscú

Kiril – el Patriarca de Moscú

Naturalmente, el problema es más complicado de lo que parece. A más de la pugna hegemónica entre Kiev y Moscú, la historia se complica con un componente personal y otro económico.

El personal gira principalmente en torno al patriarca de Moscú – Kirill -, quien sigue de pies juntillas la tradicional sumisión de la Iglesia Ortodoxa rusa al poder político de Moscú, pero trufando su mandato (fue elegido patriarca el 2009) con una conducta egocéntrica, ególatra y autoritaria que le ha enfrentado con buena parte de las jerarquías canónicas ortodoxas y enemistado claramente con el patriarca ecuménico de Constantinopla – Bartholmaios -, jefe espiritual de mundo ortodoxo (unos 250 millones de personas). Y la motivación política personal es tan evidente que la petición de separación dirigida al Patriarca de Constantinopla la hizo el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, antes que el Patriarca de Kiev.

KIRIL PUTIN

Kiril y Putin

Para complicar aún más el conflicto, la querencia autonomista de la Iglesia ortodoxa ucraniana plantea un problema de imposible solución jurídica. Y es que al ser el mundo eclesial ortodoxo autocéfalo (cada nación se gobierna eclesialmente con absoluta independencia), no existe ninguna norma ni ninguna institución que reglamente o decida sobre un movimiento de escisión como el ucraniano. El Patriarcado de Constantinopla tiene una primacía protocolaria en el mundo ortodoxo, pero poco más.

Templo ortodoxo ucraniano 2

Templo ortodoxo ucraniano

Y a eso se añaden un par de problemas muy terrenales, económicos y políticos. Uno es que, dado el carácter eminentemente político de la escisión, las naciones ortodoxas vecinas se alinean con Moscó o Kiev según los intereses de los respectivos Estados, y no de las razones dogmáticas – si es que hay alguna – o de Derecho Canónico.

Petro Poroshenko 2

Petro Poroshenko

Por último y en última instancia, la decisión real y de consecuencias económicas va a ser a fin de cuentas la del clero raso ucraniano y no la de la jerarquía. Porque, si un párroco de cualquier rincón (o muchos rincones) de Ucrania decide seguir fiel al Patriarcado moscovita y no acatar la separación, ¿ qué va a hacer el Patriarca de Kiev ?  Ni tiene fuerzas policiales o militares para meter en cintura a los rebeldes ni es fácil que el Presidente Poroshenko ponga sus fuerzas al servicio del patriarcado de Kiev.

UCRAINA 3
Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu

VALENTIN POPESCU