ACOLO UNDE DRAGOSTEA SE MĂSOARĂ PRIN…COARNE/DÓNDE EL AMOR ES CUESTIÓN DE CUERNOS

SUDAN 3

ACOLO UNDE DRAGOSTEA SE MĂSOARĂ PRIN…COARNE

În Sudanul Meridional – una dintre cele mai înapoiate și sărace țări din lume – dragostea este cât se poate de simplă: cu cât ai mai multe coarne, cu atât mai multe femei vei obține…

Desigur, treaba cu coarnele trebuie înțeleasă chiar așa, literal: este vorba despre coarne de vită; din vremuri imemoriale, părinții își mărită fiica acceptându-l pe pretendentul care dă pentru ea cele mai multe vite.

SUDAN 4

Întotdeauna a fost așa și așa va rămâne și de acum înainte, însă, în ziua de azi, informatica a invadat și viața de zi cu zi a sudanezilor din sud, iar recordul în materie de prețuri ale mireselor l-a bătut o fată de etnie dinka – Nyalong Ngong Deng Yalang – ai cărei părinți au licitat-o pe internet. Viitorul soț, Kok Alat, a dat pentru ea, nici mai mult, nici mai puțin decât 500 de vite, două mașini de teren (folosite) și 10.000 de dolari, bani gheață. O vită costă, în prezent, în Sudanul de Sud, între 40 $ și 160 $, și, împreună cu vehiculele de mâna a doua se poate afirma că frumoasa dinka l-a costat pe pretendent între 50.000 $ și 100.000 $.

Oricum, suma este exorbitantă – în general, o mireasă costă în Sudanul de Sud vreo 30 de vaci – și nu se datorează atât frumuseții miresei, ci spiritului competitiv al locuitorilor din zonă. Licitația făcută de părinții fetei Nyalong pe internet, pe data de 25 octombrie, a declanșat, în această parte a Africii, o adevărată cursă a amorurilor proprii, adică a fost ceva mai mult decât o simplă „licitație de amor”.

Au întrat în luptă pretendenți locali și din țările vecine. Oameni bogați și puternici – rivalul cel mai periculos al lui Kok a fost însuși subguvernatorul provinciei în care locuiește familia miresei Nyalong, care a oferit 353 de vaci, și două gospodării; el s-a angajat într-o luptă care n-a mai avut nimic comun cu tranzacțiile obișnuite de pe „piața mireselor”.

Și nici câștigătorul licitației, un bogătaș care și-a făcut averea pornind de la zero, nu este un mire obișnuit; el își cumpără femei en gros. Are, până acum, în harem, nouă neveste, și nu se știe dacă se căsătorește din dragoste sau din pasiune de colecționar. Oricum ar fi, bani tot îl costă.

Însă, dacă modernizarea informaticii pieței de mirese iese din obiceiurile strămoșești, cea mai mare parte a reacțiilor par a fi, mai degrabă, de o pasivitate tradițională. Este cazul unei avocate din Sudanul de Sud, Suzy Natana, care a criticat doar faptul că pe Nyalong au căsătorit-o la 17 ani. „Domnișoara trebuia să fi avut cel puțin 18”, a fost critica ei cea mai dură la adresa licitației.

Doar Alianța Femeilor-Avocat din Sudanul de Sud, prin vocea directoarei-adjuncte, a semnalat că acest fapt denigrează, reduce o ființă umană la condiția de simplă marfă… O marfă de 100.000 $, bucata…

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

SUDAN 2

DÓNDE EL AMOR ES CUESTIÓN DE CUERNOS

En el Sudán Meridional – una de las naciones más pobres y atrasadas de la Tierra – el mundo del amor es de lo más sencillo: cuántos más cuernos tengas, más mujeres conseguirás…

Bueno, lo de los cuernos hay que entenderlo literalmente como cuernos de vaca; desde tiempos inmemoriales los padres conceden la mano de una hija al pretendiente que dé por ella el mayor número de reses.

Esto fue siempre así y sigue siendo así, pero hoy la informática ha irrumpido también en la vida cotidiana de los sudaneses del sur y el record del precio de novias lo acaba de batir una muchacha de la etnia dinka – Nyalong Ngong Deng Yalang – cuyos padres la subastaron vía internet. El futuro marido, Kok Alat, pagó por ella nada menos que 500 reses, dos todoterrenos (usados) y 10.000 $. en efectivo. Partiendo del valor medio actual del vacuno en Sudán del Sur ( entre 40 $ y 160 $ por cabeza) y de los vehículos de 2ª mano, se puede decir que la bella dinka le costó al pretendiente una suma entre los 50.000 $ y 100.000 $.

SUDAN 5

 La suma es exorbitante a todas luces – el precio medio de una novia sur sudanesa anda por las 30 vacas – y no se debe tanto a la belleza de la moza como al espíritu competitivo de los habitantes de la zona. Al hacer los padres de Nyalong la subasta marital vía internet el pasado 25 de octubre, se generó en esa parte de África una auténtica carrera de amores propios más que una “subasta de amor”.

Y es que entraron en liza pretendientes del país y de las naciones vecinas. Gente de haberes y poderes – el rival más peligroso de Kok era nada menos que subgobernador de la provincia donde reside la familia de Nyalong, quien llegó a ofrecer 353 vacas, amén de dos fincas – se enzarzó en una pugna de prestigio que ya nada tenía que ver con las transacciones habituales del “mercado de novias”.

Tampoco el ganador de la subasta, un rico empresario que hizo su fortuna desde la nada, es un novio habitual; a él le van las mujeres al por mayor. En su harén tiene ya nueve esposas y no se sabe si casa por amor o por pasión de coleccionista. Claro que su dinero le cuesta, fuere lo uno o lo otro.

SUDAN 1

Pero si la modernización informática del mercado de novias se sale de las costumbres ancestrales, la mayor parte de las reacciones parecen más bien de una pasividad tradicional. Es el caso de una abogada del Sudán del Sur, Suzy Natana, que tan solo criticó que a Nyalong la casasen a los 17 años.” La chica debería haber cumplido los 18”, fue su crítica más dura a la subasta.

Unicamente la Alianza de Abogadas del Sudan del Sur señaló por boca de su subdirectora que el hecho constituye un acto denigrante, que reduce a la muchacha a la condición de mera mercadería… Una mercadería de a 100.000 $ la pieza…

SUDAN 6

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU