CURSURI UNIVERSITARE ȘI POLITICĂ/AULAS Y POLÍTICA

George Soros 1

George Soros

CURSURI UNIVERSITARE ȘI POLITICĂ

George Soros este un miliardar american cu origini evreiești care a  emigrat din Ungaria în secolul trecut și care investește o parte din enorma sa avere în activități filantropice, mai ales în protecția minorităților etnice. Aceasta i-a atras, mai mult sau mai puțin direct, antipatia multor partide conservatoare și aversiunea personală a lui Victor Orban, primul-ministru al Ungariei.

Această aversiune datează de mulți ani, dar, în prezent s-a intensificat atât de mult, încât a cuprins chiar și domeniul studiilor universitare. Guvernul Ungariei a somat CEU (Central European University) de la Budapesta să-și refomeze programa de studii sau să părăsească țara… ceea ce această instituție va face – dacă nu apar surprize de ultimă oră –,  anul viitor, mutându-și sediul la Viena.

CEU își concentrează activitatea pe teme umanistice și are vreo 1.500 de studenți, veniți la Budapesta din toată lumea, atrași atât de limba în care se predau cursurile – engleza –, cât și de faptul că, în capitala maghiară, pot obține două dipome deodată: una maghiară și cealaltă americană… iar, aceasta din urmă poate deschide, profesionalmente, multe porți.

George Soros 2George Soros

Viktor Orban 2Victor Orban

Guvernul condus de Orban nu e deranjat de beneficiile culturale și turistice pe care le aduce activitatea CEU, ci de sprijinul pe care Soros îl acordă celor care critică politica xenofobă a Ungariei. Și, în cadrul unui plan “anti – Soros”, guvernul maghiar a reușit să impună o lege, anul trecut, în virtutea căreia, o universitate maghiară poate acorda diplome străine, doar dacă desfășoară activități docente și în țara străină respectivă.

CEU s-a străduit să ajungă imediat la un acord, în acest sens, cu “Bard College” din New York, dar Ministerul maghiar al Educației nu a găsit timp, până acum, să aproble cererea de recunoaștere în acest sens, prezentată de universitatea patronată de Soros. Ceea ce nu l-a împiedicat să declare presei că “… CEU nu îndeplinește o cerință, pe care, în schimb, o îndeplinesc alte două universități americane, precum și una chineză și o alta tailandeză. În plus, a acorda două diplome, deodată, pentru un singur curs reprezintă o concurență neloială față de universitățile maghiare… ”

Și, cum, în această încleștare cu Soros, Ungaria are mult de pierdut, legea din 2017 se aplică în cazul CEU cu o mână foarte largă. Atât de largă, încât studenții înscriși deja, vor putea să-și termine studiiile în Ungaria, iar universitatea însăși precum și biblioteca sa – foarte bogată și de mare calitate – pot să-și păstreze sediile în Budapesta. I se interzice în mod strict, doar să nu mai acorde diplome americane…

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

UNGARIA

AULAS Y POLÍTICA

Viktor Orban 1

Victor Orban

George Soros es un multimillonario estadounidense cuya familia judía emigró de Hungría el siglo pasado y que invierte parte de su enorme fortuna en actividades filantrópicas, mayormente centradas en la protección de las minorías étnicas. Esto le ha acarreado más o menos directamente la antipatía de muchos partidos conservadores y la inquina casi personal de Victor Orbán, jefe del Gobierno magyar.

Esta animadversión tiene un largo historial, pero hoy en día se ha recrudecido de tal manera que ha terminado por dirimirse incluso en el campo de los estudios universitarios. El Gobierno húngaro ha emplazado a la CEU (Central European  University) de Budapest a reformar su programa de estudios o a irse del país…, cosa que – salvo sorpresas de última hora – esta hará el año próximo, trasladando su sede a Viena.

La CEU centra su actividad en temas humanísticos y cuenta con cerca de 1.500 alumnos que acuden a Budapest de todo el mundo, atraídos ante todo por el idioma – los cursos de dan en inglés – y el hecho de que allá pueden obtener dos diplomas a la vez : uno magyar y otro americano… y este último puede abrir profesionalmente muchas puertas.

Pero al Gobierno de Orbán la promoción cultural y turística que puede suponer para el país la actividad de la CEU no le importa tanto como el apoyo de Soros a los detractores de la política xenófoba húngara. Y, dentro de un plan de acción “anti Soros”, el Gobierno magyar promulgó una ley el año pasado en virtud de la cual una universidad húngara sólo podría extender diplomas extranjeros si también ejerce una función docente en la nación correspondiente.

George Soros 3

George Soros

La CEU se apresuró a llegar a un acuerdo en este sentido con el “Bard College” de Nueva York, pero el Ministerio magyar de Educación no ha encontrado tiempo hasta la fecha para reconocer la correspondiente solicitud de reconocimiento presentada por la universidad patrocinada por Soros. Lo que no le ha impedido declarar a la Prensa que “…la CEU no cumple un requisito que si han atendido otras dos universidades americanas así como una china y una tailandesa. Además, eso de extender dos diplomas por un solo curso constituye una competencia desleal con las universidades magyares… ”

De todas formas, como en esta pugna con Soros Hungría tiene mucho que perder, la ley del 2017 se aplica en el caso de la CEU con una manga muy ancha. Tan ancha que se tolera que los alumnos ya matriculados en el centro puedan acabar sus estudios en Hungría y que la universidad misma y su biblioteca – muy nutrida y de alta calidad – puedan seguir teniendo su sede en Budapest. Lo único que se le prohibirá tajantemente a partir del año próximo es que expenda títulos americanos…

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU