IVIRI ALE UNEI OPOZIȚII EFICIENTE ÎN RUSIA/BROTES DE OPOSICIÓN EN RUSIA

HAKASIA 1

IVIRI ALE UNEI OPOZIȚII EFICIENTE ÎN RUSIA

Dacă într-adevăr există o țară diferită de a lor (ne referim la occidentali), aceasta este Rusia, atât în ceea ce privește viața de zi cu zi, cât și în viața politică. Prin secolul trecut, nu numai că „revoluția din octombrie” a vrut loc, în realitate, în luna noiembrie, dar, chiar și în zilele noastre, opoziția față de regim se face cu regimul… uneori fățiș împotriva lui, dar, tot timpul, cu consimțământul regimului… Este și cazul ultimelor alegeri din provincia siberiană Hakasia.

Vladimir Putin însuși s-a implicat personal în campania pentru realegerea guvernatorului provinciei (o provincie care a fost republică în vremea când exista URSS). Guvernator și candidat oficial a fost Victor Zimin, care, în timpul campaniei, mergea chiar și la pescuit cu președintele.

Desigur, ca de obicei, de când nu mai există URSS, au apărut și niște candidați ai opoziției – comuniști și democrați liberali – care, în realitate, erau oamenii democrației putiniene, pe post de alibi al sistemului. Candidatul comunist a fost un debutant în politică (30 de ani), fără alte merite decât că reprezenta o simplă alternativă a puterii: Valentin Konovalov. A fost doar unul dintre „pierzătorii desemnați”.

PUTIN 1Putin uitându-se la un biban hakasian

Însă, populația nu a urmat scenariul guvernamental. Prestațiile guvernelor – local și federal – i-au decepționat pe locuitorii provinciei. În sondajele care au avut loc înaintea alegerilor (cu două scrutinuri), Zimin și alți 4 candidați din partea Parlamentului local au tot scăzut în preferințe, în timp ce Konovalov a tot câștigat adepți. Victima sondajelor de opinie și a slabelor rezultate ale primului scrutin a fost Zimin, care s-a văzut nevoit să demisioneze.

Valentin Konovalov 1Valentin Konovalov

Nici presiunea autorităților și nici propaganda nu au avut efectul scontat, astfel încât, partidul guvernamental a recurs la o șmecherie, de altfel, prevăzută în Constituție. Și-a retras candidatul, lăsându-l pe aspirantul Konovalov ca unic candidat, cu speranța că nu va obține 50% din voturi; în felul acesta, alegerile urmau să se repete.

Dar, iată că Konovalov obține 57% din voturi, cu o mai mare participare la urne decât în primul scrutin, iar Putin a suferit o cumplită răsturnare politică, atenuată doar de distanța mare care există – Hakasia se află aproape de China – și de indiferența Presei occidentale, care de abia că a comentat cazul. Mai bine zis: cazurile.

Căci Putin s-a confruntat, în aceste alegeri, și în Primorie, cu o respingere populară asemănătoare cu cea din Hakasia, însă, de data aceasta, favorit clar a fost alt comunist. Autoritățile au rezolvat problema falsificând rezultatele alegerilor. Le-au falsificat atât de grosolan, încât frauda a fost descoperită, iar alegerile se vor repeta în decembrie.  Numai că, în Primorie, Partidul comunist nu s-a sfiit să-și arate afinitățile cu Kremlinul, iar candidatul său, care era marele favorit în alegerile anulate, se prezintă acum ca… independent.

Primorie 2

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.    HAKASIA 2.png

BROTES DE OPOSICIÓN EN RUSIA

Valentin Konovalov 2Valentin Konovalov

Si hay un país realmente diferente (para los occidentales), este es Rusia tanto en la vida cotidiana como en la política. Allá, el siglo pasado, no sólo la “revolución de octubre” se llevó a cabo en noviembre, sino que hoy en día la oposición al régimen se hace con el régimen… y a veces, contra él; pero siempre con su consentimiento. Es el caso de los comicios últimos de la provincia siberiana de Jakasia.

Allá, el mismísimo Vladimir Putin se implicó personalmente en la campaña para la reelección del gobernador de la provincia (una provincia que fue república en la URSS). El gobernador saliente y candidato oficial era Victor Simin, que, durante la campaña, incluso iba de pesca con el presidente.

Naturalmente, y como casi siempre desde la extinción de la URSS, hubo candidatos de la oposición – comunistas y demócratas liberales – como testaferros de la democracia putiniana y coartada del sistema. El candidato comunista era un treintañero, debutante en política y sin mayores méritos que los de representar una alternativa al poder: Valentín Konovalov. Era uno más entre los “perdedores designados”.

Pero, quien no se atuvo al guión gubernamental fue el pueblo. Las prestaciones de los Gobiernos – el federal y el provincial – habían decepcionado tanto que, en las encuestas demoscópicas previas a la cita electoral (dos vueltas), tanto Simin y otros 4 candidatos oficialistas al Parlamento local iban teniendo cada vez menos apoyos, mientras Konovalov ganaba seguidores. La primera víctima de las encuestas y los malos resultados de la 1ª vuelta fue Simin, quien tuvo que presentar la dimisión.

PUTIN 2Putin contento…con un bagre ciprínido jakasio

En vista de que cacicadas y propaganda no servían de nada, el partido gubernamental recurrió a una argucia constitucional. Retiró su candidatura, dejando como aspirante único a Konovalov, con la esperanza de que no alcanzase el 50% de los votos; en este caso se tenían que repetir las elecciones.

Pero, Konovalov obtuvo el 57% de las papeletas con una mayor asistencia electoral que en la 1ª vuelta y Putin se llevó un horrendo revolcón político, atenuado solo por la distancia – Jakasia linda casi con China – y la indiferencia de la Prensa occidental, que apenas comentó el caso. Mejor dicho; los casos.

Porque el partido de Putin se encontró en Primorie en estos comicios con un rechazo popular similar al de Jakasia, pero allá – donde el claro favorito era otro comunista – las autoridades resolvieron falsificando los resultados electorales. Los falsificaron tan burdamente que el caso se descubrió y las elecciones volverán a repetirse el próximo mes de diciembre. Sólo que, en Primorie, el PC mostró con mayor descaro sus afinidades con el Kremlin y no presentó a su candidato y gran favorito de los comicios anulados, no fuera que ganase también la elección válida… El hombre se presenta ahora como candidato independiente.

PrimoriePrimorie

PUTIN 3Un Vladimir Putin un poco menos contento

Valentí Popescu Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu. VALENTIN POPESCU