RUSIA: POPORUL SUSȚINE CU BANI OPOZIȚIA/RUSIA: EL PUEBLO FINACIA LA OPOSICIÓN

RUSIA 4

RUSIA: POPORUL SUSȚINE CU BANI OPOZIȚIA

Faptul că Rusia este diferită s-a văzut, încă o dată, la jumătatea lunii noiembrie, când săptămânalul electronic “Novoe Vremea” a fost salvat de populația țării: în numai patru zile – patru ! – s-au adunat 25 de milioane de ruble pentru plata unei amenzi pe care guvernul a aplicat-o acestei publicații.

Cu toate că exprimată în euro suma este mai puțin impresioantă decât în ruble (cele 25 de milioane înseamnă  330.000 de euro), o asemenea salvare nu are termen de comparație în istoria politică a lumii occidentale.

Practic, problema a început odată cu apariția publicației “Novoe Vremea” ca săptămânal politic, în condiții grafice deosebite și cu excelente informații politice, dar, copleșitor anti-guvernamental. Kremlinul a răspuns inamiciției acestui hebdomadar cu o persecuție sistematică și tipică regimului: o ploaie întreagă de amenzi și sancțiuni administrative. Cea mai importantă dintre acestea a fost închiderea ediției tipărite, în iunie anul trecut, în urma unor serii de articole deosebit de critice și subiective la adresa președintelui Vladimir Putin și a uneia dintre fiicele sale.

Și cum cei care editau săptămânalul s-au încăpățânat să-și continue activitatea, trecând de la hârtie la suport electronic, persecuția administrativă a continuat. Astfel, i s-a dat o amendă de 22 de milioane de ruble (aproximativ 300.000 de euro) ”…  pentru că ar fi primit bani de la un agent străin…”.

Până aici totul pare normal și obișnuit pe scena politico-jurnalistică a Rusiei, deoarece asemenea donații sunt interzise de lege. Ce n-a fost normal a fost faptul că Finanțele și Poliția nu și-au dat seama că donațiile proveneau, în marea lor majoritate, de la cetățeni ruși stabiliți în străinătate, prin intermediul unui fond, calificat în mod oficial, ca fiind  “un agent străin”. Cel care și-a dat seama a fost un deputat, fost membru al KGB-ului. Desigur, în pură tradiție kaghebistă deputatul denunțător nu a explicat cum a ajuns să cunoască detaliile contabilității publicației “Novoe Vremea”…

Aleksey NavalnyAleksey Navalny

De fapt, în această istorie a salvării menționatei reviste nu presa este protagonista, ci opoziția. Este o reacție la atotputernicia președintelui Putin. Există precedente: foarte mulți bani adunați rapid pentru a plăti amenzi date unor oameni care l-au criticat pe președintel Rusiei. Astfel, tenacele denunțător al abuzurilor autorităților, Alexei Navalny, a primit donații în valoare de 5.000.000 de ruble pentru campania sa electorală, cu toate că i se interzisese să participe la alegerile prezidențiale din anul acesta. Filiala “Transparency International” din Rusia a primit un milion de ruble, ca să poată plăti despăgubiri rectorului Universității din Sankt Petersburg, Vladimir Litvinenko, după câte s-a aflat, prieten apropiat al lui Putin, pe care îl acuzase de corupție. Vladimir Putin și-a obținut doctoratul tocmai la universitatea pe care o conduce Litvinenko.

Vladimir LitvinenkoVladimir Litvinenko

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 

RUSIA 1

 

RUSIA: EL PUEBLO FINACIA LA OPOSICIÓN

Eso de que Rusia es diferente se ha ratificado una vez más – y cómo nunca –  a mediados de noviembre con la salvación popular del semanario electrónico “The New Times”: una suscripción reunió en cuatro, ¡ cuatro ¡, días 25 millones de rublos para pagar la multa gubernamental impuesta la publicación.

Y aunque la recaudación es en euros bastante menos espectacular que en rublos (los 25 millones equivalen a 330.000 €), una salvación similar no tiene su parangón en la historia política del mundo occidental.

El caso comenzó prácticamente desde el nacimiento de “The New Times” como un semanario político de gran calidad tipográfica y excelente información política, aunque machaconamente antigubernamental. Y el Kremlin correspondió al desamor del semanario con una persecución sistemática y típica del régimen: Lluvia de multas y sanciones administrativas. La más importante de estas últimas fue el cierre de la edición impresa en junio del pasado año, a raíz de una serie de artículos sumamente críticos y subjetivos sobre el presidente Vladimir Putin y una de sus hijas.

Pero como los editores del semanario se empecinaban en seguir existiendo y pasaban del papel a la electrónica, la persecución administrativa prosiguió. Y sancionó recientemente con una multa de 22 millones de rublos (unos 300.000 €) al semanario·”…  por haber recibido fondos de un agente extranjero…”.

Hasta aquí, todo normal, habitual, en el escenario político-periodístico ruso ya que estos donantes los prohíbe la legislación. Lo que ya no es normal en absoluto es que Hacienda y Policía no se percatasen de que muchos donativos que recibía la publicación salían de cuentas en el extranjero de ciudadanos rusos que las hacían llegar a la publicación a través de un fondo que estaba calificado oficialmente como “agente extranjero”. Quien sí se percató del detalle y lo denunció fue un diputado, antiguo miembro del KGB. Naturalmente y en la más ortodoxa tradición de los servicios secretos, el diputado denunciante no explicó nunca como llegó a conocer los detalles de la contabilidad del “The New Times”…

Putin y LitvinenkoPutin y Litvinenko

En realidad, esta historia de la salvación de la mentada revista no tiene a la Prensa de protagonista, sino a la oposición; se trata de una reacción popular contra la prepotencia del presidente Putin. Porque existen precedentes: Recaudaciones fulminantes y cuantiosas para sufragar las multas impuestas a críticos del actual presidente. Así, el empecinado denunciante de los abusos administrativos, Alexei Navalny, recibió 5.000.000 de rublos en donativos para su campaña electoral pese a que se le prohibió participar en los comicios presidenciales de este año. Y la filial rusa de “Transparency Internacional” recibió un millón de rublos para hacer frente a la indemnización que debía pagar al director de la Universidad de San Petersburgo y, según rumores, íntimo del presidente, – Vladimir Litvinenko – por haberle acusado de corrupción. Vladimir Putin obtuvo su doctorado justamente en la universidad que dirige Litvinenko.

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU