ZIDURI ȘI IAR ZIDURI/MUROS Y MÁS MUROS

putin

ZIDURI ȘI IAR ZIDURI

Federația Rusă s-a alăturat șirului de state care-şi ridică ziduri la frontiere. Cel pe care tocmai l-a ridicat la granița Crimeei cu Ucraina este nimic în comparație cu alte asemenea lucrări din istorie, însă, mai mult ca sigur, este tot atât de inutil ca cele de dinainte și ca toate câte vor mai urma … începând cu cel pe care vrea să-l construiască Donald Trump la frontiera cu Mexicul.

el muro entra frontera de eeuu con méxico 2

De fapt, toate aceste construcții nu au fost decât niște mega-monumente ale incompetenței politice și militare. Zidul chinezesc care trebuia să oprească incursiunile triburilor din stepă n-a servit la nimic; la fel de inutil a fost cel ridicat de romani între Anglia și Scoția. Nici zidurile Constantinopolului nu au rezistat asaltului final al otomanilor. La fel s-a întâmplat și cu zidurile Ierusalimului în fața armatelor babiloniene și – mai târziu – romane. Mult mai târziu, cel mai sofisticat și aducător de moarte, zidul Berlinului, n-a putut opri prăbușirea politică și economică a Germaniei comuniste. Doar “Zidul Plângerii” din Ierusalim continuă să fie util, deoarece este o încercare de a păstra credința și amintirile religioase. A rămas în picioare deoarece nu are menirea de a realiza ceva imposibil – să oprească cursul istoriei -, ci să păstreze convingeri și speranțe.

La o privire atentă, constatăm că această pornire de a ridica ziduri izvorărște din alt zid: cel care se află în capetele închistate și sărace în idei. Când regii Chinei nu au știut să se apere de călăreții mongoli, au ridicat impunătorul Zid chinezesc, care nu i-a oprit pe călăreții atacatori, deoarece aceștia pur și simplu au ocolit zidul. Iar Zidul Berlinului – la fel ca întreaga graniță inter-germană, cu sârmă ghimpată, plin de mine și de dispozitive automate care scuipau schije și proiectile – nu i-a fost de niciun folos regimului din RDG, în încercarea de a păstra fidelitatea unei populații tot mai dezamăgite.

În cazul ultimului zid – cel care separă Crimeea de Ucraina -, construcția este cu atât mai absurdă, cu cât nu era nevoie de ea. Marea majoritate a locuitorilor Crimeei se consideră ruși și aproape nimeni nu e tentat să plece în Ucraina, țară cu un nivel de viață și siguranță mult inferior lor. Și nici riscul de invazie civilă nu depășește nivelul de simplă speculație ultra-naționalistă, dată fiind psihoza anti-rusă din Ucraina. În plus, un traseu prin această parte a Ucrainei ar fi deosebit de riscant, din punct de vedere fizic.

crimea 1

ucraina

Desigur, jurnaliștii și propagandiștii ruși sunt foarte conștienți de absurditatea deciziei de a ridica zidul din Crimeea. În știrile oficiale și oficioase, lansate dinspre Moscova, pe această temă se adaugă că, pe lângă scopurile militare, noul zid este o măsură luată și împotriva contrabandei… Acest lucru, ar putea să-i dea un oarecare simț practic acestei măsuri și să reducă puțin rușinea proprie și a celorlalți.

În sfârșit, plutește în continuare amenințarea zidului anti-migrație de la frontiera dintre Mexic și SUA. Deocamdată, se pare că Congresul american blochează proiectul și economisește un pumn de dolari, scutind țara de o situație ridicolă: din cele care se pare că îl încântă pe președintele Trump.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

el muro entra frontera de eeuu con méxicoEl muro en la frontera de EEUU con México

MUROS Y MÁS MUROS

La Federación Rusa se ha sumado a la retahíla de Estados que erigen muros fronterizos. El que acaba de levantar en la frontera de Crimea con Ucrania es una minucia en comparación con otras obras similares de la Historia, pero será a buen seguro tan inútil como todos sus predecesores y sucesores… empezando por el que quiere implantar Donald Trump en la frontera mejicano-estadounidense.

En realidad, todas esas construcciones no han sido más que mega monumentos a la incompetencia política y militar. Porque la muralla china con que se pretendía frenar las incursiones de las tribus esteparias no sirvió de nada; igualmente inútil fue la levantado por los romanos entre Inglaterra y Escocia. Y tampoco los muros de Constantinopla resistieron el asalto final de los otomanos. Estériles fueron también los muros de Jerusalén ante los ejércitos babilonios y – después – romanos. Y, a la larga, la más mortífera y sofisticada muralla, la de Berlín, tampoco pudo impedir el colapso político-económico de la Alemania Comunista. Tan solo el “muro de la las lamentaciones” de Jerusalén sigue siendo útil, pero porque es un intento de preservar la fe  y la memoria religiosa. Sigue en pie porque no pretende un imposible – detener el curso de la Historia -, sino mantener convicciones y esperanzas.

Bien mirado, este afán amurallador arranca de otro muro: el que está en las cabezas de los inmovilistas y pobres de ideas. Cuando los monarcas chinos no supieron idear defensas contra la rápida caballería mongola, levantaron la imponente muralla china que no cortó el paso a nadie porque los jinetes invasores la orillaron. Y el muro de Berlín – como toda la frontera interalemana, alambrada, minada y trufada de dispositivos automáticos que disparaban metralla – no le sirvió de nada al régimen de la RDA en sus intentos de mantener la fidelidad de una población cada vez más desencantada.

En el caso último – el que separa Crimea de Ucrania -, la construcción es tanto más absurda por cuanto no hacía falta alguna. La gran mayoría de los residentes de Crimea se siente rusa y casi nadie tiene la menor tentación de irse a Ucrania, un país con un nivel de vida y seguridad muy inferior al suyo.  Tampoco el riesgo de invasión civil pasa de lucubración ultra nacionalista, dada la psicosis anti rusa imperante en Ucrania y lo arriesgado que sería físicamente un trayecto por esa parte de Ucrania.

crimea 2

Seguramente, los periodistas y propagandistas rusos son muy conscientes de lo absurda que es la decisión de levantar el muro de Crimea. Y en las noticias oficiales y oficiosas emitidas desde Moscú acerca del tema se añade que, a más de los fines militares, la nueva muralla es también una medida contra el contrabando… Por lo menos, esto podría darle un sentido práctico a la medida y reducir un poco la vergüenza propia y ajena.

Por último, queda flotando la amenaza del muro anti migración de la frontera mejicano-estadounidense. Por ahora, parece que el Congreso de Washington bloquea el proyecto y le ahorrará al país un puñado de dólares y un ridículo mayúsculo; un ridículo de esos que aparentemente le encantan al presidente Trump.

zid trump

Trazado del muro de Trump

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu

VALENTIN POPESCU