ALGERIA ÎȘI SCHIMBĂ STĂPÂNUL/ARGELIA CAMBIA DE AMO

ALGERIA 2

ALGERIA ÎȘI SCHIMBĂ STĂPÂNUL

Algeria și-a obținut independența (1962) prin foc și sânge, la un preț enorm, pentru care plătește și acum un enorm tribut politic. Căci, cu toate că este independentă, încă nu a reușit să fie într-adevăr și liberă, deoarece puterea continuă să fie un monopol în mâinile militarilor.

Abdelaziz y Said BouteflikaAbdelaziz și Said Bouteflika

Mai bine zis, în mâinile potentaților din structura militară. Iar, în ziua de azi, aceștia nu mai sunt camarila – „clanul Bouteflika” cum li s-a spus în Algeria – clan care a domnit în țară mai mult de un sfert de secol. Acum, în fruntea clanului militar care stăpânește țara se află șeful Marelui Stat Major – generalul Ahmed Gaid Salah. Stăpânește, dar nu suficient pentru a nu se teme de o contralovitură din partea celor care au fost înlăturați de la putere.

Ahmed Gaíd Salah 1Ahmed Gaid Salah

Și astfel, prevăzător, Gaid Salah a ordonat, de curând, arestarea a trei oameni grei din regimul anterior. Este vorba de Said Bouteflika, fratele mai mic al fostului președinte, Abdelaziz Bouteflika, cel care deținea de fapt puterea până la izbucnirea protestelor stradale, fostul ministru al apărării, Khalde Nazer, precum și predecesorul lui Abdelaziz Bouteflika, Liamine Zeroual. Au mai fost arestați încă doi ofițeri superiori din serviciul secret. Toți cei cinci sunt acuzați că au conspirat pentru a da jos ierarhia militară superioară, în vederea restaurării regimului anterior.

Liamine ZeroualLiamine Zeroual

Autorul articolului: Valentín Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

ARGELIA CAMBIA DE AMO

ALGERIA 1

Argelia logró su independencia (1962) a sangre y fuego y aún está pagando por ello un enorme tributo político. Porque si bien logró ser independiente, no ha logrado todavía ser realmente libre, el poder sigue siendo un monopolio del Ejército.

Said BouteflikaSaid Bouteflika

O, mejor dicho, de los hombres fuertes de la estructura militar. Y hoy en día estos últimos ya no son la camarilla – “el clan Bouteflika” dicen en Argelia – que imperó en el país cerca de 25 años. En la actualidad, el clan militar que manda en el país está encabezado por el jefe del estado mayor – el general Ahmed Gaíd Salah. Manda, pero no tanto como para no tener miedo de un contragolpe de los derrocados.

Ahmed Gaíd Salah 2Ahmed Gaid Salah

Y así, para curarse en salud, Gaíd Salah ordenó, hace poco, la detención de tres pesos pesados del régimen anterior. Se trata de Saíd Bouteflika, hermano menor del expresidente  Abdelaziz Bouteflika y auténtico detentor del poder hasta el estallido de las protestas callejeras, así como ex ministro de Defensa, Khalde Nazer, y el antecesor de Abdelaziz Bouteflika, Liamine Zeroual. También han sido detenidos dos altos mandos del servicio secreto. A los cinco se les acusa de conspiración para deponer la cúpula militar y restaurar el régimen anterior.

Valentín Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU