EMINENȚA GRI A LUMII ARABE/LA EMINENCIA GRIS DEL MUNDO ÁRABE

Crown-Prince-Sheikh-Mohammad-bin-Zayed

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

EMINENȚA GRI A LUMII ARABE

Toată lumea îl știe pe prințul moștenitor saudit – Mohamed Bin Salman -, însă, foarte puțini sunt cei care știu că adevărata eminență cenușie a lumii arabe este prințul moștenitor al Emiratelor Arabe, Mohamed Bin Zayed Al Nahayan.

Protagonismul moștenitorului saudit în fața opiniei publice mondiale este logic, dată fiind importanța țării sale în sectorul hidrocarburilor și rezervele financiare imense de care dispune. Însă, inspiratorul – ca să nu spunem mentorul – politicii saudite actuale, atât interne, cât și externe, este Bin Zayed, care s-a născut acum 57 de ani, în marea oază de la Al Ain, și tată a nouă copii.

Caracterul și politica prințului Bin Zayed s-ar putea defini ca fiind o extremă bipolaritate, s-ar putea chiar spune o conjuncție  de incompatibilități. Astfel, Bin Zayed, cel care, de fapt, conduce țara, promovează modernizarea  Emiratelor, și, în același timp, este un fanatic ecologist și un pasionat al vânătorii cu șoimi. Cheltuiește foarte mulți bani din averea sa personală pentru a susține o fundație – ”Muhammed bin Zayed Species Conservation Fund” – dar, alocă și imense sume din banul public pentru războiul din Yemen și pentru  a dota Emiratele cu o armată înzestrată cu cele mai moderne arme.

Mohammed Bin Salman Al Saud 1

Mohammed Bin Salman Al Saud

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 2

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

De fapt, conduita prințului moștenitor este condiționată de un lucru evident: viitorul țării sale se află în construcția, cu banii obținuți din petrol, a unei economii care să nu mai depindă de petrol – și de o convingere. Aceasta din urmă s-ar putea numi chiar o intransigență absolută: repudiază categoric orice erezie islamică – în frunte cu shiismul iranian – pe care le consideră ca fiind intolerabile. Și, dacă pentru el, Iranul ayatolahilor reprezintă inamicul numărul unu, “Frații Musulmani” se află pe locul al doilea. Nu o dată, s-a referit la ei cu termenul de “teroriști”.

Această convingere explică încăpățânarea cu care continuă războiul din  Yemen, care, pentru el și pentru omologul său saudit, nu este decât un scenariu, situat prea aproape, a expansionismului iranian. Răscoala huti împotriva guvernului yemenit este finanțată și dotată de Teheran.

SAUDI ARABIA 3.gif

Inflexibilitatea cu care încearcă să-și impună politica Bin Zayed se pare că se datorează faptului că a fost educat ca militar. A fost format în faimoasa Academie militară britanică de la Sandhurst, în care a intrat la 18 ani, obținând titlul de pilot de elicopter. Formația sa militară l-a determinat pe tatăl său, fondatorul Statului, să-l numească, în 1993, șef al Marelui Stat Major, și pe urmă, ministru al Apărării. Din cauza bolii tatălui său, Mohamed bin Zayed este cel care conduce emiratul, de câțiva ani buni.

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

SAUDI ARABIA 2.gif

 LA EMINENCIA GRIS DEL MUNDO ÁRABE

Todo el mundo conoce al príncipe heredero saudí – Mohamed Bin Salman -, pero, son pocos los que saben que la auténtica eminencia gris del mundo árabe es el príncipe heredero de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Zayed Al Nahayan.

El protagonismo del heredero saudí ante la opinión pública mundial es lógico, dada la importancia de su país en el sector de los hidrocarburos y las enormes reservas financieras de que dispone. Pero, el inspirador – para no decir el mentor – de la actual política saudí, tanto en el interior, como en el exterior es Bin Zayed, nacido hace 57 años en el gran oasis de Al Ain, y padre de nueve hijos.

El carácter y la política del príncipe Bin Zayed se caracterizan por una extrema bipolaridad, una conjunción – se podría decir – de incompatibilidades. Así, en lo personal Bin Zayed, que es quien, de hecho, gobierna el país, es tanto el impulsor de la modernización de los Emiratos, como un fanático ecologista y un apasionado de la cetrería. Se gasta un dineral de su fortuna personal en el mantenimiento de una fundación – la ”Muhammed bin Zayed Species Conservation Fund” – y, al mismo tiempo, desembolsa enormes sumas del Erario público en la guerra del Yemen y en dotar a los Emiratos de un ejército pertrechado con los armamentos más modernos.

Mohammed Bin Salman Al Saud 2

Mohammed Bin Salman Al Saud

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 4

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

En realidad, la conducta del príncipe heredero está condicionada por una evidencia – la de que el futuro del país se halla en la construcción, con el dinero del petróleo, de una economía que no dependa del petróleo – y una convicción. Esta última se podría llamar incluso una intransigencia absoluta : repudia tajantemente todas las herejías islámicas – con el chiismo iraní a la cabeza – que considera que son intolerables. Y si para él el Irán de los ayatolás es el enemigo número 1, los “Hermanos Musulmanes” ocupan el nº 2. En más de una ocasión, se ha referido a ellos como “terroristas”.

SAUDI ARABIA 1

Esta convicción explica el empecinamiento con que prosigue la guerra del Yemen que para él y su colega saudí no es más que un escenario demasiado próximo del expansionismo iraní. La rebelión de los huti contra el Gobierno yemenita está financiada y equipada por Teherán.

La inflexibilidad con que trata de imponer su política Bin Zayed quizá se deba a su educación militar. Se formó en la afamada academia militar británica de Sandhurst, en la que ingresó al cumplir los 18 años y que le otorgó el título de piloto de helicóptero. Su formación militar determinó a su padre, fundador del Estado, nombrarle, en 1993, jefe del estado mayor y, luego, ministro de Defensa. Debido a la enfermedad del padre, Mohamed bin Zayed es quien lleva las riendas del emirato, desde hace años.

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU