DIN DEZERTOR NORD-COREAN, DEPUTAT SUD-COREAN/DE DESERTOR NORCOREANO A DIPUTADO SURCOREANO

C 3Thae Yong Ho

DIN DEZERTOR NORD-COREAN, DEPUTAT SUD-COREAN

La recentele alegeri din Coreea de Sud – câștigate cu o confortabilă majoritate de Partidul Democratic al președintelui Moon Jae In – s-a evidențiat victoria unui deputat al opoziției conservatoare:Thae Yong Ho, de 57 de ani.

Succesul lui Thae surprinde de două ori: pe de o parte, s-a impus într-o circumscripție electorală din capitală cu oameni foarte înstăriți, cu toate că este un fugar din Coreea de Nord. Iar pe de altă parte, pentru faptul că, în niște alegeri dominate de pandemia COVID-19, el a câștigat criticând politica lui Moon de bună conviețuire între cele două Corei.

C 5Președintele sud-corean Moon Jae In

Noul deputat conservator din Seul a fost, până acum 4 ani, numărul doi în ambasada nord-coreană din Londra. Acolo s-a evidențiat nu numai prin funcția înaltă pe care o avea, ci, mai ales, pentru faptul că a fost unul dintre puținii diplomați nord-coreeni care trăia în străinătate împreună cu soția și copiii săi. Căci, dictaturile de fier obișnuiesc să rețină în țară, ca ostatici, unul sau mai mulți membri ai familiei personalului diplomatic care lucrează în străinătate, iar  privilegiul lui Thae Yong Ho arăta că era vorba de un om de mare încredere al partidului și guvernului nord-corean.

În anii în care a stat la Londra, Thae a strălucit datorită englezei superbe pe care o vorbea, dar și zelului și inteligenței cu care apăra ideologia comuniștilor nord-coreeni. Ori, defecțiunea și mutarea sa tocmai la Seul au însemnat un șoc pentru coreeni, mai ales pentru comunitatea contra-spionajului sud-corean.

C 2

Thae s-a folosit de popularitatea sa de dezertor pentru a scrie câteva cărți politico-autobiografice, care s-au vândut atât de bine în Coreea – cu multe traduceri și în alte țări asiatice – încât, în prezent, dispune de o mică avere. Atât în cărțile sale, cât și în viața sa actuală, fostul om de încredere al regimului nord-corean desfășoară o intensă campanie împotriva președintelui nord-corean Kim Jong Un. Chiar și în campania sa electorală a folosit, de multe ori, expresia: „…aceasta este o luptă directă între mine și președintele Kim!”

Acest lucru i-a adus victoria în fața unui electorat puțin numeros, dar înstărit. În restul țării, politica sanitară a președintelui Moon – una dintre cele mai eficiente din lume față de actuala pandemie – a fost cea care i-a convins pe alegători. Partidul Democratic a câștigat 180 din cele 300 de fotolii ale Parlamentului¸ iar conservatorii au obținut 103.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

C 1

DE DESERTOR NORCOREANO A DIPUTADO SURCOREANO

C 4Thae Yong Ho

En las recientes elecciones surcoreanas – ganadas con holgada mayoría por el Partido Democrático del presidente Moon Jae In – ha destacado la victoria de un diputado de la oposición conservadora: Thae Yong Ho, de 57 años.

El éxito de Thae es doblemente sorprendente: por un lado, se impuso en un distrito de gente adinerada de la capital a pesar de ser un reciente desertor de Corea del Norte. Y por otro lado, que, en unos comicios dominados por la pandemia del covid-19, él se llevara la mayoría a base de criticar la política de Moon de coexistencia entre las dos Coreas.

El nuevo diputado conservador de Seúl fue hasta hace 4 años el segundo de a bordo de la embajada norcoreana de Londres. Y no solo destacó allá por el alto cargo, sino sobre todo por el hecho de ser uno de los pocos diplomáticos norcoreanos que vivía en el extranjero con su mujer e hijos. Dada la práctica habitual de las dictaduras férreas de retener en casa como rehenes a uno o varios familiares de su personal diplomático destinado fuera del país, el privilegio de Thae Yong Ho indicaba que se trataba de un hombre de máxima confianza del partido y del Gobierno.

Durante sus años de residencia en Londres, Thae brilló tanto por su excelente inglés como por el celo e inteligencia con que defendía la ideología de los comunistas norcoreanos. De ahí que su deserción y traslado a Seúl provocaran una conmoción en el mundo coreano y aún más, en el mundo del contraespionaje surcoreano.

Thae aprovechó su popularidad de desertor para escribir varios libros político-autobiográficos que se vendieron tan bien en Corea – con muchas traducciones en el mundo asiático – que hoy en día dispone de una pequeña fortuna. Tanto en sus libros como en su vida pública actual, el antiguo hombre de confianza del Gobierno norcoreano se decida ahora a desarrollar una intensa campaña de desprestigio contra Kim Jong Un. Incluso en su campaña electoral usó infinitas veces la frase: “… esto es una lucha personal entre el presidente Kim y yo…”.

C 6El presidente norcoreano Kim Jong Un

Esto le valió la victoria ante un pequeño electorado muy adinerado. En el resto del país fue la política sanitaria del presidente Moon – una de las más exitosas del mundo en la actual pandemia – la que convenció a los votantes. El Partido Democrático ganó 180 de los 300 escaños del Parlamento¸ los conservadores obtuvieron 103.

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU