KIEV: TRĂIASCĂ COVID-19!/KIEV: ¡VIVA EL COVID-19!

U 3Igor Kolomoisky

KIEV: TRĂIASCĂ COVID-19!

Ucraina este, poate, singura țară din lume care beneficiază de pe urma pandemiei cu COVID-19. Datorită norilor grei financiari ai economiei ucrainiene din cauza virusului, Parlamentul a dat lumină verde pentru două proiecte de legi care se aflau în așteptare de ani de zile. În felul acesta, țara va primi împrumuturi internaționale în valoare de zece miliarde de $.

De fapt, cele două aprobări sunt, în realitate, una și jumătate – votarea legii bancare urmează să mai fie ratificată –, însă, dată fiind importanța ultimului „da”, este mai mult ca sigur că se va obține. Legea care este deja aprobată este o reformă agrară care va permite vânzarea liberă de terenuri arabile. În felul acesta, până în luna iulie a anului 2021, persoanele fizice vor putea cumpăra parcele de până la o sută de hectare, iar din 2024, persoanele juridice vor putea achiziționa până la 10.000 de hectare.

Prin această măsură se va depăși blocajul absurd al agriculturii ucrainiene, care are mari suprafețe de terenuri necultivate, deoarece parcelarea s-a dovedit a fi neproductivă. Ucraina dispune de cea mai mare suprafață agrară din Europa (33 de milioane de hectare), însă agricultura ei are cea mai mică rentabilitate, cel mai mic procentaj de investiții și cel mai mic preț de arendă de pe continental nostru.

U 2

Legea Bancară este un alt fenomen foarte ucrainean, cu toate că nu este singurul de acest gen din țară: cârdășia politico-mafiotă care a apărut în aproape toate țările din fostul Tratat de la Varșovia, după prăbușirea URSS-ului, la sfârșitul secolului trecut. În cazul Ucrainei, cel mai mare scandal financiar a fost falimentul fraudulos al „Privatbank”, proprietate a oligarhului Igor Kolomoiski. Statul s-a văzut nevoit să-i naționalizeze banca pentru a evita colapsul întregului sistem de creditare și dacă nu izbucnea pandemia, Kolomoiski și-ar fi redobândit banca – sau o despăgubire – în niște condiții incredibil de favorabile pentru el.

Cele zece miliarde de $ pe care le va primi Kievul în urma aprobării acestor două legi vor veni de la Fondul Monetar Internațional (8 miliarde) și de la Uniunea Europeană (2 miliarde) și vor servi, mai ales, plății imediate a datoriei sale externe scadente (4 miliarde de $).

Dacă acest lucru înseamnă o mare ușurare pentru economia ucraineană, panorama generală este infinit mai rea decât la sfârșitul anului trecut, când nimeni nu se gândea la COVID-19. Atunci, creșterea economică era cea mai mare din ultimii 8 ani, inflația se afla sub control, iar datoria externă reprezenta 52% din PIB. Acum, previziunile cele mai optimiste anunță o recesiune de 5% (pesimiștii vorbesc de 20%), pe lângă o mare pierdere de valută din cauza reîntoarcerii în țară a majorității ucrainienilor care lucrau în străinătate.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

U 1

KIEV: ¡VIVA EL COVID-19!

U 4Igor Kolomoisky

Ucrania es quizá el único país del mundo que le ha sacado un beneficio a la irrupción de la pandemia del covid-19 en su territorio. Gracias a los nubarrones financieros que se ciernen sobre la economía ucraniana por culpa del virus, el Parlamento ha dado luz verde a dos proyectos de ley que estaban pendientes desde hace años. Con ello el país recibirá empréstitos internacionales por valor de diez mil millones de $.

En realidad, las dos aprobaciones son una y media – la votación de la ley bancaria ha de ratificarse aún –, pero dada la importancia del último “sí”, se da por seguro que se dará. La ley ya aprobada es una reforma agraria que permitirá la venta libre de tierras de cultivo. Así, hasta julio del 2021 las personas físicas podrán adquirir parcelas de hasta 100 hectáreas; y a partir del 2024, podrán hacerlo las personas jurídicas hasta un total de 10.000 ha.

Con esta medida se supera el absurdo bloqueo de la agricultura ucraniana, que tiene grandes superficies de terreno sin cultivar, porque la parcelación resulta improductiva. Ucrania dispone de la mayor superficie agraria de Europa (33 millones de ha), pero su agricultura es la que tiene la menor rentabilidad, menor índice de inversión y menor precio de arriendo de todo el Continente.

La ley Bancaria es también un fenómeno muy ucraniano, aunque no exclusivo de este país: el contubernio político-mafioso que surgió en casi todos los Estados del extinto Pacto de Varsovia, tras el colapso de la URSS, a finales del siglo pasado. En el caso de Ucrania, el mayor escándalo financiero fue la quiebra fraudulenta del “Privatbank”, propiedad del oligarca Igor Kolomoiski. El estado tuvo que nacionalizar la entidad bancaria para evitar un colapso de todo el sistema crediticio y, hasta el estallido de la pandemia, Kolomoiski estaba a punto de conseguir que se le devolviera la entidad – o se le indemnizara – en unas condiciones increíblemente favorables para él.

U 5Igor Kolomoisky

Los 10.000 millones de $ que recibirá Kiev tras la aprobación de esas dos leyes proceden del Fondo Monetario Internacional (8.000) y la Unión Europea (2.000) y servirán, ante todo, para que Ucrania pueda hacer frente al pago inminente de parte (4.000 millones de $) de su deuda externa.

Y si esto supone un gran alivio para la economía del país, el panorama general no deja de ser ahora infinitamente peor que a finales del año pasado, cuando nadie pensaba en el covid-19. En aquel entonces, el crecimiento económico era el más alto de los últimos 8 años, la inflación estaba controlada y su deuda externa rondaba el 52% del PIB. Ahora, los pronósticos más optimistas prevén una recesión del 5% (los más pesimistas hablan del 20%), amén de una pérdida de ingresos de divisas fuertes, debido al regreso de gran parte de los ucranianos que trabajaban en el extranjero.

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU