KOSVO: LUNGUL BRAȚ AMERICAN/KOSVO: EL LARGO BRAZO ESTADOUNIDENSE

S 3

KOSVO: LUNGUL BRAȚ AMERICAN

Guvernul kosovar al lui Albin Kutri a căzut săptămâna trecută, după numai șapte săptămâni de la instalare, în urma moțiunii de cenzură a opoziției și a unor deputați ai Ligii Democratice, partener parlamentar al partidului guvernamental „Vetvendosje” („Autodeterminare”).

Oficial, moțiunea de cenzură a fost prezentată din cauza măsurilor adoptate de Kurti pentru a combate epidemia coronavirus. Dar, în realitate, căderea lui Kurti se datorează faptului că SUA promovează o politică de apropiere între Priștina și Belgrad, opusă liniei dure pe care o urma în acest domeniu guvernul căzut. În ultima vreme, Kosovo impusese taxe vamale de 100% asupra produselor aduse din Serbia.

S 5Albin Kurti

Kurti și-a pierdut puterea și din cauza dușmăniei cu președintele Hashim Thaçi, un antagonism care a început prin anii 90, când amândoi luptau în fruntea gherilei albano-kosovare, care se ridicase împotriva Belgradului.

Inamiciția a culminat odată cu înlocuirea lui Thaçi din fruntea guvernului cu Kurti. Acesta pornise o luptă împotriva corupției (care se desfășura în voia ei în timpul mandatului lui Thaçi), iar justiția kosovară se afla pe punctul de a-l judeca pe actualul președinte pentru mai multe delicte de corupție și abuz de putere. Și alături de Thaçi, mulți alți politicieni ai Republicii ar fi trebuit să compară în fața tribunalelor.

S 7Hashim Thaci

Până aici, criza guvernamentală kosovară este esențialmente balcanică. Însă există și o fațetă euro-atlantică. În timp ce Uniunea Europeană paria pe Kurti și pe politica sa – mai ales pe campania sa anticorupție – Washingtonul îl susținea pe Thaçi. Însărcinatul special al Casei Albe pentru această regiune – Richard Grenell, care este și ambasador în Germania – este convins că singura cale pentru a eradica tensiunea sârbo-kosovară este o politică de apropiere între cele două țări în domeniul comercial. Dar, și tensiunile politice interne se pot domoli – consideră Grenell – prin „uitări istorice” și un înalt simț pragmatic.

În ciuda catastrofalului sistem sanitar kosovar, Kurti ar fi învins foarte ușor moțiunea de cenzură, deoarece corupția în timpul guvernării lui Thaçi a scandalizat opinia publică. În plus, simpatiile comunitare pentru politica lui Kurti sunt înțelese de populație ca fiind mai promițătoare din punct de vedere economic, decât patronajul american.

S 8

Hashim Thaci

Însă, Kosovo și-a obținut independența grație intervenției militare americane, desigur în cadrul NATO, în timpul războiului de independență, iar insinuarea fiului președintelui Trump, conform căreia Pentagonul își va desființa baza militară pe care o are în Kosovo – Camp Bondsteel – în cazul în care Kurti ar rămâne la putere a fost decisivă pentru ca „Liga Democratică” să rupă alianța guvernamentală cu „Vetvendosje”. În Kosovo toată lumea e convinsă că țara va putea supraviețui doar sub tutela militară americană.

S 4

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

KOSVO: EL LARGO BRAZO ESTADOUNIDENSE

S 2

El Gobierno kosovar de Albin Kutri cayó la semana pasada, tras solo siete semanas de vida, al triunfar la moción de censura presentada por la oposición y algunos diputados de la Liga Democrática, socio parlamentario del partido gubernamental “Vetvendosje” (“Autodeterminación”).

Oficialmente, la moción de censura fue presentada a causa de las medidas adoptadas por Kurti para combatir la epidemia de coronavirus. En realidad, el derribo de Kurti se debe a que los EE.UU. patrocinan una política de aproximación entre Pristina y Belgrado antagónica a la línea dura que seguía en este tema el derrocado Gabinete. Últimamente, Kosovo había impuesto aranceles del 100% sobre las mercancías importadas de Serbia.

Kurti perdió el poder también por su enemistad personal con el presidente Hashim Thaçi, un antagonismo que se remonta a finales de los 90, cuando ambos luchaban al frente de la guerrilla albanokosovar que se había alzado contra Belgrado.

S 6 Albin Kurti

La enemistad había culminado con la sustitución de Thaçi al frente del Gobierno por Kurti. Este declaró la lucha contra la corrupción (que había campado a sus anchas durante el mandato de Thaçi) y la Justicia kosovar estaba a punto de enjuiciar al actual presidente por varios delitos de corrupción y abuso de poder. Y con Thaçi habrían sido muchos los políticos de la República que habrían tenido que comparecer ante los tribunales.

Hasta aquí, la crisis gubernamental kosovar es esencialmente balcánica. Pero el episodio tiene también una faceta euro-atlántica. Y es que mientras la Unión Europea apostaba por Kurti y su política – sobre todo, su campaña anticorrupción – Washington sostenía a Thaçi. El encargado especial de la Casa Blanca para la región – Richard Grenell, quien es también embajador en Alemania – está convencido de que el único camino para la erradicación de la tensión serbo-kosovar es una política de aproximación de los dos países por la vía comercial. Y también las tensiones políticas internas sólo se pueden aplacar – en creencia de Grenell – con “olvidos históricos” y un alto sentido pragmático.

S 9Hashim Thaci

Pese al catastrófico estado del sistema sanitario kosovar, Kurti habría superado con creces la moción de censura, ya que la corrupción durante los años de Gobierno Thaçi tiene escandalizada a la opinión pública. Además, las simpatías comunitarias por la línea política de Kurti las entiende la población como económicamente más prometedoras que el patrocinio estadounidense.

Pero Kosovo logró la independencia gracias a la intervención militar de los EE.UU. – eso sí, dentro del marco de la OTAN – durante la guerra de independencia y la insinuación del hijo del presidente Trump de que el Pentágono desmantelaría la base militar que tiene en Kosovo – Camp Bondsteel – si Kurti seguía al frente del Gabinete fue decisiva para que la “Liga Democrática” rompiera su alianza gubernamental con “Vetvendosje”. Todo el mundo está convencido en Kosovo de que el país sólo puede sobrevivir bajo la tutela militar estadounidense.

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU